100 Websites100 GB dung lượng Đĩa SSDMiễn phí thư điện tử help_outline
Miễn giá thành không giới hạn SSL help_outlineMiễn phí tên miền(234.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn băng thông help_outlineManaged Word
Press hosting help_outlineWord
Press
được tăng tốc help_outlineObject Cache đến Word
Presshelp_outlineWord
Press
chế độ Staging help_outlineTrình tạo thành Trang Web30 NGÀY đảm bảo hoàn giá tiền help_outlineKhông giới hạn database
Truy cập GIT help_outline
Truy cập SSH help_outline
Backup hàng tuầnCloudflare Protected Nameservers help_outline
Hỗ trợ 24/7 help_outline
Đảm bảo uptime 99.9%help_outline
Quản lý DNShelp_outline
Phân quyền truy cập cho tất cả những người khác help_outline100 subdomain help_outlineKhông giới hạn tài khoản FTP help_outlineKhông giới hạn cronjobs help_outline
100 Websites200 GB dung lượng Đĩa SSDMiễn phí e-mail help_outline
Miễn giá thành không giới hạn SSL help_outlineMiễn phí thương hiệu miền(234.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường truyền help_outlineManaged Word
Press hosting help_outlineWord
Press
được tăng tốc help_outlineObject Cache cho Word
Presshelp_outlineWord
Press
qui định Staging help_outlineTrình tạo thành Trang Web30 NGÀY đảm bảo hoàn giá thành help_outlineKhông giới hạn database
Truy cập GIT help_outline
Truy cập SSH help_outline
Sao lưu hàng ngày (giá 466.308 VNĐ) help_outline
Cloudflare Protected Nameservers help_outline
Hỗ trợ 24/7 help_outline
Đảm bảo uptime 99.9%help_outline
Quản lý DNShelp_outline
Phân quyền truy cập cho tất cả những người khác help_outline100 subdomain help_outlineKhông giới hạn tài khoản FTP help_outlineKhông giới hạn cronjobs help_outline
100 Websites100 GB dung lượng Đĩa SSDMiễn phí e-mail help_outline
Miễn giá thành không giới hạn SSL help_outlineMiễn phí tên miền(234.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn băng thông help_outlineManaged Word
Press hosting help_outlineWord
Press
được tăng tốc độ help_outlineObject Cache mang lại Word
Presshelp_outlineWord
Press
phương pháp Staging help_outlineTrình chế tác Trang Web30 NGÀY đảm bảo hoàn chi phí help_outlineKhông giới hạn database
Truy cập GIT help_outline
Truy cập SSH help_outline
Backup hàng tuầnCloudflare Protected Nameservers help_outline
Hỗ trợ 24/7 help_outline
Đảm bảo uptime 99.9%help_outline
Quản lý DNShelp_outline
Phân quyền truy cập cho những người khác help_outline100 subdomain help_outlineKhông giới hạn tài khoản FTP help_outlineKhông giới hạn cronjobs help_outline
100 Websites200 GB dung lượng Đĩa SSDMiễn phí email help_outline
Miễn chi phí không giới hạn SSL help_outlineMiễn phí tên miền(234.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường truyền help_outlineManaged Word
Press hosting help_outlineWord
Press
được tăng tốc help_outlineObject Cache mang đến Word
Presshelp_outlineWord
Press
dụng cụ Staging help_outlineTrình chế tạo Trang Web30 NGÀY bảo đảm hoàn tổn phí help_outlineKhông giới hạn database
Truy cập GIT help_outline
Truy cập SSH help_outline
Sao giữ hàng ngày (giá 466.308 VNĐ) help_outline
