Bạn vẫn xem tài liệu "Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán Lớp 6", để download tài liệu gốc về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên


Bạn đang xem: Đề cương ôn tập giữa kì 1 lớp 6

Tài liệu gắn kèm:

*
de_cuong_on_tap_giua_hoc_ki_1_mon_toan_lop_6.doc

Nội dung text: Đề cương ôn tập thân học kì 1 môn Toán Lớp 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6 I. Số học bài bác 1: a) Viết tập hòa hợp A những số trường đoản cú nhiên lớn hơn 4 với không vượt thừa 7 bằng hai cách. B) Tập hợp những số thoải mái và tự nhiên khác 0 cùng không vượt quá 12 bằng hai cách. C) Viết tập hòa hợp M những số tự nhiên lớn hơn hoặc bởi 11 và không vượt quá trăng tròn bằng nhị cách. Bài bác 2: Viết Tập hợp những chữ số của những số: a) 97542 b)29635 c) 60000 bài xích 3: Viết tập hòa hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử. A) A = {x N10 a) 71 – (33 + x) = 26 g) 140 : (x – 8) = 7 b) 45 – (x + 9):2 = 6 h) 4(x + 41) = 400 c) 2. (x + 7) – 25 = 13 i) 5(x – 9) = 350 d) 2(x- 51) = 2.23 + trăng tròn j) 2x – 49 = 5.32 e) 450 : (x – 19) = 50 k) 200 – (2x + 6) = 43 f) 10 - (x – 3): 2 = 72 – 110 l) 135 – 5.(x + 4) = 35 bài 9:Trong những số: 4827; 5670; 6915; 2007. D) Số nào phân tách hết mang đến 3 nhưng không phân chia hết mang lại 9? e) Số nào phân tách hết cho cả 2; 3; 5 cùng 9? bài bác 10: trong những số: 825; 9180; 21780. A) Số nào phân chia hết mang đến 3 mà lại không phân chia hết cho 9? b) Số nào phân chia hết cho tất cả 2; 3; 5 và 9? bài 11: a) mang lại A = 963 + 2493 + 351 + x cùng với x N. Tìm đk của x để A phân chia hết mang lại 9, nhằm A không chia hết mang lại 9. B) mang đến B = 10 + 25 + x + 45 cùng với x N. Tìm điều kiện của x nhằm B phân tách hết mang đến 5, B không phân tách hết đến 5. Bài 12: a) nạm * bằng những chữ số nào để được số 73* phân chia hết cho cả 2 và 9. B) cụ * bằng các chữ số nào và để được số 589* chia hết cho cả 2 và 5. C) cố kỉnh * bằng các chữ số nào và để được số 589* phân chia hết cho 3 cơ mà không phân tách hết mang đến 9. Bài 13: tra cứu tập hợp những số tự nhiên và thoải mái x biết a) 15 x , 21 x b) x 7 với xBài 2: Vẽ đường thẳng xy theo lần lượt lấy các điểm A, B, C, D trên tuyến đường thẳng a) Hỏi trên hình tất cả bao nhiêu đoạn thẳng, viết tên những đoạn trực tiếp .