*

(eginarraylwidehat A_1 = widehat B_1 Rightarrow a//b\widehat A_3 = widehat B_1 Rightarrow a//b\widehat A_2 + widehat B_1 = 180^0 Rightarrow a//bendarray)

3. định đề Ơ-clít về hai đường thẳng tuy nhiên song

4. Tính chất hai con đường thẳng song song

Ví dụ:

*

Nếu $a//b$ thì (left{ eginarraylwidehat A_1 = widehat B_1\widehat A_3 = widehat B_1\widehat A_2 + widehat B_1 = 180^0endarray ight.)

II. Các dạng toán thường xuyên gặp

Dạng 1: nhận ra và minh chứng hai con đường thẳng song song

Phương pháp:

Xét cặp góc so le trong, cắp góc đồng vị hoặc cặp góc trong thuộc phía.

Rồi thực hiện dấu hiệu phân biệt hai con đường thẳng song song.

Dạng 2: Tính số đo góc tạo do đường trực tiếp cắt hai tuyến phố thẳng tuy vậy song
Bạn đang xem: Dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song

Phương pháp:

Sử dụng tính chất: Nếu hai đường thẳng song song bị cắt vày một đường thẳng thứ tía thì:

+ nhị góc so le trong sót lại bằng nhau

+ nhì góc đồng vị bằng nhau

+ hai góc trong thuộc phía bù nhau

Dạng 3: khẳng định các góc bằng nhau hoặc bù nhau dựa vào tính chất hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song

Phương pháp:

Bước 1: chứng minh hai đường thẳng tuy vậy song (nếu không có)

Bước 2: sử dụng tính chất:

Nếu hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song bị cắt vì chưng một con đường thẳng thứ bố thì:

+ nhị góc so le trong còn lại bằng nhau

+ nhì góc đồng vị bởi nhau

+ nhì góc trong cùng phía bù nhau


Mục lục - Toán 7
CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC
bài xích 1: Tập hợp Q những số hữu tỉ
bài bác 2: Cộng, trừ những số hữu tỉ
bài bác 3: Nhân, chia các số hữu tỉ
bài bác 4: giá trị hoàn hảo của một trong những hữu tỉ. Cộng-trừ-nhân-chia số thập phân
bài xích 5: Lũy quá của một trong những hữu tỉ
bài 6: tỉ lệ thức
bài xích 7: đặc thù cơ bạn dạng của hàng tỉ số bằng nhau
bài xích 8: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần trả
bài 9: làm tròn số
bài bác 10: Số vô tỉ. Tư tưởng về căn bậc nhị
bài bác 11: Số thực
bài 12: Số hữu tỉ. Số thực
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
bài 1: Đại lượng tỉ lệ thành phần thuận
bài bác 2: Đại lượng tỉ lệ nghịch
bài bác 3: Hàm số. Khía cạnh phẳng tọa độ
bài 4: Đồ thị hàm số y=ax (a không giống 0)
bài 5: Ôn tập chương 2: Hàm số với đồ thị
CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ
bài 1: thu thập số liệu, thống kê, tần số
bài xích 2: Bảng tần số của tín hiệu
bài 3: Biểu đồ. Số trung bình cùng và kiểu mốt của tín hiệu
bài bác 4: Ôn tập chương 3: thống kê
CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
bài bác 1: tư tưởng về biểu thức đại số
bài 2: quý giá của một biểu thức đại số
bài xích 3: Đơn thức
bài bác 4: Đơn thức đồng dạng
bài bác 5: Đa thức
bài xích 6: cộng trừ đa thức
bài xích 7: Đa thức một đổi mới
bài bác 8: cộng trừ nhiều thức một biến đổi
bài 9: Nghiệm của nhiều thức một đổi mới
bài bác 10: Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số
CHƯƠNG 5: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG THẲNG song SONG
bài bác 1: hai góc đối đỉnh
bài bác 2: hai tuyến phố thẳng vuông góc
bài xích 3: những góc tạo vì một đường thẳng cắt hai đường thẳng
bài 4: hai tuyến phố thẳng tuy vậy song.Tiên đề Ơ-clit về hai tuyến phố thẳng tuy vậy song
bài 5: tự vuông góc đến tuy vậy song
bài bác 6: Định lý
CHƯƠNG 6: TAM GIÁC
bài xích 1: Tổng tía góc của một tam giác
bài 2: nhì tam giác đều nhau
bài bác 3: trường hợp bởi nhau thứ nhất của tam giác cạnh-cạnh-cạnh
bài bác 4: ngôi trường hợp đều nhau thứ nhị của tam giác cạnh-góc-cạnh
bài 5: trường hợp đều bằng nhau thứ bố của tam giác góc-cạnh-góc
bài xích 6: Tam giác cân nặng
bài xích 7: Định lý Pytago
bài xích 8: những trường hợp cân nhau của tam giác vuông
bài bác 9: Ôn tập chương 6: TAM GIÁC
CHƯƠNG 7: quan HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ trong TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY vào TAM GIÁC
bài 1: tình dục giữa góc với cạnh đối diện trong một tam giác
bài xích 2: tình dục giữa đường vuông góc và đường xiên, mặt đường xiên và hình chiếu
bài xích 3: quan hệ giữa cha cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
bài 4: tính chất ba con đường trung con đường của tam giác
bài xích 5: tính chất ba mặt đường phân giác
bài bác 6: đặc thù đường trung trực của đoạn thẳng, của tam giác
bài bác 7: đặc điểm ba mặt đường cao của tam giác
bài 8: Ôn tập chương 7


Xem thêm: Cách Làm Hoa Đu Đủ Đực Có Tác Dụng Gì? Cách Chế Biến Hoa Đu Đủ Đực Chữa Bệnh

*

*

học tập toán trực tuyến, search kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.