Cloudflare Protected Nameservers help_outline
Hỗ trợ 24/7 help_outline
Đảm bảo uptime 99.9%help_outline
Quản lý DNShelp_outline
Phân quyền truy cập cho tất cả những người khác help_outline100 subdomain help_outlineKhông giới hạn tài khoản FTP help_outlineKhông giới hạn cronjobs help_outline
100 Websites100 GB dung tích Đĩa SSDMiễn phí email help_outline
Miễn giá tiền không giới hạn SSL help_outlineMiễn phí thương hiệu miền(234.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn băng thông help_outlineManaged Word
Press hosting help_outlineWord
Press
được tăng tốc độ help_outlineObject Cache mang đến Word
Presshelp_outlineWord
Press
phép tắc Staging help_outlineTrình sản xuất Trang Web30 NGÀY bảo đảm an toàn hoàn phí help_outlineKhông giới hạn database
Truy cập GIT help_outline
Truy cập SSH help_outline
Backup hàng tuầnCloudflare Protected Nameservers help_outline
Hỗ trợ 24/7 help_outline
Đảm bảo uptime 99.9%help_outline
Quản lý DNShelp_outline
Phân quyền truy cập cho tất cả những người khác help_outline100 subdomain help_outlineKhông giới hạn thông tin tài khoản FTP help_outlineKhông giới hạn cronjobs help_outline
100 Websites200 GB dung lượng Đĩa SSDMiễn phí thư điện tử help_outline
Miễn phí tổn không giới hạn SSL help_outlineMiễn phí thương hiệu miền(234.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường truyền help_outlineManaged Word
Press hosting help_outlineWord
Press
được tăng tốc help_outlineObject Cache cho Word
Presshelp_outlineWord
Press
lao lý Staging help_outlineTrình chế tạo ra Trang Web30 NGÀY bảo vệ hoàn mức giá help_outlineKhông giới hạn database
Truy cập GIT help_outline
Truy cập SSH help_outline
Sao lưu hàng ngày (giá 466.308 VNĐ) help_outline
Cloudflare Protected Nameservers help_outline
Hỗ trợ 24/7 help_outline
Đảm bảo uptime 99.9%help_outline
Quản lý DNShelp_outline
Phân quyền truy cập cho tất cả những người khác help_outline100 subdomain help_outlineKhông giới hạn thông tin tài khoản FTP help_outlineKhông giới hạn cronjobs help_outline
Tu1edbi giu1ecf hu00e0ng"}" :loader-props=""heading":"Kiu1ec3m tra tu00ednh khu1ea3 du1ee5ng, xin vui lu00f2ng chu1edd"" :error-props=""heading":"Xin lu1ed7i, cu00f3 lu1ed7i xu1ea3y ra u1edf phu00eda chu00fang tu00f4i.","subheading":"Developer cu1ee7a chu00fang tu00f4i u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c thu00f4ng bu00e1o vu00e0 su1ebd su1eeda lu1ed7i nu00e0y cấp tốc nhu1ea5t cu00f3 thu1ec3. Hu00e3y thu1eed lu1ea1i.","img":"https://assets.hostinger.com/images/domain-checker-2020/error-e0a102fe3c.svg","alt":"Phi hu00e0nh gia"" :idn-error-props=""heading":"Xin lu1ed7u! Internationalized domain name (IDN) khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c hu1ed7 tru1ee3 mang đến domain extension nu00e0y. Thu1eed cu00e1i khu00e1c!"" :domain-props=""server
Error":"Lu1ed7i server: thu1eed lu1ea1i bu1eb1ng cu00e1ch nhu1ea5n "Thu00eam vu00e0o giu1ecf hu00e0ng" lu1ea7n nu1eefa","button
Add
To
Cart":"Thu00eam vu00e0o giu1ecf hu00e0ng","cart
Redirect":"/cart","button
Continue
To