đó b) Hãy nhắc tên những tia đối nhau nơi bắt đầu B c) đề cập tên các tia trùng cùng với tia A bài xích 3. Vẽ nhị tia Ax cùng Ay đối nhau mang điểm C nằm trong tia Ax, lấy điểm B nằm trong tia Ay a) Trong tía điểm A,B,C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại b) bên trên hình vẽ tất cả bao nhiêu đoạn thẳng nhắc tên những đoạn thẳng kia c) nhắc tên các tia trùng với tia Ay bài bác 4. Vẽ mặt đường thẳng xy thứu tự lấy những điểm M, N, P, Q thuộc đường thẳng hỏi a) có mấy đoạn thẳng nhắc tên những đoạn thẳng đó b) Điểm M, N , có vị trí thế nào so với điểm p c) nhắc tên các tia đối nhau gốc N d) nhắc tên các tia trùng với tia Ny bài 5. Vẽ hai tia Ox cùng Oy riêng biệt lấy điểm A trực thuộc tia Ox , rước điểm B ở trong tia Oy vẽ đoạn thẳng AB a) Điểm O bao gồm thuộc đoạn AB không? b) nhì tia Ox và Oy gồm là nhì tia đối nhau ko ? bởi sao? c) nhắc tên nhì tia trùng nhau nơi bắt đầu O 3ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 TOÁN LỚP 6 - ĐỀ 1 I. Trắc nghiệm (2đ) mang đến A = 3; 7 cách viết làm sao đúng A. 3 A ; B. 7 A C. 7 A D. 8  A 1) đến tập vừa lòng M = x N/ 5 X 9 Là : A 6;7;8;9 B5;6;7;8 C. 6;7;8 D . 5;6;7;8;9 2) Số bộ phận của tập vừa lòng D = 2;4;6; 100 là A.49 B 50 C 100 D 99 3) công dụng phép tính 75.77:74 là A 716 B. 78 C 75 D 79 4) Số la mã XVI có mức giá trị là : A 15 B 14 C 16 D 8 5) Hiệu 3.5.8 – 36 phân chia hết mang đến A 2 và 5 B 2 và 6 C 2; 3 và 6 D 3 và 6 6) Số trăm của số 29567 là A. 5 B. 95 C. 295 D 2956 7) mang đến hình vẽ A tia Ax cùng By là hai tia đối nhau B tia Ax với tia Bx trùng nhau B Tia Ay cùng tia AC trùng nhau D tia Cx cùng tia Bx trùng nhau II từ bỏ luận (8đ) 1) (1,5đ) thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu rất có thể ) a) 32.20 – 9.18 + 58:56 b) 47.(22.25 – 35) + 53.65 2) (1,5đ) tìm số tự nhiên và thoải mái x biết a) 12 – 2x = 8 b) 120 – ( 40 – 2x) : 2 = 102 3) (1đ) a) Hãy viết số sau ngay số la mã : 17 và 25 b). Viết tập đúng theo số tự nhiên và thoải mái x thỏa mãn nhu cầu x B(25) và 10ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 TOÁN LỚP 6 - ĐỀ 2 I. Trắc nghiệm ( 2đ) 1) Tập M = 1;3;5;7 101 gồm số thành phần là A 100 B. 50 C.51 D. 49 2) Số 14 có bao nhiêu ước số : A 2 B 4 C 5 D 3 3) Số 2940 chia hết mang đến A 2 B 2 cùng 5 C 2, 3 cùng 5 D 2,3,5 với 9 4) kết quả phép tính 912:910 - 82 bằng A 65 B 17 C 16 D hiệu quả khác 5) Đánh dấu x vào ô trống cơ mà em chọn Với 3 điểm A,B,C thẳng sản phẩm Hình vẽ đúng Sai hai tuyến đường thẳng AB với BC trùng nhau A hai tuyến đường thẳng AB cùng BC bao gồm một điểm chung B hai đường thẳng AB với BC là 2 mặt đường thẳng biệt lập C hai đường thẳng AB cùng BC tuy vậy song II từ bỏ luận (8đ) 1) (2đ) tiến hành phép tính a) 100 – < 75 – (7 – 2)2> b) 123 + 27.73 +272 - 23 2) (2đ)Tim số thoải mái và tự nhiên x a) 390 – ( x – 7) = 169 : 3 b) ( x – 140) : 7 = 33 – 23 .3 3) hotline O là một trong điểm trên tuyến đường thẳng xy , vẽ điểm A ở trong tia Ox , vẽ những điểm B cùng C thuộc tia Oy thế nào cho C nằm giữa O với B a) trên hình vẽ gồm bao nhiêu tia, bao nhiê đoạn trực tiếp b) kể tên các cặp tia đối nhau 4) Hãy cố * bằng số tương thích để số 16120* a) chia hết cho 9 b) chia hết mang đến 2 cùng 5 5) tra cứu số tự nhiên n biết 25 5n 125 5ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 TOÁN LỚP 6 - ĐỀ 3 I. Trắc nghiệm: (2đ) khoanh tròn vào câu em cho là đúng Câu 1: thực hiện php tính a, 4. 