Tổng hợp kiến thức cần cố kỉnh vững, những dạng bài tập và câu hỏi có kỹ năng xuất hiện trong đề thi HK2 môn hoá học sắp tới tới


CHƯƠNG IV: OXI – KHÔNG KHÍ

I/ TÍNH CHẤT CỦA OXI:

1/ tính chất vật lý: Oxi là hóa học khí, không màu, ko mùi, không nhiều tan trong nước, nặng rộng không khí. Thoái hóa lỏng sinh hoạt -183 0C . Oxi lỏng có greed color nhạt.

Bạn đang xem: Đề cương hóa 8 học kì 2

2/ đặc thù hóa học: Khí oxi là 1 trong những đơn hóa học phi kim khôn xiết hoạt động, quan trọng đặc biệt ở ánh sáng cao, thuận tiện tham gia phản nghịch ứng hóa học với rất nhiều phi kim, nhiều sắt kẽm kim loại và thích hợp chất. Trong các hợp chất hóa học, nhân tố oxi bao gồm hóa trị II.

VD: S + O2 → SO2; 3Fe + 2O2 → Fe3O4

II/ SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HOÁ HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI:

 - Sự tính năng của oxi với một chất là sự việc oxi hóa

- phản ứng hoá đúng theo là phản nghịch ứng hóa học trong những số ấy chỉ có một chất bắt đầu (sản phẩm) được chế tác thành từ nhị hay các chất ban đầu.

VD: CaO+H2O → Ca(OH)2

- Ứng dụng của oxi: Khí oxi cần cho việc hô hấp của tín đồ và đụng vật, buộc phải để đốt nguyên nhiên liệu trong đời sống với sản xuất. 

III/ OXIT:

1.Định nghĩa oxit: Oxit là hợp hóa học của 2 nguyên tố, trong đó có 1 nguyên tố là oxi

Vd: K2O, Fe2O3, SO3, CO2….

2.Công thức dạng thông thường của oxit MxOy

- M: kí hiệu một nguyên tố khác (có hóa trị n)

- công thức MxOy theo đúng quy tắc về hóa trị.

=> n.x = II.y

3. Phân loại: gồm 2 loại chính: oxit axit cùng oxit bazơ

Vd:Oxit axit: CO2, SO3, P2O5…

. Oxit bazơ: K2O,CaO, ZnO…

(*) biện pháp gọi tên oxit :

a. Oxit bazơ: 

Tên oxit = tên kim loại(kèm theo hóa trị) + oxit. 

VD: CuO: đồng (II) oxit

b. Oxit axit

Tên oxit = thương hiệu phi kim (kèm tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim) + oxit (kèm tiền tố chỉ số nguyên tử oxi)

VD: :  Đinito pentaoxit: N2O5


IV/ ĐIỀU CHẾ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HỦY:


1/ Điều chế khí oxi trong chống thí nghiệm:

- nhiệt phân mọi chất nhiều oxi cùng dễ bị phân hủy ra oxi (KMnO4, KClO3 …

- giải pháp thu: Đẩy nước hoặc đẩy không khí

2KClO3 (xrightarrowt^o)2KCl+3O2

2/ chế tạo khí oxi trong công nghiệp: dùng nước hoặc ko khí.

- phương pháp điều chế:

+ Hoá lỏng không khí ở ánh nắng mặt trời thấp với áp suất cao, tiếp đến cho không gian lỏng bay hơi đang thu được khí nitơ sống -1960C tiếp nối là khí oxi ở -1830C

+ Điện phân nước

- (2H_2Oxrightarrowdp2H_2+O_2)

V/ KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY:

1.Thành phần của không khí: bầu không khí là các thành phần hỗn hợp nhiều hóa học khí. Yếu tố theo thể tích của không

khí là: 78 % khí nitơ, 21% khí oxi, 1% các chất khí không giống ( khí cacbonic, tương đối nước, khí hiếm…)

2. Sự cháy: là sự oxi hóa gồm tỏa nhiệt với phát sáng

3. Sự oxi hoá chậm: là sự oxi hóa gồm tỏa nhiệt tuy vậy không vạc sáng

CHƯƠNG V: HIĐRO – NƯỚC

I/ TÍNH CHẤT CỦA HIĐRO :

1/ tính chất vật lý: Hiđro là chất khí, ko màu, ko mùi, tan vô cùng ít vào nước, dịu nhất trong các khí

2/ đặc điểm hóa học: Khí hiđro gồm tính khử, ở ánh sáng thích hợp, hiđro ko những kết hợp được với solo chất oxi, cơ mà nó còn hoàn toàn có thể kết phù hợp với nguyên tố oxi trong 1 số oxit kim loại. Những phản ứng này gần như tỏa những nhiệt.

2H2 +O2(xrightarrowt^0)2H2O

H2(k) +CuO(r) (xrightarrowt^0)Cu(r) +H2O(h)

II/ PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ:

- Sự khử là sự tách oxi thoát khỏi hợp chất.

- Sự lão hóa là sự công dụng của oxi với 1 chất

- chất chiếm oxi của chất khác là hóa học khử. Chất nhường oxi cho chất khác là hóa học oxi hóa.

- làm phản ứng lão hóa – khử là phản bội ứng hoá học trong các số đó xảy ra đôi khi sự oxi hóa và sự khử.

*

III/ ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ:

1/ Trong phòng thí nghiệm:Khí H2 được điều chế bằng phương pháp cho axit ( HCl hoặc H2SO4 loãng) công dụng với kim loại kẽm (hoặc sắt, nhôm)

PTHH: Zn+2HCl → H2 +ZnCl2

- Thu khí H2 bằng cách đẩy nước giỏi đầy không khí.