Cart":"Vu00e0o giu1ecf hu00e0ng","added
Text":"u0110u01b0u1ee3c thu00eam!","free
Text":"MIu1ec4N PHu00cd","save":"GIu1ea2M %percent%%","two
Years
Special
Offer
Disclaimer":"Giu00e1 tu00ean miu1ec1n nu0103m u0111u1ea7u u0111u01b0u1ee3c u01b0u u0111u00e3i khi u0111u0103ng ku00fd tu1eeb 2 nu0103m tru1edf lu00ean","domain
Is
Not
Free
Disclaimer":"%tld% khu00f4ng bao gu1ed3m vào u01b0u u0111u00e3i nu00e0y.","available
Taken
Indicator":"available":"Khu1ea3 du1ee5ng","taken":"u0110u00e3 bu1ecb cài đặt tru01b0u1edbc","available
Taken
Labels":"domain
Is
Available":"Tu00ean miu1ec1n khu1ea3 du1ee5ng!","domain
Is
Taken":"Domain u0111u00e3 bu1ecb thiết lập tru01b0u1edbc","price":"%price%/nu0103m","route
Name":"free-domain","verifying
Text":"Kiu1ec3m tra tu00ednh khu1ea3 du1ee5ng...","sorry
Taken
Text":"Xin lu1ed7i, ai u0111u00f3 u0111u00e3 download tu00ean miu1ec1n nu00e0y tru01b0u1edbc","idn
Not
Supported
Text":"Xin lu1ed7u! Internationalized domain name name (IDN) khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c hu1ed7 tru1ee3 đến domain extension nu00e0y. Thu1eed cu00e1i khu00e1c!","idn
Prohibited
Text":"Khu00f4ng u0111u0103ng ku00fd domain name %tld% u0111u01b0u1ee3c u1edf nu01b0u1edbc cu1ee7a bu1ea1n.","domains
Prohibited
Text":"u0110u0103ng ku00fd tu00ean miu1ec1n bu1ecb cu1ea5m u1edf nu01b0u1edbc cu1ee7a bu1ea1n.","rate
Limit
Hit
Text":"Slow down! You're too fast! Try again in 1 minute.","hosting
Offer":"cheapest
Hosting
Discount":76,"domain
Plus
Hosting":"Tu00ean miu1ec1n %domain
Name% + website Hosting","hosting
Button
Text":"Chu1ecdn gu00f3i hosting","domain
Plus
Hosting
Subtitle":"Chu1ecdn gu00f3i website hosting vu00e0 nhu1eadn tu00ean miu1ec1n miu1ec5n phu00ed."" :default-tld=""net"" :priority-tlds="<"domain-net","domain-xyz","domain-info","domain-com","domain-online","domain-shop","domain-tech","domain-site","domain-store","domain-website","domain-space","domain-icu","domain-uno","domain-fun","domain-pw","domain-host","domain-link","domain-click","domain-press","domain-help","domain-me">" :invalid-tld-props=""heading":"Tu00ean miu1ec1n %tld% khu00f4ng khu1ea3 du1ee5ng, nhu01b0ng hu00e3y chu1ecdn tu00ean khu00e1c tu1eeb hu00e0ng chu1ee5c tu00ean miu1ec1n u0111u1ed9c u0111u00e1o bu00ean du01b0u1edbi."" :domain-filter-props=""alternative
Text":"Xem cu00e1c lu1ef1a chu1ecdn tu00ean miu1ec1n khu00e1c","reset
Text":"u0110u1eb7t lu1ea1i","apply
Text":"u00c1p du1ee5ng","cancel
Text":"Hu1ee7y","options
Text":"Lu1ef1a chu1ecdn","clear
All
Text":"Xu00f3a tu1ea5t cu1ea3","select
All
Text":"Chu1ecdn tu1ea5t cu1ea3","extensions
Text":"Phu1ea7n mu1edf ru1ed9ng","ok
Text":"OK","all
Endings
Text":"Tu1ea5t cu1ea3 u0111uu00f4i tu00ean miu1ec1n","popular
Endings
Text":"Phu1ed5 biu1ebfn nhu1ea5t","placeholder
Text":"Gu00f5 u0111u1ec3 lu1ecdc","price
Text":"Giu00e1"" :invalid-filter-props=""heading":"Xin lu1ed7i, khu00f4ng tu00ecm thu1ea5y. Hu00e3y chu1ecdn cu00e1c tu00ean miu1ec1n khu00e1c sau."" :free-domain="1" :amplitude-data=""brand":"hostinger.vn","reseller
Id":20" :enable-hosting-upsell="1">

