Xin reviews đến chúng ta Chuyên đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán được công ty chúng tôi tổng hợp đưa ra tiết, đúng mực và đăng cài ngay sau đây.

Đây là tài liệu rất là hữu ích bao gồm 104 trang tổng đúng theo 10 siêng đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán. Tài liệu giúp cô giáo và chúng ta học sinh lớp 5 gồm thêm tài liệu ôn thi vào lớp 6 cùng với những trung tâm cơ bản thường gặp gỡ trong các đề thi vào lớp 6. Sau đấy là nội dung chi tiết, mời chúng ta cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập thi vào lớp 6

Bạn đã xem: 10 chăm đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán


10 chăm đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán

Chuyên đề 1: Số với chữ số

i. Kiến thức và kỹ năng cần ghi nhớ

1. Cần sử dụng 10 chữ số để viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9.

2. Tất cả 10 số có một chữ số: (từ số 0 mang lại số 9)

có 90 số gồm 2 chữ số: (từ số 10 đến số 99)

có 900 số bao gồm 3 chữ số: (từ số 100 cho 999)

3. Số từ nhiên nhỏ dại nhất là số 0. Không tồn tại số tự nhiên và thoải mái lớn nhất.

4. Nhị số từ nhiên liên tục hơn (kém) nhau 1 đối chọi vị.

5. Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 điện thoại tư vấn là số chẵn. Hai số chẵn thường xuyên hơn (kém) nhau 2 đơn vị.

6. Các số tất cả chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 call là số lẻ. Nhì số lẻ liên tiếp hơn (kém) nhau 2 đối kháng vị.

ii. Bài tập

Bài 1: mang lại 4 chữ số 2, 3, 4, 6.

a) có bao nhiêu số có 3 chữ số không giống nhau được viết trường đoản cú 4 chữ số trên? kia là những số nào?

b) có bao nhiêu số tất cả 4 chữ số khác biệt được viết tự 4 chữ số trên? hãy viết toàn bộ các số đó?

Bài giải

a) lập bảng sau ta được:

hàng trăm hàng chục hàng solo vị viết được số
2 3 4 234
2 3 6 236
2 4 3 243
2 4 6 246
2 6 3 263
2 6 4 264

nhận xét: từng chữ số từ 4 chữ số trên ở chỗ hàng trăm ta lập được 6 số gồm 3 chữ số không giống nhau. Vởy có toàn bộ các số bao gồm 3 chữ số khác nhau là: 6 x 4 = 24 (số).

a) tựa như phần (a) ta lập được: 4 x 6 = 24 ( số)

các số đó là: 2346; 2364; 2436 ; 2463; 2643; 2634; 3246; 3264; 3426; 3462; 3624; 3642; 4236; 4263; 4326; 4362; 4623; 4632; 6243;6234; 6432; 6423.

Bài 2: mang lại 4 chữ số 0, 3, 6, 9.

a) có bao nhiêu số gồm 3 chữ số được viết tự 4 chữ số trên?

b) kiếm tìm số lớn nhất và số bé nhỏ nhất tất cả 4 chữ số khác biệt được viết từ bỏ 4 chữ số trên?

Bài 3: a) hãy viết tất cả các số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số nhưng mà tổng những chữ số của nó bởi 3?

b) hãy viết toàn bộ các số tự nhiên có 4 chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 4?

Bài 4: mang đến 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4.

a) rất có thể viết được bao nhiêu số gồm 4 chữ số tự 5 chữ số sẽ cho? trong những số viết được có bao nhiêu số chẵn?

b) tra cứu số chẵn phệ nhất, số lẻ nhỏ tuổi nhất tất cả 4 chữ số khác biệt được viết trường đoản cú 5 chữ số đó?

Bài 5: có bao nhiêu số có 4 chữ số nhưng trong đó không tồn tại 2 chữ số nào giống như nhau sinh sống mỗi số?

Bài 6: đến 3 chữ số 1, 2, 3. Hãy viết tất cả các số gồm 3 chữ số khác nhau từ 3 chữ số sẽ cho, rồi tính tổng các số vừa viết được.

Bài 7: cho những chữ số 5, 7, 8.

a) hãy viết tất cả các số bao gồm 3 chữ số khác nhau từ những chữ số sẽ cho.

b) tính cấp tốc tổng các số vừa viết được.

Bài 8: mang đến số 1960. Số này sẽ chuyển đổi như cố kỉnh nào? hãy giải thích?

a) xoá bỏ chữ số 0.

b) viết thêm chữ tiên phong hàng đầu vào sau số đó.

c) đổi vị trí hai chữ số 9 với 6 cho nhau.

Bài 9: cho số thập phân 0,0290. Số ấy biến đổi như cố nào nếu:

a) ta quăng quật dấu phẩy đi? b) ta đổi hai chữ số 2 với 9 đến nhau?

c) ta vứt chữ số 0 ở sau cùng đi?

d) ta chữ số 0 sống ngay sau vệt phẩy đi?

Bài 10: cho ba chữ số: a, b, c khác chữ số 0 cùng a to hơn b, b lớn hơn c.

a) với ba chữ số đó, có thể lập được bao nhiêu số có bố chữ số? (trong những số, không tồn tại chữ số nào tái diễn hai lần)

b) tính cấp tốc tổng của các số vừa viết được, ví như tổng của ba chữ số a, b, c là 18.

c) nếu tổng của những số có ba chữ số vừa lập được sinh sống trên là 3330, hiệu của số lớn số 1 và số bé nhất trong số ấy là 594 thì tía chữ số a, b, c là bao nhiêu?

