Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O là bội nghịch ứng oxi hóa khử, được thpt Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ lộ diện trong nội dung các bài học: cân đối phản ứng lão hóa khử chất hóa học 10, tính chất Hóa học của Cu và đặc điểm hóa học HNO3…. Cũng như các dạng bài xích tập.

Bạn đang xem: Cu hno3 đặc hiện tượng

Hy vọng có thể giúp các bạn viết và cân đối phương trình một phương pháp nhanh và đúng chuẩn hơn.


Mời các bạn tham khảo một vài tài liệu quan đến cân bằng phản ứng 

Bạn vẫn xem: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O


1 1. Phương trình phản ứng Cu công dụng HNO3 loãng4 4. Phương trình ion thu gọn Cu tính năng HNO3 loãng 7 7. đặc điểm hóa học tập của HNO3 

2. Cân bằng phương trình bội nghịch ứng Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

Xác định sự biến hóa số oxi hóa

Cuo + HN+5O3 → Cu+2(NO3)2 + N+2O + H2O

*

Vậy 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Nhắc lại loài kiến thức: Các bước thăng bằng phản ứng bằng phương thức thăng bằng electron

Bước 1. Viết sơ đồ dùng phản ứng với các chất tham gia khẳng định nguyên tố tất cả số oxi hóa cụ đổi

Bước 2. Viết phương trình:

Khử (Cho electron)

Oxi hóa (nhận electron)

Bước 3. Cân bởi electron: Nhân thông số để

Tổng số electron cho = tổng số electron nhận

Bước 4. Cân bởi nguyên tố: nói thông thường theo đồ vật tự

Kim một số loại (ion dương)

Gốc axit (ion âm)

Môi trường (axit, bazo)

Nước (cân bằng H2O là để cân bằng hidro)

Bước 5. Kiểm tra số nguyên tử oxi ở nhị vế (phải bởi nhau)

3. Điều khiếu nại phản ứng Cu tác dụng với HNO3

Dung dịch HNO3 loãng dư

4. Phương trình ion thu gọn Cu chức năng HNO3 loãng 


3Cu + 8H+ + 2NO3–  → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O


5. Cách thực hiện phản ứng mang đến Cu công dụng HNO3

Cho đồng Cu chức năng với hỗn hợp axit nitric HNO3

6. Hiện tượng lạ cho Cu công dụng HNO3 loãng

Kim một số loại Cu rắn đỏ dần chế tác thành dung dịch màu xanh lá cây lam với khí không màu hóa nâu trong bầu không khí thoát ra.

7. Tính chất hóa học của HNO3 

Axit nitric biểu thị tính axit

Axit nitric có đặc thù của một axit bình thường nên nó làm quỳ tím đưa sang color đỏ.

Tác dụng cùng với bazo, oxit bazo, muối cacbonat sản xuất thành các muối nitrat

2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O

2HNO3 + Mg(OH)2 → Mg(NO3)2 + 2H2O

2HNO3 + BaCO3 → Ba(NO3)2 + H2O + CO2

Tính oxi hóa của HNO3

Axit nitric chức năng với kim loại

tính năng với đa số các kim loại trừ Au cùng Pt tạo ra thành muối nitrat và nước .

Kim các loại + HNO3 quánh → muối hạt nitrat + NO + H2O ( to)

Mg + HNO3 quánh

Kim loại + HNO3 loãng → muối hạt nitrat + NO + H2O

Kim nhiều loại + HNO3 loãng rét → muối bột nitrat + H2

Mg(rắn) + 2HNO3 loãng lạnh lẽo → Mg(NO3)2 + H2 (khí)

Nhôm, sắt, crom thụ động với axit nitric đặc nguội bởi lớp oxit kim loại được chế tác ra bảo đảm chúng không biến thành oxy hóa tiếp.

Axit nitric tính năng với phi kim

(Các nguyên tố á kim, xung quanh silic và halogen) tạo thành thành nito dioxit giả dụ là axit nitric đặc và oxit nito cùng với axit loãng và nước, oxit của phi kim.

C + 4HNO3 quánh → 4NO2 + 2H2O + CO2

Tác dụng với oxit bazo, bazo, muối mà kim loại trong hợp chất này không lên hóa trị cao nhất:

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

FeCO3 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O + CO2

3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

Tác dụng với đúng theo chất

3H2S + 2HNO3 (>5%) → 3S ↓+ 2NO + 4H2O

Ag3PO4 tung trong HNO3, HgS không chức năng với HNO3.

8. Bài bác tập áp dụng liên quan 

Câu 1. Ứng dụng nàosau đây không hẳn của HNO3?

A. Để điều chế phân đạm NH4NO3, Ca(NO3)2

B. Sản xuất dược phẩm

C. Thêm vào khí NO2 với N2H4

D. Để cung ứng thuốc nổ, thuốc nhuộm


Đáp án C

Câu 2. Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Dung dịch HNO3 làm cho xanh quỳ tím và làm cho phenolphtalein hóa đỏ.