Khởi động hành trình online bằng tên miền miễn phí

Mua gói web hosting thời thượng hoặc Doanh Nghiệp một năm trở lên để thừa nhận tên miền miễn phí, tương đương miền trả giá thành cấp cao nhất cho năm đầu tiên.

Bạn đang xem: Đăng ký tên miền com miễn phí


Tận hưởng nhân tài cao cấp

Hostinger là nhà hỗ trợ uy tín của hai thành phần quan trọng đặc biệt nhất trái đất online - tên miền hay với web hosting nhanh. Đăng cam kết tên miền miễn mức giá tại Hostinger sẽ dễ ợt tạo lập uy tín với tăng hạng tra cứu kiếm.

Nhận tên miền miễn phí
*

Lựa lựa chọn là của bạn

Tên miền miễn giá thành được tặng kèm là các tên miền v.i.p và thịnh hành nhất để bạn có thể sử dụng thọ dài, cho dự án nghiêm túc của bạn.

Tên miền .com là tên gọi miền thông dụng nhất hiện nay. Phần nhiều các uy tín tại nước ta và thế giới đều thực hiện tên miền này để sản xuất lập website. Tuy vậy giá tải tên miền .com hay khá cao. Vậy chúng ta nghĩ sao về việc đk tên miền .com miễn mức giá chưa? Hãy cùng mày mò cách tải tên miền .com miễn chi phí trong nội dung bài viết sau đây.

*


Mục lục <Ẩn>

III. Cách đk tên miền .com miễn phí IV. Ưu cùng nhược điểm của đăng ký tên miền .com miễn phí

.com được viết tắt tự commercial tức là thương mại. Là tên gọi miền phổ biến nhất bây giờ dùng cho các website có hoạt động kinh doanh mến mại. Dường như các trang web làm chữ tín trực con đường cũng ưu tiên cần sử dụng đuôi thương hiệu miền này.

*

Lợi nuốm của thương hiệu miền .com đó là có nhiều người dân sử dụng, độ phổ cập cao. Các website mang tên miền .com cũng khá được các trình để mắt tới web ưu tiên hơn, làm cho Seo dễ dàng và có chất lượng cao hơn.


Giá tải tên miền .com sẽ khác biệt tùy vào nhà đk tên miền. Tại Nhân Hòa, giá đựng sở hữu thương hiệu miền .com là 189.000đ/ năm. Giá chỉ cũ là 299.000đ/ năm. Các tháng Nhân Hòa đều sở hữu các chương trình tặng phí đăng ký dịch vụ nên giá download tên miền .com còn rẻ hơn nữa.

*

Chi ngày tiết xem tại: https://aryannations88.com/trang/ten-mien/bang-gia-ten-mien.html


Để thiết lập tên miền .com miễn phí bạn có thể chọn giữa những cách sau đây. Tất nhiên mỗi cách sẽ có điểm mạnh và nhược điểm riêng.


Để kích thích quý khách mua theo combo, một trong những nhà cung cấp được cho phép đăng ký tên miền .com miễn giá thành khi xây đắp website. Thương mại & dịch vụ Web4s của Nhân Hòa là 1 trong những nhà hỗ trợ như vậy.

Khi bạn đăng ký xây đắp website, đang được bộ quà tặng kèm theo tên miền .com miễn phí, khuyến mãi chứng chỉ SSL cùng gói e-mail theo tên miền. Bạn vừa được sử dụng website vừa được tặng ngay kèm thêm tương đối nhiều tiện ích với giá cực kì ưu đãi.

Chi tiết tham khảo tại: https://web4s.vn/bang-gia


Ngoài bộ combo thiết kế website thì chúng ta có thể đăng cam kết tên miền .com miễn phí lúc thuê hosting. Có nhiều bên cung ứng gói bộ combo như vậy.

Tuy nhiên nhược điểm của hình thức này chính là bạn phải đk tên miền với hosting ở cùng một nơi. Vấn đề chuyển tên miền tuyệt hosting thanh lịch nhà cung ứng khác cần giấy tờ thủ tục khá phức tạp.


