Đề cưng cửng ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021 giúp các em học viên lớp 6 tham khảo, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đặc trưng để cầm cố được những kỹ năng trọng tâm, ôn thi học kì 2 đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: De cương on tập toán 6 học kì 2

Đề cưng cửng môn Toán 6 này chia thành 2 phần Số học cùng Hình học, cùng với các thắc mắc lý thuyết, bài bác tập đi kèm, thuộc 10 đề luyện thi giúp những em ôn tập giỏi hơn. Vậy mời các em thuộc theo dõi nội dung cụ thể trong nội dung bài viết dưới trên đây của aryannations88.com:


Đề cương ôn tập học tập kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021

Nội dung ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021

A. PHẦN SỐ HỌC

Phần 1. Ôn tập về số tự nhiên

I. Câu hỏi

Câu 1. Viết dạng bao quát các đặc thù của phép cộng, phép nhân (giao hoán, kết hợp, cung cấp của phép nhân đối với phép cộng).

Câu 2. Định nghĩa luỹ quá bậc n của a? Viết các công thức nhân phân tách hai luỹ thừa có cùng cơ số?

Câu 3. phân phát biểu cùng viết dạng bao quát các tính chất chia không còn của một tổng?

Câu 4. phát biểu các dấu hiệu phân chia hết đến 2, 3, 5, 9?

Câu 5. chũm nào là số nguyên tố, hợp số. Tìm các số nguyên tố bé dại hơn 20. Vắt nào là hai số nguyên tố thuộc nhau? mang đến ví dụ?

Câu 6. Nêu các quy tắc tìm ước chung bự nhất, bội chung bé dại nhất của của nhị hay những số. Tìm quan hệ giữa ƯCLN cùng BCNN?

II. Bài tập

Bài 1. thực hiện phép tính rồi phân tích công dụng ra thừa số nguyên tố

a, 160 – (23 . 52 – 6 . 25 )g, 5 . 42 – 18 : 32
b, 4 . 52 – 32 : 24h, 80 - (4 . 52 – 3 .23)
c, 5871 : <928 – (247 – 82 . 5)i, 23 . 75 + 25. 23 + 180
d, 777 : 7 +1331 : 113k, 24 . 5 - <131 – (13 – 4 )2>
e, 62 : 4 . 3 + 2 .52m, 100 : 250 : <450 – (4 . 53- 22. 25)>

Bài 2. tìm x biết

a, 128 - 3(x + 4) = 23d, 720 : <41 - (2x - 5)> = 23.5
b, <(4x + 28).3 + 55> : 5 = 35e, 123 – 5.( x + 4 ) = 38
c, (12x - 43).83 = 4.84g, ( 3x – 24 ) .73 = 2.74

Phần II. Ôn tập về số nguyên

I. Câu hỏi

Câu 1. Viết tập hợp Z những số nguyên?

Câu 2. giá trị hoàn hảo của số nguyên a là gì? giá trị tuyệt đối của số nguyên a hoàn toàn có thể là số nguyên dương? số nguyên âm? số 0?Câu 3. phân phát biểu các quy tắc cộng, trừ, nhân nhì số nguyên? Viết những công thức của các tính chất của phép cộng, phép nhân các số nguyên?

Câu 4. Pháp biểu những quy tắc vết ngoặc, quy tắc chuyển vế?

I. Bài tập

Bài 1. Tính vừa lòng lý:


a, (-37) + 14 + 26 + 37

b, (-24) + 6 + 10 + 24

c, 15 + 23 + (-25) + (-23)

d, 60 + 33 + (-50) + (-33)

e, (-16) + (-209) + (-14) + 209


g, (-12) + (-13) + 36 + (-11)

h, -16 + 24 + 16 – 34

i, 25 + 37 – 48 – 25 – 37

k, 2575 + 37 – 2576 – 29

m, 34 + 35 + 36 + 37 – 14 – 15 – 16 – 17


Bài 2. vứt dấu ngoặc rồi tính


a, -7264 + (1543 + 7264)

b, (144 – 97) – 144

c, (-145) – (18 – 145)

d, 111 + (-11 + 27)

e, (27 + 514) – (486 – 73)


g, (36 + 79) + (145 – 79 – 36)

h, 10 – <12 – (- 9 - 1)>

i, (38 – 29 + 43) – (43 + 38)

k, 271 – <(-43) + 271 – (-17)>

m, -144 – <29 – (+144) – (+144)>


Phần III. Ôn tập về phân số

I. Câu hỏi

Câu 1. Nêu quan niệm phân số. Mang đến ví dụ về một phân số nhỏ tuổi hơn 0, một phân số bởi 0, một phân số lơn rộng 0.

Câu 2. thay nào là hai phân số bởi nhau? Nêu hai đặc điểm cơ phiên bản của phân số? lý giải vì sao một phân số có mẫu âm cũng có thể viết được thành phân số có mẫu dương?

Câu 3. muốn rút gọn phân số ta làm như vậy nào? cố kỉnh nào là phân số buổi tối giản ? đến ví dụ?

Câu 4. Muốn so sánh hai phân số ko cùng chủng loại ta làm như vậy nào? mang ví dụ về hai phân số ko cùng mẫu mã và so sánh.

