Sau 55 ngày đêm đại chiến dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, quân với dân ta sẽ đập tan toàn thể tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, hủy hoại và bắt sinh sống 16.200 tên, bắn rơi 62 đồ vật bay, thu 64 ô tô và cục bộ vũ khí, đạn dược, quân trang quân dụng của địch. Cuộc tiến lược Đông Xuân 1953-1954 với đỉnh điểm là chiến dịch Điện Biên Phủ là 1 trong những trận quyết chiến chiến lược, một trận hủy diệt điển hình nhất, là trận đầu đánh thắng Mỹ, trực tiếp mang lại việc ký kết hiệp nghị Giơnevơ về hoàn thành chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương. Đây cũng là các đại lý và điều kiện để nhân dân ta phát triển giành thành công vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Bạn đang xem: Cuộc chiến điện biên phủ

Thắng lợi của chiến dịch lịch sử vẻ vang Điện Biên đậy cũng là chiến thắng vẻ vang của cuộc binh đao chống thực dân Pháp là vì các yếu tố cơ bản:

Một là, Đảng ta, đi đầu là quản trị Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối phòng chiến, đường lối quân sự độc lập, đúng đắn, sáng sủa tạo. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ kế hoạch chống đế quốc cùng phong kiến, vừa kiến quốc xây dựng cơ chế mới. Ngay từ đầu chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng ta đã chỉ đạo nhân dân thực hiện cuộc đao binh toàn dân, toàn diện, phụ thuộc sức bản thân là chính. Gây ra lực lượng vũ trang quần chúng gồm cha thứ quân: bộ đội chủ lực, quân nhân địa phương, dân quân du kích làm cho nòng cốt đến toàn dân tấn công giặc, kết hợp ngặt nghèo chiến tranh du kích với cuộc chiến tranh chính quy; tiến công quân sự, địch vận và nổi lên của quần chúng; đấu tranh quân sự chiến lược và đấu tranh bao gồm trị, ghê tế, văn hóa, ngoại giao.

Hai là, quần chúng ta rất anh hùng, từ bỏ nông thôn cho thành thị, từ bỏ miền núi mang lại miền xuôi, từ trẻ đến già nghe theo tiếng call của Đảng và bác bỏ Hồ đã phát huy niềm tin cao độ ý thức yêu nước, chủ nghĩa hero cách mạng ra mức độ thi đua chế tạo hậu phương vững vàng chắc, thi đua giết mổ giặc lập công, đóng cống hiến người, sức của bảo đảm an toàn đầy đủ mọi điều kiện cho chiến trường, tiếp thêm ý chí quyết chiến, quyết thắng cho những lực lượng vũ trang hình dáng trận.

Ba là, các lực lượng vũ trang dân chúng ta trưởng thành vượt bậc về bốn tưởng bao gồm trị, lực lượng, tổ chức chỉ huy, chuyên môn tác chiến, trang thiết bị quân sự và đảm bảo hậu bắt buộc cho chiến dịch quân sự quy mô lớn chưa từng có. Chấp hành nghiêm bổn phận chiến trường, vượt qua đa số khó khăn, test thách, mưu trí, sáng sủa tạo, gan góc hy sinh lập nhiều chiến công bên trên khắp chiến trường Đông Dương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở chiến trường Điện Biên Phủ.

Bốn là, sự đưa ra viện, cổ vũ và ủng hộ của các nước làng hội công ty nghĩa, tốt nhất là của Trung Quốc, Liên Xô, trào lưu đấu tranh vì độc lập của nhân dân văn minh trên toàn nắm giới, trong số đó có cả quần chúng. # Pháp, nhất là của các nước bên trên bán đảo Đông Dương cùng tầm thường chiến hào, đã tạo nên sức mạnh dạn thời đại của thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ.

Đánh giá chỉ về ý nghĩa lịch sử của cuộc nội chiến chống Pháp xâm lược, chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Lần trước tiên trong định kỳ sử, một nước nằm trong địa nhỏ dại yếu đã đánh chiến thắng một một nước thực dân dùng mạnh. Đó là, một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng chính là một chiến thắng vẻ vang của các lực lượng hòa bình, dân công ty và làng hội nhà nghĩa trên nạm giới". Trong lịch sử dựng nước cùng giữ nước của dân tộc ta, chiến thắng lịch sử Điện Biên che là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang của thời kỳ hồ Chí Minh. Thắng lợi lịch sử Điện Biên đậy là chiến thắng vĩ đại nhất, giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt lịch sử làm biến đổi cục diện cuộc chiến tranh giữa ta và địch, trực tiếp mang đến việc ký kết kết hiệp nghị Giơnevơ về dứt chiến tranh, lập lại chủ quyền ở Đông Dương.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên đậy đã chấm dứt thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm phòng thực dân Pháp cùng can thiệp Mỹ, kết thúc hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên quốc gia ta và những nước trên bán đảo Đông Dương; bảo vệ và cải tiến và phát triển thành quả giải pháp mạng mon Tám; một ít nước được giải phóng, tạo cơ sở và điều kiện kiên cố để chuyển nhân dân ta tiến tới giành chiến thắng vĩ đại trong cuộc tao loạn chống Mỹ, hóa giải miền Nam, thống duy nhất Tổ quốc, đưa toàn quốc đi lên nhà xã hội. Chiến thắng lịch sử Điện Biên tủ đã làm tạo thêm niềm từ bỏ hào dân tộc, niềm tin tưởng hoàn hảo và tuyệt vời nhất vào sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh; khích lệ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một lòng, một dạ pk dưới lá cờ vẻ vang của Đảng do độc lập, tự do thoải mái của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Chiến thắng lịch sử dân tộc Điện Biên phủ mang dáng vẻ thời đại, góp thêm phần to mập vào trào lưu đấu tranh bởi vì hòa bình, hiện đại của nhân loại. Đồng thời, giáng một đòn chí mạng vào nền tang của thực dân Pháp với can thiệp Mỹ, đánh sập thành luỹ của nhà nghĩa thực dân cũ tại vị trí xung yếu đuối nhất, đánh dấu sự sụp đổ của nhà nghĩa thực dân cũ bên trên phạm vi toàn vắt giới. Chiến thắng lững lẫy này cũng đánh tiếng sự đại bại chiến lược trái đất phản biện pháp mạng của chủ nghĩa thực dân new do Mỹ cầm đầu.

Xem thêm: Độc Đáo Với Cách Làm Gà Lửa Thơm Ngon Đến Từng Phút Giây, Combo 3 Gói Hạt Giống Hoa Mào Gà Lửa

Chiến thắng lịch sử dân tộc Điện Biên che cũng là thắng lợi chung của những nước trên bán đảo Đông Dương, thành công của phong trào cộng sản và người công nhân quốc tế, của trào lưu đấu tranh vày hòa bình, tién cỗ xã hội trên toàn cố giới. Nó chứng tỏ một đạo lý của thời đại: các dân tộc bị áp bức, lo xâm lược, nếu tất cả ý chí kiên định và con đường lối đúng đắn, sáng tạo, biết cấu kết đấu tranh vì tự do tự vì chưng thì dân tộc đó độc nhất định thắng lợi; sẽ thôi thúc, khuyến khích và cổ vũ những nước trực thuộc địa ở châu Á, châu Phi, Mỹ La Tinh đứng dậy đấu tranh từ bỏ giải phóng, thoát ra khỏi ách xâm chiếm của nhà nghĩa thực dân đế quốc./.