52- 18:32 b, 32. 22- 32. 19 c, 24 .5- <131- (13 -4)2> Câu 3 :Viết tập vừa lòng x là các số từ nhiên to hơn 9 và bé dại hơn 15 A. X 10 ;11 ;12 ;13 ;14  B. X = x N 9 x 15 C. X = 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 D. Cả A, B gần như đúng Câu 4 lựa chọn câu trả lời đúng : Số 134825 A.Chia hết cho 5 và phân tách hết đến 2 B. Phân tách hết đến 2 cùng không phân chia hết mang đến 5 C.Không chia hết mang lại 2 và phân chia hết đến 5 D. Phân tách hết cho 5 và là số chẵn Câu 5: trên hình vẽ bao gồm số đoạn thẳng là A 3 đoạn trực tiếp B 4 đoạn trực tiếp A B C D C 5 đoạn trực tiếp D . 6 đoạn thẳng Câu 6: với a = 4; b = 5 thì tích a2b bằng: A. Trăng tròn B. 80 C. 90 D. 100 Câu 7 : mang lại số 3a4b cặp số a, b vừa lòng để só đang cho phân tách hết cho 2,5 và 9 là A; a= 0; b =2 B; a = 2 ; b = 0 C; a = 1 ; b = 1 D; a = 3; b = 5 Câu 8 trong hình (2), số cặp tia đối nhau là: x y" O A. 1 B. 2 C. 3 D. X" y Hình (2) II. Từ luận(8đ) Câu 1: thực hiện phép tính a, 4. 52- 18:32 b, 32. 22- 32. 19 c, 24 .5- <131- (13 -4)2> Câu 2: tìm kiếm x biết: a) 58 + 7x = 100 b) 14 - ( x – 12):12=12 c) 2x+1 -2 = 14 Câu 3: các bạn Thu gồm 29000 đồng mong mua một vài vở . Vở các loại I giá bán 7000 đồng một quyển. Vở loại II giá chỉ 9000 đồng một quyển .Hỏi các bạn Thu mua được không ít nhât bao nhiêu vở: 6a) nếu như chỉ thiết lập vở các loại I b) thiết lập 2 quyển vở nhiều loại I còn sót lại mua vở nhiều loại II Câu 4: Cho cha điểm A, B , C không thẳng sản phẩm vẽ mặt đường thẳng trải qua A cùng B , a) Vẽ tia Cx cắt đường thẳng AB tại điểm M nằm giữa A với B b) Vẽ tia Cy cắt đường trực tiếp AB tại điểm N không nằm giữa A với B c) Hãy chỉ ra ba điểm thẳng hàng, hai tia trùng nhau nơi bắt đầu M, nhì tia đối nhau cội N ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 TOÁN LỚP 6 - ĐỀ 4 Câu 1 (3 điểm) triển khai phép tính : a)253 137 25 b)418 259 31 c) 36.68 64.68 d) 39.113 87.39 e) 13.33 17.33 f ) 76 26 16 2.7 3 Câu 2 (2 điểm) tìm kiếm số thoải mái và tự nhiên x biết: a) x 35 120 0 b) 310 118 x 217 c) 2x 128 23.32 d) 4x3 12 120 Câu 3 (3,5 điểm) 1. Cho những số : 3 476, 1 254, 3 261, 4 735, 6 420. A) Số nào chia hết cho 2 nhưng mà không phân tách hết cho 5? b) Số nào chia hết mang đến 5 mà không chia hết đến 2? c) Số nào phân tách hết cho tất cả 2 cùng 5? 