Điểm chuẩn Đại học tập Thủy lợi được ban giám hiệu nhà trường công bố với nút điểm trúng tuyển ước vọng 1 tương ứng những mã ngành như sau. Thí sinh quan sát và theo dõi thông tin chi tiết dưới đây.


*

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Thủy Lợi Xét Theo học Bạ 2022

Kỹ thuật thiết kế _CTTT

Mã ngành: TLA201

Điểm trúng tuyển học bạ: 19.03

Kỹ thuật khoáng sản nước_CTTT

Mã ngành: TLA202

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Mã ngành: TLA101

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19.06

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: TLA104

Điểm trúng tuyển học bạ: 19.61

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: TLA111

Điểm trúng tuyển học bạ: 19.10

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành: TLA113

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19.10

Kỹ thuật tài nguyên nước

Mã ngành: TLA102

Điểm trúng tuyển học bạ: 19.17

Kỹ thuật cấp cho thoát nước

Mã ngành: TLA107

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19.06

Kỹ thuật các đại lý hạ tầng

Mã ngành: TLA110

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19.15

Thủy văn học

Mã ngành: TLA103

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19.09

Kỹ thuật hóa học

Mã ngành: TLA118

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19.20

Công nghệ sinh học

Mã ngành: TLA119

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19.18

Công nghệ thông tin

Mã ngành: TLA106

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.00

Nhóm ngành chuyên môn Cơ khí gồm các ngành:Kỹ thuật cơ khí,Công nghệ sản xuất máy

Mã ngành: TLA105

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 22.01

Kỹ thuật ô tô

Mã ngành: TLA123

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 25.50

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

Mã ngành: TLA120

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23.50

Kỹ thuật điện

Mã ngành: TLA112

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 22.02

Kỹ thuật điều khiển và auto hóa

Mã ngành: TLA121

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 25.50

Quản lý xây dựng

Mã ngành: TLA114

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 22.0

Kinh tế

Mã ngành: TLA401

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 26.00

Quản trị gớm doanh

Mã ngành: TLA402

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.50

Kế toán

Mã ngành: TLA403

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 26.50

Điểm chuẩn Đại học Thủy Lợi Xét Theo Điểm Thi 2021

Sau đấy là thông tin điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường chi khớp ứng với từng ngành nghề, cụ thể như sau:


Cơ sở Hà nội

Kỹ thuật xây dựng _CTTT

Mã ngành: TLA201

Điểm chuẩn: 16.00

Kỹ thuật tài nguyên nước_CTTT

Mã ngành: TLA202

Điểm chuẩn:

Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy

Mã ngành: TLA101

Điểm chuẩn: 16.05

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: TLA104

Điểm chuẩn: 19.00

Công nghệ chuyên môn xây dựng

Mã ngành: TLA111

Điểm chuẩn: 16.15

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành: TLA113

Điểm chuẩn: 16.00

Kỹ thuật khoáng sản nước

Mã ngành: TLA102

Điểm chuẩn: 16.25

Kỹ thuật cấp cho thoát nước

Mã ngành: TLA107

Điểm chuẩn: 16.00

Kỹ thuật đại lý hạ tầng

Mã ngành: TLA110

Điểm chuẩn: 16.00

Thủy văn học

Mã ngành: TLA103

Điểm chuẩn: 16.8516

Kỹ thuật hóa học

Mã ngành: TLA118

Điểm chuẩn: 16.15

Công nghệ sinh học

Mã ngành: TLA119

Điểm chuẩn: 16.05

Công nghệ thông tin

Mã ngành: TLA106

Điểm chuẩn:

Nhóm ngành nghệ thuật Cơ khí gồm những ngành:Kỹ thuật cơ khí,Công nghệ sản xuất máy

Mã ngành: TLA105

Điểm chuẩn: 22.05

Kỹ thuật ô tô

Mã ngành: TLA123

Điểm chuẩn: 24.25

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

Mã ngành: TLA120

Điểm chuẩn: 23.45

Kỹ thuật điện

Mã ngành: TLA112

Điểm chuẩn: 22.20

Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa

Mã ngành: TLA121

Điểm chuẩn: 24.10

Quản lý xây dựng

Mã ngành: TLA114

Điểm chuẩn: 21.70

Kinh tế

Mã ngành: TLA401

Điểm chuẩn: 24.60

Quản trị tởm doanh

Mã ngành: TLA402

Điểm chuẩn: 24.90

Kế toán

Mã ngành: TLA403

Điểm chuẩn: 24.65

Lời Kết: Trên đây là thông tin điểm chuẩn chỉnh Đại họcThủy Lợi 2021do Kênh tuyển sinh 24h thực hiện.