Đáp án chính thức toàn bộ các môn trắc nghiệm của Bộ giáo dục đã được công bố. Xem và tải ngay đáp án toàn bộ các môn aryannations88.com THPTQG 2019: Toán, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD toàn bộ các mã đề dưới đây.

Đáp án đề aryannations88.com THPTQG 2019 - toàn bộ các môn

Tải Đáp án file pdf những môn:

Môn Toán - Môn Lý - Môn Hóa - Môn Sinh - Môn Sử - Môn Địa - Môn GDCD

Tiếng Anh - giờ Nhật - tiếng Đức - tiếng Nga - giờ đồng hồ Trung - giờ Pháp

Đáp án Môn Toán:

*

Đáp án Môn Anh:

*

Đáp án Môn Lý:

*

Đáp án môn Hóa:

*

Đáp án môn Sinh:

*

Đáp án môn Sử: 

*

Đáp án môn Địa

*

Đáp án môn GDCD

*

Đáp án giờ đồng hồ Nhật

*

Đáp án giờ đồng hồ Trung

*

Đáp án giờ Pháp

*

Đáp án giờ đồng hồ Nga

*

Đáp án tiếng Đức

*

Đáp án đề aryannations88.com THPT đất nước môn Toán của cục GD toàn bộ các mã đề: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 

Đáp án đề aryannations88.com THPT đất nước môn Lý, Hóa, Sinh của cục GD&ĐT toàn bộ các mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Đáp án đề aryannations88.com THPT non sông môn tiếng Anh của cục GD&ĐT toàn bộ các mã đề: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424.

Đáp án đề aryannations88.com THPT tổ quốc môn Sử, Địa, GDCD của bộ Giáo dục toàn bộ các mã đề: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.

RIKVIP - Cổng game bài online #1