2. Cầm cố dấu sao bởi những chữ số phù hợp để 1*5 chia hết mang lại 3? Câu 4 (1,5 điểm) đến đoạn thẳng AB = 8cm. Điểm C nằm giữa hai điểm A với B. đối chiếu hai đoạn trực tiếp AC cùng CB nếu như : a) CB = 3cm. B) CB = 4cm. 7ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 TOÁN LỚP 6 - ĐỀ 5 I. Trắc nghiệm: Câu 1 cho A = a,b cách viết nào sau đây đúng A. A A B. B A C. A  A D. C  A Câu 2 mang đến tập B = { x N/ 7 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 TOÁN LỚP 6 - ĐỀ 6 Môn : Toán lớp 6 thời gian làm bài bác : 60 phút (Không kể thời hạn giao đề) I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) * Khoanh tròn vào một trong những chữ loại in hoa trước câu trả lời đúng Câu 1: Tập hòa hợp A các số từ nhiên lớn hơn 2 với không vượt vượt 7 là. A. 2; 3; 4; 5; 6; 7 B. 3; 4; 5; 6 C. 2; 3; 4; 5; 6 D. 3; 4; 5; 6; 7 Câu 2: kết quả phép tính 55.59 bằng: A. 545 B. 514 C. 2514 D. 1014 Câu 3: đến hình vẽ (hình 1). Chọn câu đúng: A. A  d với B d B. A d và B d C. A  d và B d D. A d và B d Câu 4: đến hình vẽ (hình 2). Em hãy khoanh tròn vào câu đúng: A. A nằm giữa B cùng C B. B nằm trong lòng A và C C. C nằm trong lòng A với B D. Không tồn tại điểm nào nằm trong lòng II. TỰ LUẬN (8 điểm) Câu 5: (2 đ) Viết tập phù hợp B những số thoải mái và tự nhiên không vượt vượt 5. Bởi 2 cách ? Câu 6: (3 đ) triển khai phép tính: a) 72 – 36 : 32 b) 200: <119 –( 25 – 2.3)> Câu 7: (1 đ) tra cứu x, biết: 23 + 3x = 125 Câu 8: (3 đ) Vẽ con đường thẳng xy. Rước điểm O nằm trên phố thẳng xy. đem điểm M ở trong tia Oy. Rước điểm N ở trong tia Ox. A) Viết tên nhì tia đối nhau tầm thường gốc O. B) Trong tía điểm M, O, N thì điểm nào nằm trong lòng hai điểm còn sót lại ? 9ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 TOÁN LỚP 6 - ĐỀ 7 Môn : Toán lớp 6 thời gian làm bài : 60 phút (Không kể thời hạn giao đề) Câu 1:(2 điểm) thực hiện phép tính: a) 24.66 + 33.24 + 24 b) 32 . 5 + (164 – 82) Câu 2:(3 điểm) kiếm tìm số thoải mái và tự nhiên x, biết: a) 9 + 2.x = 37 : 34 b) 5. (x + 35) = 515 c) 34x phân tách hết cho tất cả 3 với 5 Câu 3:(2 điểm) a) search Ư(12) b) Viết tập phù hợp A những bội bé dại hơn 60 của 9 Câu 4:(2.5điểm) a) cho 3 điểm A, B, C ko thẳng hàng. Vẽ đoạn thẳng AB, tia BC, đường thẳng AC. B) mang đến 3 điểm M, N, p thuộc đường thẳng a làm sao để cho MN = 4cm, MP = 10cm. Tính NP. Câu 5:(0.5 điểm) minh chứng rằng n.(n + 13) phân tách hết cho 2 với mọi số thoải mái và tự nhiên n 10ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 TOÁN LỚP 6 - ĐỀ 8 Môn : Toán lớp 6 thời hạn làm bài bác : 60 phút (Không kể thời gian giao đề) I. Trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: với a = 4; b = -5 thì tích a2b bằng: A. 80 B. –80 C. 11 D. 100 Câu 2: phương pháp tính đúng là: A. 22 . 23 = 25 B. 22 . 23 = 26 C. 22 . 23 = 46 D. 22 . 23 = 45 Câu 3: phương pháp tính đúng: A. 43 . 44 = 412 B. 43 . 44 = 1612 C. 43 . 44 = 47 D. 43 . 44 = 87 Câu 4: Xét trên tập thích hợp N, trong các số sau, bội của 14 là: A. 48 B. 28 C. 36 D. 7 Câu 5: Xét trên tập hợp N, trong những số sau, mong của 14 là: A. 28 C. 14 B. 3 D. 4 Câu 6: Tâp đúng theo nào chỉ gồm những số nguyên tố: A. 3;5;7;11 B. 3;10;7;13 C. 13;15;17;19 D.1;2;5;7 Câu 7: trong số những cách viết sau, cách nào được điện thoại tư vấn là phân tích trăng tròn ra quá số nguyên tố: A. 20 = 4 . 5 B. đôi mươi = 2 . 10 C. đôi mươi = 22 . 5 D. Trăng tròn = 40 : 2 Câu 8: so sánh 24 ra quá số thành phần – phương pháp dùng đúng là: A. 24 = 4 . 6 = 22 . 6 B. 24 = 23 . 3 C. 24 = 24 . 1 D. 24 = 2 x 12 Câu 9: ƯCLN (18; 60) là: A. 36 B. 6 C. 12 D. 30 Câu 10: BCNN (10; 14; 16) là: A. 24 . 5 . 7 B. 2 . 5 . 7 C. 24 D. 5 . 7 Câu 11: cho biết 36 = 22 . 32; 60 = 22 . 3 . 5; 72 = 23 . 32. Ta bao gồm ƯCLN (36; 60; 72) là: A. 23 . 32 B. 22 . 3 C. 23 . 3 . 5 D. 23 . 5 Câu 12: cho thấy 42 = 2 . 3 . 7; 70 = 5 . 2 . 7; 180 = 22 . 32 . 5. BCNN (42; 70; 180) là: A. 22 . 32 . 7 B. 22 . 32 . 5 C. 22 . 32 . 5 . 7 D. 2 . 3 . 5 . 7 Câu 13: mang đến hình vẽ (hình 2). Em hãy khoanh tròn vào câu đúng: A. A nằm trong lòng B với C B. B nằm trong lòng A và C C. C nằm giữa A cùng B D. Không có điểm nào nằm giữa Câu 14: Tập phù hợp A những số từ bỏ nhiên lớn hơn 2 với không vượt thừa 7 là. A. 2; 3; 4; 5; 6; 7 B. 3; 4; 5; 6 C. 2; 3; 4; 5; 6 D. 3; 4; 5; 6; 7 Câu 15: kết quả phép tính 55.59 bằng: A. 545 B. 514 C. 2514 D. 1014 Câu 16: cho hình vẽ (hình 1). Chọn câu đúng: A. A  d với B d B. A d với B d C. A  d cùng B d D. A d với B d II. Trường đoản cú luận (6 điểm) Câu 1: (1 điểm). Tính nhanh: a/ 25.27.4 b/ 63 + 118 + 37 + 82 Câu 2: (1 điểm). Tiến hành các phép tính sau: a/ 4. 52 – 64: 23 b/ 24.<119 – ( 23 – 6)> 11Câu 3: (1 điểm). Tra cứu số thoải mái và tự nhiên x biết: a/ 2( x + 55) = 60 b/ 12x – 33 = 32015 : 32014 Câu 4: (1,5 điểm): đến 3 điểm A , B , C thẳng mặt hàng theo lắp thêm tự đó a) Viết tên những tia nơi bắt đầu A , cội B , gốc C b) Viết thương hiệu 2 tia đối nhau gốc B c) Viết tên các tia trùng nhau Câu 5: (1,5 điểm) Vẽ hai tia đối nhau Ax cùng Ay a) lấy C nằm trong Ax, B nằm trong Ay. Viết tên các tia trùng với tia Ay. B) nhị tia Cx và Ay bao gồm đối nhau không ? vì sao? c) search tia đối của tia Cx. 12ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 TOÁN LỚP 6 - ĐỀ 9 Môn : Toán lớp 6 thời hạn làm bài bác : 60 phút (Không kể thời hạn giao đề) Câu 1: thực hiện phép tính a. 19.64 + 36.19 b. 22.3 - ( 110+ 8 ) : 32 c) 72 – 36 : 32 d. 150 - < 102 - (14 - 11)2 .20070 e) 59 - < 90 - (17 - 8)2 > Câu 2: kiếm tìm số thoải mái và tự nhiên x biết: a. 41 – (2x – 5) = 18 b. 2x . 