Nếu muốn đk tên miền .com miễn mức giá cùng các tiện ích như kiến thiết blog cũng miễn phí tổn thì chúng ta có thể truy cập wordpress.com. Trang này mang lại phép bạn đặt hàng tên miền .com miễn chi phí và từ kéo thả blog cá nhân dễ dàng.

Tuy nhiên, thương hiệu miền .com miễn tầm giá sẽ là tên gọi miền cấp hai với định dạng tenmien.wordpress.com. đối với tên miền cấp cho 1 chỉ có đuôi tenmien.com thì thương hiệu miền cấp cho 2 ko được ưu tiên bằng. Người tiêu dùng và những trình chú ý web thích phần lớn tên miền cấp 1 hơn.


4. Đăng ký tên miền .com miễn phí tổn tại Blogspot.com

Giống như wordpress.com thì blogspot.com cũng là 1 trong những nền tảng chất nhận được tạo lập blog miễn phí. Bạn cũng có thể đăng cam kết tên miền .com miễn tầm giá trên trang này. Mặc dù tên miền này cũng là thương hiệu miền cấp 2, gồm định dạng là tenmien.blogspot.com

*


5. Cài đặt tên miền .com miễn tầm giá tại wix.com

Wix.com được cho phép đăng cam kết tên miền .com miễn phí khuyến mãi kèm cả hosting. Bối cảnh tạo blog trên trang này khá đa dạng mẫu mã và đẹp nhất mắt. Chúng ta có thể tùy ý tạo thành blog riêng theo sở trường tùy vào phương pháp kéo thả những khối hình tất cả sẵn.

Tên miền miễn giá tiền .com tại wix sẽ sở hữu định dạng là tenmien.wix.com. Nếu không thích đuôi .com chúng ta có thể chọn đuôi thương hiệu miền không giống tùy ý. Mặc dù vẫn sẽ là tên gọi miền cấp cho 2.

Nếu ao ước sử dụng các đuôi tên miền khác miễn giá thành thì bạn cũng có thể tham khảo các website trong bài xích viết: Những website được cho phép đăng ký kết tên miền miễn chi phí vĩnh viễn


IV. Ưu và nhược điểm của đăng ký tên miền .com miễn phí
1. Ưu điểm

- máu kiệm túi tiền mua thương hiệu miền .com

- một trong những trang được cho phép sử dụng cả thương hiệu miền cùng hosting miễn phí


2. Nhược điểm

- Muốn mang tên miền .com miễn phí phần đông phải download theo full bộ hosting hoặc xây dựng web. Vì thế việc miễn phí không phải 100%.

- một vài nhà cung cấp có thể chấp nhận được đăng ký tên miền .com miễn giá tiền chỉ lúc có gói khuyến mãi. Nên chưa phải lúc nào chúng ta có thể mua thương hiệu miền .com miễn tổn phí thành công.

- Đa số tên miền .com miễn phí có khả năng sẽ bị giới hạn một vài tính năng khi sử dụng.

- tên miền .com không lấy phí sẽ là tên gọi miền cung cấp 2, nên không được ưu tiên và nhận xét cao như tên miền cấp cho 1.


V. Lời kết

Bài viết bên trên là tổng hợp các cách để bạn có thể đăng cam kết tên miền .com miễn phí. Mặc dù nếu khẳng định phát triển website bài bản và lâu dài hơn thì nên chọn mua tên miền mất phí. Giá thiết lập tên miền .com cũng không thực sự cao nếu như bạn đăng ký các năm và được tận hưởng khuyến mại.

*

Hàng mon Nhân Hòa luôn luôn có chiết khấu cho tên miền .com với .vn. Bạn tương tác theo tin tức sau nhằm nhận tư vấn.