Bài 11: hỏi có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số mà lại ở từng số:

a) không tồn tại chữ số 5?

b) không tồn tại chữ số 7

Bài 12: hỏi có bao nhiêu số bao gồm 3 chữ số mà mỗi số có:

a) 1 chữ số 5

b) 2 chữ số 5.

Chuyên đề 2: bốn phép tính với số từ nhiên, phân số cùng số thập phân

a. Phép cộng

i. Kiến thức cần ghi nhớ

1. A + b = b + a

2. (a + b) + c = a + (b + c)

3. 0 + a = a + 0 = a

4. (a – n) + (b + n) = a + b

5. (a – n) + (b – n) = a + b – n x 2

6. (a + n) + (b + n) = (a + b) + n x 2

7. Nếu một số trong những hạng được gấp lên n lần, đồng thời những số hạng sót lại được giữ nguyên thì tổng này được tăng lên một số trong những đúng bằng (n – 1) lần số hạng được vội vàng lên đó.

8. Nếu một vài hạng bị giảm xuống n lần, đồng thời những số hạng sót lại được giữ nguyên thì tổng đó bị bớt đi một số đúng bằng (1 – ) số hạng bị giảm sút đó.

9. Vào một tổng có con số các số hạng lẻ là lẻ thì tổng kia là một số lẻ.

10. Vào một tổng có số lượng các số hạng lẻ là chẵn thì tổng kia là một vài chẵn.

11. Tổng của những số chẵn là một trong những chẵn.

12. Tổng của một vài lẻ và một trong những chẵn là một số trong những lẻ.

13. Tổng của hai số tự nhiên thường xuyên là một trong những lẻ.

2. Bài xích tập

Bài 1: tính nhanh:

a) 4823 + 1560 + 5177 + 8440

b) 10556 + 8074 + 9444 + 926 + 1000

c) 576 + 789 + 467 + 111

Bài 6: khi cộng một số trong những tự nhiên cùng với 107, một học viên đã chép nhầm số hạng sản phẩm hai thành

1007 cần được công dụng là 1996. Tìm kiếm tổng đúng của hai số đó.

Bài 7: hai số có tổng bằng 6479, nếu giữ nguyên số sản phẩm công nghệ nhất, vội số thứ hai lên 6 lần thì được tổng mới bằng 65789. Hãy tìm nhị số hạng ban đầu.

Bài 8: tìm nhị số bao gồm tổng bằng 140, hiểu được nếu cấp số hạng trước tiên lên 5 lần cùng gấp số hạng thứ hai lên 3 lần thì tổng bắt đầu là 508.

Bài 9: tìm nhì số tự nhiên và thoải mái có tổng là 254. Nếu như viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất và giữ nguyên số máy hai thì được tổng mới là 362.

Bài 10: tìm nhị số có tổng bởi 586. Giả dụ viết thêm chữ số 4 vào bên đề nghị số thứ hai và không thay đổi số đầu tiên thì tổng mới bởi 716.

Bài 11: tổng của nhì số thập phân là 16,26. Trường hợp ta tăng số thứ nhất lên 5 lần với số trang bị hai lên 2 lần thì được nhị số gồm tổng mới là 43,2. Tìm nhì số đó.

Bài 12: tổng của nhì số là 10,47. Ví như số hạng trước tiên gấp lên 5 lần, số hạng sản phẩm công nghệ hai cấp lên 3 lần thì tổng mới sẽ là 44,59. Tìm nhị số ban đầu.

Bài 13: khi cộng một số thập phân với một vài tự nhiên, một bạn đã chẳng chú ý dấu phẩy ở số thập phân với đặt tính như cộng hai số thoải mái và tự nhiên với nhau bắt buộc đã được tổng là 807. Em hãy search số tự nhiên và số thập đó? biết tổng đúng của bọn chúng là 241,71.

Bài 14: khi cùng hai số thập phân fan ta vẫn viết nhầm dấu phẩy của số hạng trang bị hai sang bên phải một chữ số cho nên vì thế tổng kiếm được là 49,1. đáng lẽ tổng của chúng bắt buộc là 27,95. Hãy tìm hai số hạng đó.

Bài 15 : cho số tất cả hai chữ số. Ví như viết số kia theo thứ tự ngược lại ta được số mới bé nhiều hơn số đề xuất tìm. Biết tổng của số đó với số mới là 143, search số đã cho.

b. Phép trừ

i. Kiến thức cần ghi nhớ

1. A – (b + c) = (a – c) – b = (a – c) – b

2. Nếu số bị trừ với số trừ cùng tăng (hoặc giảm) n đơn vị thì hiệu của chúng không đổi.

3. Nếu như số bị trừ được gấp lên n lần và giữ nguyên số trừ thì hiệu được tăng thêm một vài đúng bởi (n -1) lần số bị trừ. (n > 1).

4. Giả dụ số bị trừ giữ lại nguyên, số trừ được gấp lên n lần thì hiệu bị giảm sút (n – 1) lần số trừ. (n > 1).

5. Trường hợp số bị trừ được tạo thêm n solo vị, số trừ không thay đổi thì hiệu tăng thêm n đơn vị.

Xem thêm: " Trái Cấm Là Gì ? Truyền Thuyết Adam Và Eva Và Hình Ảnh Trái Cấm Mới Nhất 2021

6. Trường hợp số bị trừ tạo thêm n solo vị, số bị trừ giữ nguyên thì hiệu giảm xuống n 1-1 vị.