Câu 5. phát biểu quy tắc cộng hai phân số thuộc mẫu, ko cùng chủng loại số. Nêu các đặc điểm cơ bạn dạng của phép cộng phân số?

Câu 6. Viết số đối của phân số a/b. (a, b Z; b ≠ 0). Phát biểu quy tắc trừ nhì phân số?

Câu 7. tuyên bố quy tắc nhân nhì phân số? quy tắc nhân 1 phân số với một số nguyên? Nêu các đặc thù cơ bạn dạng của phép nhân phân số?

Câu 8. Viết số nghịch đảo của phân số a/b. (a, b Z; b ≠ 0 ). Phát biểu quy tắc phân chia phân số mang đến phân số? Chia một số ít nguyên cho 1 phân số? phân tách 1 phân số cho 1 số nguyên?

II. Bài bác tập

Bài 1. cho biểu thức A = 4/n-3

a, Tìm điều kiện của n để A là phân số

b, tra cứu phân số A biết n = 0; n = 10; n = - 2

Bài 2. Tính (tính nhanh nếu tất cả thể)


a)

*
b)
*
c)
*


d)

*

e)

*

g)

*


a)

*

b)

*

c)

*

d)

*


e)

*
g)
*
h)
*
g)
*


Câu 2. Đoạn thẳng AB là gì? bao giờ AM + MB = AB? Trung điểm M của đoạn thẳng AB là vấn đề như cố kỉnh nào?

Câu 3. rứa nào là một trong nửa khía cạnh phẳng bờ a? cầm cố nào là nhị nửa phương diện phẳng đối nhau?

Câu 4. Góc là gì? Góc bẹt là gì? Góc vuông là gì? Góc nhọn là gì? Góc tầy là gì?

Câu 5. gắng nào là hai góc kề nhau? Phụ nhau? Bù nhau? Kề bù?

Câu 6. lúc nào Thế nào là tia phân giác của một góc?

Câu 7. Đường tròn trọng điểm O nửa đường kính R là gì? Tam giác ABC là gì?

II. Bài tập

Bài 1.

a, Vẽ năm điểm M, N, P, Q, R thế nào cho ba điểm M, N, phường thẳng hàng, tía điểm N, P, Q thẳng hàng, còn cha điểm N, P, R không thẳng hàng

b, Kẻ các đường trực tiếp đi qua những cặp điểm. Gồm bao nhiêu mặt đường thẳng, nhắc tên những đường thẳng đó?

c, gồm bao nhiêu đoạn thẳng? đề cập tên những đoạn thẳng đó.

d, nhắc tên những tia cội P. Trong các tia đó chỉ ra rằng hai tia đối nhau? hai tia trùng nhau?

Bài 2. trên tia Ox rước 2 điểm A, B làm thế nào để cho OA = 3,5 cm; OB = 7 cm.

a, vào 3 điểm O, A, B điểm nào nằm trong lòng 2 điểm còn lại? bởi sao?

b, Tính độ nhiều năm đoạn thẳng AB?

c, Điểm A liệu có phải là trung điểm của đoạn trực tiếp OB không? bởi vì sao?

Bài 3. trên tia Ox đem điểm A. Bên trên tia đối của tia Ox lấy điểm B sao để cho OA = OB = 3cm. Bên trên tia AB mang điểm M, trên tia cha lấy điểm N làm thế nào cho AM = BN = 1cm

Chứng tỏ O là trung điểm của AB và MN

Bài 4.

a, Vẽ tam giác ABC biết AB =AC = 4cm; BC = 6cm. Nêu rõ cách vẽ?

b, Vẽ đoạn trực tiếp BC = 3,5cm. Vẽ một điểm A sao để cho AB = 3cm, AC = 2,5 cm. Nêu rõ bí quyết vẽ? Đo và tính tổng những góc của tam giác ABC.

Xem thêm: Đầu Số 0832 Là Mạng Gì Cụm Từ 0832 Là Mạng Nào, 0832 Là Mạng Gì

Bài 5.

a, Vẽ tam giác ABC biết góc A = 60o; AB = 2cm; AC = 4 cm

b, hotline D là vấn đề thuộc AC làm sao cho CD = 3cm. Tính AD?

c, Biết góc ADB = 30o. Tính góc CBD?

Đề ôn tập môn Toán lớp 6 học tập kì 2

Bài 1: tiến hành phép tính sau:

1)

*
2)
*
3)
*

Bài 2: tìm x, biết:

a)

*

b)

*

Bài 3: Một thùng đựng xăng bao gồm 45 lít xăng. Lần thiết bị nhất, fan ta mang đi 20% số xăng đó. Lần vật dụng hai, tín đồ ta liên tục lấy đi

*
số xăng còn lại. Hỏi cuối cùng thùng xăng còn lại bao nhiêu lít xăng?


Bài 4: Trên và một nửa phương diện phẳng bờ là đường thẳng đựng tia Ox, vẽ nhì tia Ot cùng Oy sao cho

*

1. Trong tía tia Ox, Ot, Oy tia nào nằm giữa hai tia còn lại? bởi vì sao?2. Tính số đo

*
?