Chào phần nhiều người,Mình thấy nhiều người dân hay cần sử dụng dây xoắn để bọc tai nghe, ko biết kết quả của câu hỏi này đến đâu?- quấn cái này vào có khiến tai nghe nặng nài nỉ hơn, gây khó chịu cho tai? - bọc vào có khiến cho dây dễ dàng đứt hơn?Cảm ơn mọi tín đồ