- phân biệt khí H2 bằng que đóm sẽ cháy, H2 cháy cùng với ngọn lửa màu xanh 

2/ vào công nghiệp:

- Điện phân nước: 

(2H_2Oxrightarrowdp2H_2+O_2)

- Khử oxi của nước trong khí than

H2O+ C (xrightarrowt^o) CO+H2

3/Phản ứng thế: Là phản bội ứng chất hóa học giữa đối chọi chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của solo chất thay

 thế nguyên tử của một nguyên tố không giống trong vừa lòng chất

 VD: sắt + H2SO4 → FeSO4+ H2

IV/ NƯỚC:

 1/ Thành phần hóa học của nước: 

Nước là hợp hóa học tạo do 2 nhân tố là hiđro cùng oxi.

+ Theo tỉ lệ thành phần về thể tích là 2 phần hiđro và 1 phần oxi 

+ Theo tỉ lệ thành phần về trọng lượng là một trong những phần hiđro với 8 phần oxi

2/ đặc thù của nước:

a/ đặc điểm vật lý: Nước là hóa học lỏng, ko màu, ko mùi, ko vị, sôi ngơi nghỉ 1000C, hóa rắn ở 00C, d=1g/ml, hòa tan được rất nhiều chất rắn, lỏng, khí 

b/ đặc điểm hóa học:

* tính năng với kim loại: Nước tính năng với 1 số ít kim loại ở ánh sáng thường ( như Na, K, Ca,…) tạo thành bazơ cùng hiđro. 

2Na + 2H2O→2NaOH + H2

* công dụng với 1 số ít oxit bazơ

- Nước công dụng với 1 số oxit bazơ tạo thành thành bazơ. Dung dịch bazơ làm đổi màu quì tím thành xanh.

VD: CaO + H2O→Ca(OH)2

*/ công dụng với một số ít oxit axit:

- Nước chức năng với 1 số ít oxit axit sinh sản thành axit. Hỗn hợp axit làm thay đổi màu quì tím thành đỏ.

VD: P2O5 + 3H2O→2H3PO4


V/ AXIT – BAZƠ – MUỐI:

1/ AXIT: 

1/ Định nghĩa: Axit là hợp chất mà phân tử gồm một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với nơi bắt đầu axit

2/ Phân các loại và hotline tên:

a/ Axit không tồn tại oxi: HCl, HBr, HF… 

Tên axit = Axit + tên phi kim + hiđric

VD: HCl: axit clohiđric

b/ Axit tất cả oxi: H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3….. 

** Axit có nhiều nguyên tử oxi:

Tên axit = Axit + thương hiệu phi kim + ic

VD:H2SO4: axit sunfuric

** Axit gồm ít nguyên tử oxi:

Tên axit = Axit + tên phi kim + ơ

VD: H2SO3: axit sunfurơ

2/ BAZƠ:

1/ Định nghĩa: Bazơ là hợp hóa học mà phân tử bao gồm một nguyên tử kim loại liên kết với cùng 1 hay những nhóm hiđroxit (- OH)

2/ Phân các loại và điện thoại tư vấn tên:

- dựa vào tính rã trong nước, bazơ chia làm 2 loại:

+ Bazơ tan call là kiềm ( Vd: NaOH, KOH, ,…..)

+ Bazơ không tan (Vd: Cu(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3,…..)

- tên bazơ = tên sắt kẽm kim loại (kèm hóa trị ví như kim loại có không ít hóa trị) + hiđrôxit.

Xem thêm: As Well As Là Gì ? Cấu Trúc As Well As Trong Tiếng Anh Cấu Trúc, Ý Nghĩa & Cách Dùng

VD: NaOH : natri hiđroxit

3/ MUỐI

1/ Định nghĩa: muối hạt là hợp chất mà phân tử gồm tất cả nguyên tử kim loại links với nơi bắt đầu axit

2/ Phân loại và điện thoại tư vấn tên:

- nhờ vào thành phần phân tử, muối chia thành 2 loại:

+ muối bột trung hòa: là muối nhưng mà trong gốc axit không tồn tại nguyên tử hiđro (Vd: NaCl,CaCO3,…)

+ muối bột axit: là muối mà trong gốc axit còn có nguyên tử hiđro (Vd:NaH2PO4, Na2HPO4,…)

- Tên muối = tên sắt kẽm kim loại (kèm hóa trị nếu sắt kẽm kim loại nhiều hóa trị) + tên nơi bắt đầu axit 

VD: Al2(SO4)3: nhôm sunfat

I/ DUNG DỊCH:

- hỗn hợp là lếu hợp đồng hóa của dung môi và hóa học tan

- Ở ánh nắng mặt trời xác định:

+ Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch rất có thể hòa rã thêm chất tan

+ hỗn hợp bão hòa là dung dịch quan yếu hòa tan thêm hóa học tan


- ý muốn chất rắn tan nhanh trong nước, ta triển khai 1, 2 hoặc cả 3 biện pháp sau:khuấy dung dịch, nấu nóng dung dịch, nghiền nhỏ tuổi chất rắn. 

II/ ĐỘ rã CỦA MỘT CHẤT vào NƯỚC:

- Độ tan (S) của một chất là số gam hóa học đó rã được vào 100g nước để tạo nên thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định.

- Độ tan của chất rắn sẽ tăng ví như tăng nhiệt độ độ. Độ tan của hóa học khí đã tăng nếu hạ nhiệt độ cùng tăng áp suất