B. Axit nitric được dùng làm sản xuất phân đạm (NH4NO3, Ca(NO3)2), thuốc nổ (TNT), thuốc nhuộm, dược phẩm.

C. Vào công nghiệp, để cung cấp HNO3 tín đồ ta đun hỗn hợp (KNO3) cùng với H2SO4 đặc

D. điều chế HNO3 trong chống thí nghiệm fan ta dùng khí amoniac (NH3)


Đáp án B

Chọn B: Axit nitric được dùng làm sản xuất phân đạm (NH4NO3, Ca(NO3)2), dung dịch nổ (TNT), thuốc nhuộm, dược phẩm.

A Sai: dung dịch HNO3 chỉ làm xanh quỳ tím hóa đỏ.

C. Trong công nghiệp để cung ứng axit nitric, người ta thường xuyên đun nóng hỗn hợp natri nitrat rắn với hỗn hợp H2SO4 đặc

D. Để pha chế HNO3 trong chống thí nghiệm tín đồ ta sử dụng NaNO3 và H2­SO4đặc


Câu 3. Trong các thí nghiệm với hỗn hợp HNO3 thường hình thành khí độc NO2. Để giảm bớt khí NO2 bay ra trường đoản cú ống nghiệm, tín đồ ta sử dụng phương án nhét bông bao gồm tẩm hóa chất và nút ống nghiệm. Chất hóa học đó thiết yếu là

A. H2O

B. Hỗn hợp nước vôi trong

C. Hỗn hợp giấm ăn

D. Hỗn hợp muối ăn


Đáp án B

4NO2 + 2Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 + 2H2O + Ca(NO2)2

Khí gray clolor đỏ NO2 bị phối hợp trong dung dịch, chế tác thành hóa học rắn Ca(NO2)2 cùng Ca(NO3)2


Câu 4. Chất nào sau đây không tạo thành kết tủa khi bỏ vô dung dịch AgNO3:

A. HCl

B. HNO3

C. KBr

D. K3PO4


Đáp án B

Phương trình bội phản ứng

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

AgNO3 + KBr → AgBr + KNO3

3AgNO3 + K3PO4 → Ag3PO4 + 3KNO3


Câu 5. đến 19,2 gam Cu tan trọn vẹn trong hỗn hợp HNO3 loãng dư, sau phản ứng chiếm được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Quý hiếm của V là:

A. 6,72 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít


Đáp án D

Phương trình hóa học

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

2nCu = 3nNO

=> nNO = 0,2 mol

=> V = 4,48 lit


Câu 6. cho phương trình chất hóa học sau: fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Tổng thông số tối giản của phương trình sau:

A. 8

B. 9

C. 12

D. 16


Đáp án B: fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Câu 7. mang đến Cu (z = 29), địa chỉ của Cu vào bảng tuần trả là

A. ô 29, chu kỳ 4, nhóm IB.

B. ô 29, chu kỳ 4, nhóm IA.

C. ô 29, chu kỳ 4, team VIIIB.

D. ô 29, chu kỳ luân hồi 4, team IIB.


Đáp án A

Nguyên tố X bao gồm Z = 29 => thông số kỹ thuật X là 1s22s22p63s23p63d104s1

=> X thuộc ô vật dụng 29, chu kì 4, phân nhóm IB


Câu 8. đánh giá và nhận định nào sau đấy là sai?

A. Đồng dẻo, dễ kéo sợi.

B. Đồng là kim loại có màu sắc đen.

C. Đồng hoàn toàn có thể dát mỏng tanh hơn giấy viết từ 5 mang lại 6 lần.

D. Đồng dẫn nhiệt, điện tốt.


Đáp án B: Đồng là kim loại có gray clolor đỏ 

Câu 9. Cho các dung dịch: HCl, NaOH đặc, NH3, KCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 là

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.


Đáp án C

Các dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 là HCl, NH3

Cu(OH)2 + HCl → CuCl2 + H2O

Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2


Câu 10. hiện tượng kỳ lạ nào xẩy ra khi mang đến mảnh đồng sắt kẽm kim loại vào dd HNO3 loãng

A. Không tồn tại hiện tượng gì

B. Dung dịch tất cả màu xanh, H2 bay ra

C. Dung dịch bao gồm màu xanh, tất cả khí màu nâu bay ra

D. Hỗn hợp có màu xanh lam, gồm khí ko màu cất cánh ra, bị hoá nâu trong ko khí.


Đáp án D

Phương trình hóa học

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

→ hiện nay tượng: Dung dịch có blue color của Cu(NO3)2 và khí gray clolor đỏ NO2.


Câu 11.

Xem thêm: " Hod Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Trong Tiếng Anh, Hod Có Nghĩa Là Gì

tổng hợp m gam Al vào hỗn hợp HNO3 loãng vừa đủ, thu được 17,92 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí X tất cả N2O với N2 biết tỉ khối hơi của X so với H2 là 18 (không còn thành phầm khử làm sao khác) với dd Y cất a gam muối nitrat. Cực hiếm của m là.