4 = 128 c. X + 25 = 40 d. 5.(x + 35) = 515 Câu 3 Viết tập phù hợp M các số tự nhiên và thoải mái chẵn ko vượt vượt 10. Câu 4 Viết tác dụng sau bên dưới dạng một lũy thừa. A) 2.2.2.2.2 b) y.y2.y3 c) 10000 d) 812 : 87 Câu 5 kiếm tìm * để a) 13* phân tách hết mang lại 5 b) 53* phân chia hết đến 3 mà lại không phân tách hết cho 9 Câu 6: Vẽ nhị tia đối nhau Ox và Oy a) đem A ở trong Ox, B thuộc Oy. Viết tên các tia trùng cùng với tia Oy. B) nhì tia Ax cùng Oy gồm đối nhau ko ? bởi sao? c) kiếm tìm tia đối của tia Ax. Câu 7. Vẽ con đường thẳng xy; đem điểm A nằm trê tuyến phố thẳng xy, điểm B ko nằm trên tuyến đường thẳng xy; vẽ mặt đường thẳng đi qua hai điểm A cùng B. A) kể tên tất cả các tia nơi bắt đầu A? b) Hãy cho thấy hai tia đối nhau trong hình vừa vẽ? 13ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 TOÁN LỚP 6 - ĐỀ 10 Môn : Toán lớp 6 thời hạn làm bài : 45 phút (Không kể thời hạn giao đề) Câu 1. Mang đến tập hòa hợp A = x N / 7 x 11 a) Tập phù hợp A tất cả bao nhiêu thành phần ? Hãy viết tập đúng theo A bằng cách liệt kê các phần tử của tập đúng theo A. B) sử dụng kí hiệu ( ; ) để viết các thành phần 7, 9 và 11 nằm trong tập hòa hợp A hay không thuộc tập thích hợp A. Câu 2. Sử dụng tính chất của những phép toán để tính nhanh. A) 4.17.25 b) 281 + 129 + 219 c) 23.22 + 55: 53 d) 29. 31 + 66.69 + 31.37 Câu 3. Kiếm tìm x biết: a) 5.x – 7 = 13 b) 2.x + 32.3 = 75 : 73 c) 95 – 3.( x + 7) = 23 Câu 4. Vẽ mặt đường thẳng xy; rước điểm M nằm trên đường thẳng xy, điểm B không nằm trê tuyến phố thẳng xy; vẽ đường thẳng trải qua hai điểm M với B. A) đề cập tên toàn bộ các tia nơi bắt đầu M? b) Hãy cho biết hai tia đối nhau trong hình vừa vẽ? Câu 5: tìm kiếm * nhằm a) 15* phân tách hết mang lại 5 b) 73* phân tách hết mang lại 9 nhưng mà không chia hết cho 3 Câu 6: Viết tập vừa lòng B các số tự nhiên không vượt vượt 5. Bởi 2 giải pháp ? Câu 7: Tính: a. 72 – 36 : 32 b. 200: <119 –( 25 – 2.3)> Câu 8: Vẽ đường thẳng xy. Rước điểm O nằm trê tuyến phố thẳng xy. Rước điểm M trực thuộc tia Oy. Mang điểm N thuộc tia Ox. A) Viết tên hai tia đối nhau chung gốc O. B) Trong tía điểm M, O, N thì điểm nào nằm trong lòng hai điểm còn lại ? 14ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 TOÁN LỚP 6 - ĐỀ 11 Môn : Toán lớp 6 thời gian làm bài bác : 45 phút (Không kể thời hạn giao đề) Câu 1: tiến hành phép tính a ) 22 . 5 + (149 – 72) b/ 24 . 67 + 24 . 33 c) 136. 8 - 36.23 d) 27.75 + 25.27 – 52.6 Câu 2: tìm x biết: a) 10 + 2x = 45 : 43 b) 5.