+ Tổng đài: 1900 6680

+ Chỉ đường: https://g.page/aryannations88.comcom

Bài viết cùng nhà đề


Thông báo
Xem vớ cả

Tuyển dụng
Xem vớ cả

Công nghệ
Xem tất cả

Web4step
Xem tất cả


văn phòng công sở Nhân Hòa
hình thức thanh toán
Kết nối mạng xã hội cùng Nhân Hòa
giới thiệu Nhân Hòa
thương mại dịch vụ
hỗ trợ
tin tức Ứng dụng Nhân Hòa
aryannations88.com
chi nhánh TP.HCM: 270 Cao chiến hạ (nối dài), Phường 12, Quận 10, tp.hồ chí minh Tel: (028) 7308 6680 E-mail: hcmsales
aryannations88.com
aryannations88.com
Kết nối mạng xã hội cùng Nhân Hòa
Kết nối mạng xã hội cùng Nhân Hòa
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*


*
*
*

*
*

*

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
home Tên miền

Tên miền

Tên miền tương tự như add công ty, bên cạnh đó tên miền còn là thương hiệu trực đường của bạn. Mua một tên miền để giúp khách hàng của công ty tìm đến công ty của chúng ta thay bởi của đối thủ.

Hãy hối hả đăng ký kết cho bản thân một chữ tín nào.

ĐĂNG KÝ VÀ CHUYỂN ĐỔI THÔNG TIN CẦN THIẾT THÔNG TIN KHÁC Hosting

Hosting

Hosting luôn là giải pháp tương xứng cho các cá thể hoặc doanh nghiệp ý muốn có một website giới thiệu, giao dịch dịch vụ thương mại trên mạng internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Hãy nhanh lẹ đăng ký cho bản thân một thương hiệu nào.

ĐĂNG KÝ HOSTING THÔNG TIN CẦN THIẾT bảo mật web

SSL

Tiêu chuẩn bình yên công nghệ toàn cầu tạo thành một links giữa máy chủ web và trình duyệt. Link này bảo đảm an toàn tất cả dữ liệu trao thay đổi giữa sever web và trình duyệt luôn luôn được bảo mật thông tin và an toàn.

BẢO MẬT website THÔNG TIN CẦN THIẾT thư điện tử

Email

Để tất cả một hệ thống email siêng nghiệp, tin yêu các tổ chức/ doanh nghiệp bắt buộc sử dụng thương mại dịch vụ email từ các nhà cung ứng có đáng tin tưởng và tay nghề như Nhân Hòa.

DỊCH VỤ e-mail THÔNG TIN CẦN THIẾT máy chủ

Máy chủ

Hệ thống server vật lý sử dụng 100% ổ cứng SSD bảo đảm tốc độ truy hỏi xuất thừa trội lên tới mức 40 lần đối với ổ cứng thông thường.

DỊCH VỤ MÁY CHỦ GIẢI PHÁP MÁY CHỦ DỊCH VỤ CỘNG THÊM ứng dụng

Phần mềm

Hệ thống server trang bị lý sử dụng 100% ổ cứng SSD bảo đảm an toàn tốc độ truy hỏi xuất thừa trội lên đến 40 lần so với ổ cứng thông thường.

QUẢN LÝ MÁY CHỦ phương án

Giải pháp

Đám mây dùng riêng ảo (Virtual Private Cloud – VPC) là 1 phần tài nguyên được bóc ra sử dụng riêng tự do hoàn toàn xuất phát từ một Hạ tầng năng lượng điện toán Đám mây nơi công cộng (Public Cloud).

Xem thêm: Hiện Nay, Một Số Bạn Đang Đua Đòi Theo Lối Ăn Mặc Không Lành Mạnh

GIẢI PHÁP MÁY CHỦ ẢO kiến tạo Web

Web4steps

Web4s với lại cho bạn nhiều sự lựa chọn về mẫu website, thời gian cài đặt nhanh chóng và tiện lợi chỉ cùng với 4 bước

Tự hào sản phẩm technology đạt giải thưởng Sao Khuê năm 2014

DỊCH VỤ WEB4S THÔNG TIN CẦN THIẾT Đại lý

Đối tác

Cùng cùng với việc luôn luôn đổi mới, triển khai xong dịch vụ, hỗ trợ khách hàng 24/7 hiện cửa hàng chúng tôi đã nhận ra sự cỗ vũ của rộng 50.000 người sử dụng trong và ngoài nước.