Ta biết tam giác là hình gồm bố đoạn thẳng, tứ giác là hình gồm 4 đoạn thẳng cùng cứ thêm một đoạn thẳng, ta có một hình mới. Các hình đó bao gồm một tên gọi chung là nhiều giác.

Bạn đang xem: Đa giác đều


*
ctvaryannations88.com155 3 năm kia 14733 lượt coi | Toán học 8

Ta biết tam giác là hình gồm ba đoạn thẳng, tứ giác là hình có 4 đoạn thẳng cùng cứ thêm một đoạn thẳng, ta bao gồm một hình mới. Các hình đó bao gồm một tên thường gọi chung là nhiều giác.


1. Có mang đa giác

Định nghĩa: Đa giác lồi là nhiều giác luôn luôn nằm vào một nửa phương diện phẳng mà bờ là đường thẳng chứa bất kể cạnh như thế nào của đa giác đó.

2. Định nghĩa đa giác đều

Đa giác đa số là nhiều giác có tất cả các cạnh bằng nhau và toàn bộ các góc bằng nhau.

Xem thêm: Managed To Là Gì ? Manage To V Hay Ving

3. Góc trong đa giác

Tổng số đo những góc của đa giác n cạnh: (n – 2). 180°

Số đo một góc của nhiều giác hồ hết n cạnh: 

4. Số đường chéo của đa giác n cạnh

Bài tập bổ sung:

1.Cho hình thoi ABCD có .Gọi E,F,G,H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB,BC,CD,DA. Chứng tỏ rằng đa giác EBFGDH là lục giác đều.

Lời giải chi tiết

*

ABCD là hình thoi (gt) và  (gt)

(2 góc trong thuộc phía bù nhau)

 (tính chất hình thoi)

ΔEAH là tam giác những (vì tam giác cân tất cả một góc <60^0>

 (tính hóa học tam giác đều)

 (kề bù)

Tương tự: 

Vậy đa giác EBFGDH có tất cả các góc bằng nhau, mặt khác EBFGDH cũng có tất cả các cạnh đều bằng nhau ( bởi nửa cạnh hình thoi)

Vậy EBFGDH là một lục giác phần nhiều (dấu hiệu phân biệt lục giác đều)

2.Tại sao hình gồm năm đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA ngơi nghỉ hình 118 chưa phải là đa giác ?

*

Lời giải

Hình 118 không phải là 1 trong những đa giác vị DE cùng EA thuộc nằm trên một mặt đường thẳng

3. Toán 8 Tập 1 bài bác 1 trang 114: Quan ngay cạnh đa giác ABCDEG sinh hoạt hình 119 rồi điền vào địa điểm trống trong những câu sau:

Các đỉnh là những điểm: A, B, …

Các đỉnh kề nhau là: A cùng B, hoặc B với C, hoặc …

Các cạnh là các đoạn thẳng: AB, BC, …

Các đường chéo cánh là các đoạn thẳng nối nhì đỉnh không kề nhau: AC, CG, …

Các góc là: ∠A , ∠B , …

Các điểm bên trong đa giác (các điểm trong của đa giác) là: M, N, …

Các điểm nằm bên cạnh đa giác (các điểm không tính của nhiều giác) là: Q, …

*

Lời giải

Các đỉnh là những điểm: A, B, C, D, E, G

Các đỉnh kề nhau là: A và B, hoặc B và C, hoặc C và D, hoặc D và E, hoặc E với G, hoặc G cùng A

Các cạnh là các đoạn thẳng: AB, BC, CD, DE, EG, GA

Các đường chéo cánh là các đoạn thẳng nối hai đỉnh ko kề nhau: AC, CG, AD, AE, BG, BE, BD, CE, DG

Các góc là: ∠A , ∠B , ∠C , ∠D , ∠E , ∠G

Các điểm nằm trong đa giác (các điểm vào của nhiều giác) là: M, N, P

Các điểm nằm kế bên đa giác (các điểm ko kể của nhiều giác) là: Q, R

 

 

nội dung bài viết gợi ý:
1. Định nghĩa, tính chất của hình vuông vắn 2. Định nghĩa, tính chất của hình thoi 3. Lý thuyết về đường thẳng tuy vậy song 4. Định nghĩa, tính chất, vệt hiệu phân biệt của hình chữ nhật 5. Kim chỉ nan đối xứng qua một điểm, đối xứng qua vai trung phong 6. Định nghĩa, tính chất, vết hiệu nhận ra của hình bình hành 7. Biểu thức hữu tỉ và quý giá của phân thức