(x - 35) = 0 c) 34x chia hết mang lại 3 với 5 Câu 3: Viết tập thích hợp A bằng cách liệt kê những phần tử: A = x N . Câu 4: Viết bố số tự nhiên thường xuyên tăng dần, trong những số ấy số lớn nhất là 29. Câu 5: Áp dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân để tính nhanh: a. 86 + 357 + 14 b. 25.13.4 c. 28.64 + 28.36. Câu 6: tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái x, biết rằng: 156 – (x + 61) = 82. Câu 7: Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa: a. 3³.34. B. 26 : 2³. Câu 8: tiến hành phép tính: a. 3.2³ + 18 : 3² b. 2.(5.4² – 18). Câu 9: trong số số 2540, 1347, 1638, số nào phân tách hết đến 2; 3; 5; 9? Câu 10: Áp dụng đặc thù chia hết, xét xem từng tổng (hiệu) sau tất cả chia hết đến 6 tốt không. A. 72 + 12 b. 48 + 16 c. 54 – 36 d. 60 – 14. Câu 11: xem hình 5 rồi mang lại biết: x A B y a. Phần đa cặp tia đối nhau? b. Hầu như cặp tia trùng nhau? c. Hầu hết cặp tia nào ko đối nhau, ko trùng nhau? 15ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 TOÁN LỚP 6 - ĐỀ 12 Môn : Toán lớp 6 thời hạn làm bài bác : 45 phút (Không kể thời hạn giao đề) Câu 1: tiến hành phép tính a. 19.64 + 36.19 b, 22.3 - ( 110+ 8 ) : 32 c. 150 - < 102 - (14 - 11)2 .20070 d) (1026 – 741):57 e) 4.52 – 3.23 + 33:32 f) (72014 + 72012) : 72012 g) 2345 . 49 + 2345 . 51 Câu 2: tìm kiếm số tự nhiên x biết: a. 41 – (2x – 5) = 18 b. 2x . 4 = 128 c) 6x – 5 = 613 d) 12x – 144 = 0 e) 2x – 138 = 22.32 f) x2 – <666:(24 + 13)> = 7 Câu 3: a) Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất bao gồm 6 chữ số khác biệt sao đến số đó: b) phân tách hết mang lại 9 c) phân tách hết đến 3 mà lại không phân tách hết cho 9 d) từ là một đến 1000 gồm bao nhiêu số chia hết mang đến 2. Câu 4: trên phố thẳng xy đem điểm O. Vẽ điểm M trực thuộc Ox, điểm N ở trong Oy (M, N không giống O). Rất có thể khẳng định điểm O nằm trong lòng hai điểm M với N không? Câu 5. Vẽ con đường thẳng xy. Rước điểm O nằm trên tuyến đường thẳng xy. đem điểm M ở trong tia Oy. đem điểm N thuộc tia Ox. A. Viết tên nhị tia đối nhau bình thường gốc O. B. Trong ba điểm M, O, N thì điểm nào nằm trong lòng hai điểm còn lại? Câu 6: Điền vào vết * những chữ số tương thích để: a) Số 3*5 phân chia hết cho 9 b) Số 1*5* phân chia hết cho cả 5 và 9 Câu 7: Điền vào dấu * các chữ số phù hợp để: a) Số 1*2 phân tách hết mang đến 3 b) Số *46* phân chia hết cho tất cả 2; 3; 5 với 9 Câu 8: Áp dụng tính chất chia hết, xét xem từng tổng (hiệu) sau có chia hết đến 4 tuyệt không. A. 72 + 12 b. 48 + 16 c. 54 – 36 d.

Xem thêm: Các Dạng Toán Nâng Cao Lớp 5 Và Cách Giải, Các Dạng Toán Khó Lớp 5 Hay Nhất

60 – 14. 16