Giải bài bác tập SGK Toán 5 trang 25, 26, 27 giúp các em học sinh lớp 5 xem nhắc nhở giải những bài tập bài bác Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông. Với lời giải Toán lớp 5 mang đến từng bài xích rất chi tiết, sẽ giúp đỡ các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện tài năng giải Toán 5 thiệt thành thạo.

Bạn đang xem: Đề ca mét vuông héc tô mét vuông

Giải bài tập Toán 5 trang 26, 27

Bài 1 (trang 26 SGK Toán 5)

Đọc những số đo diện tích: 105dam2, 32600dam2, 492hm2, 180350hm2.

Gợi ý đáp án:

105dam2: Một trăm linh năm đề-ca-mét vuông.

32600dam2: ba mươi nhị nghìn sáu trăm đề-ca-mét vuông.

492hm2: tư trăm chín mươi nhì héc-tô-mét vuông.

180350hm2: Một trăm tám mươi nghìn ba trăm năm mươi héc-tô-mét vuông.

Bài 2 (trang 26 SGK Toán 5)

Viết các số đo diện tích:

a) nhị trăm bảy mươi kiểu mốt đề-ca-mét vuông.

b) Mười tám ngàn chín trăm năm mươi tư đề-ca-mét vuông.

c) Sáu trăm linh cha héc-tô-mét vuông.

d) cha mươi bốn nghìn sáu trăm nhì mươi héc-tô-mét vuông.

Gợi ý đáp án:

a) hai trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét vuông: 271dam2

b) Mười tám nghìn chín trăm năm mươi tư đề-ca-mét vuông: 18954dam2

c) Sáu trăm linh tía héc-tô-mét vuông: 603hm2

d) bố mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông: 34 620hm2.

Bài 3 (trang 26 SGK Toán 5)

a) Viết số tương thích vào khu vực chấm:

2dam2 =… m2

30hm2 = … dam2

3dam215m2 = … m2

12hm2 5dam2 = … dam2

200m2 = … dam2

760m2 = …dam2 … m2.

b) Viết phân số tương thích vào vị trí chấm:

1m2 = … dam2

3m2 = … dam2

27m2= … dam2

1dam2 = … hm2

8dam2 = … hm2

15dam2 = … hm2.

 Hướng dẫn:

100m2 = 1dam2

1m2 =

*
dam2

3m2 =

*
dam2

Gợi ý đáp án:

a) 200m2; 315m2;

2dam2; 3000dam2;

1205dam2; 7dam2 60m2.

b)

1m2 =

*
dam2 1dam2 =
*
hm2

3m2 =

*
dam2 8dam2 =
*
hm2

27m2=

*
dam2 15dam2 =
*
hm2.

Bài 4 (trang 27 SGK Toán 5)

Viết các số đo sau dưới dạng số đo bằng dề-ca-mét vuông:

a) 5dam2 23m2

b) 16dam2 91m2

c) 32dam2 5m2.

Mẫu: 5dam2 23m2 = 5dam2 +

*
dam2 =
*
dam2

Gợi ý đáp án:

b) 16dam2 91m2 = 16dam2 +

*
dam2 =
*
dam2

c) 32dam2 5m2 = 32dam2 +

*
dam2 =
*
dam2

Giải bài bác tập SGK Toán 5 trang 25, 26, 27 giúp những em học viên lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài bác Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông. Với lời giải Toán lớp 5 mang đến từng bài rất bỏ ra tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố những dạng bài tập, rèn luyện năng lực giải Toán 5 thiệt thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 26, 27

Bài 1 (trang 26 SGK Toán 5)

Đọc các số đo diện tích: 105dam2, 32600dam2, 492hm2, 180350hm2.

Gợi ý đáp án:

105dam2: Một trăm linh năm đề-ca-mét vuông.

32600dam2: tía mươi hai nghìn sáu trăm đề-ca-mét vuông.

492hm2: bốn trăm chín mươi nhị héc-tô-mét vuông.

180350hm2: Một trăm tám mươi nghìn bố trăm năm mươi héc-tô-mét vuông.

Bài 2 (trang 26 SGK Toán 5)

Viết các số đo diện tích:

a) nhì trăm bảy mươi kiểu mốt đề-ca-mét vuông.

b) Mười tám nghìn chín trăm năm mươi tư đề-ca-mét vuông.

c) Sáu trăm linh tía héc-tô-mét vuông.

d) tía mươi tứ nghìn sáu trăm nhì mươi héc-tô-mét vuông.

Gợi ý đáp án:

a) nhì trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét vuông: 271dam2

b) Mười tám ngàn chín trăm năm mươi tứ đề-ca-mét vuông: 18954dam2

c) Sáu trăm linh tía héc-tô-mét vuông: 603hm2

d) bố mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông: 34 620hm2.

Bài 3 (trang 26 SGK Toán 5)

a) Viết số phù hợp vào nơi chấm:

2dam2 =… m2

30hm2 = … dam2

3dam215m2 = … m2

12hm2 5dam2 = … dam2

200m2 = … dam2

760m2 = …dam2 … m2.

b) Viết phân số phù hợp vào vị trí chấm:

1m2 = … dam2

3m2 = … dam2

27m2= … dam2

1dam2 = … hm2

8dam2 = … hm2

15dam2 = … hm2.

 Hướng dẫn:

100m2 = 1dam2

1m2 =

*
dam2

3m2 =

*
dam2

Gợi ý đáp án:

a) 200m2; 315m2;

2dam2; 3000dam2;

1205dam2; 7dam2 60m2.

Xem thêm: Chương Trình Tập Huấn Và Bồi Dưỡng Giáo Viên, Bộ Gđ Và Đt

b)

1m2 =

*
dam2 1dam2 =
*
hm2

3m2 =

*
dam2 8dam2 =
*
hm2

27m2=

*
dam2 15dam2 =
*
hm2.

Bài 4 (trang 27 SGK Toán 5)

Viết những số đo sau dưới dạng số đo bởi dề-ca-mét vuông: