Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

consortium
*

consortium /kən"sɔ:tjəm/ danh từ, số các consortium côngxoocxiom
Lĩnh vực: toán và tincôngxoocxiomcôngxoocxiomtập đoàn tài chính (quốc tế)bank consortiumtập đoàn tài bao gồm ngân hàngbank consortiumtổ vừa lòng ngân hàngbanking consortiumtập đoàn ngân hàngconsortium banktập đoàn tài chánh ngân hàngconsortium companycông ty tập đoànconsortium consumptionsự tiêu hao phô trương (để minh chứng giàu sang)consortium creditorscác nước công ty nợ của tập đoàn tài chánh quốc tếconsortium insurancebảo hiểm nhà máy liên doanhconsortium of contractorstập đoàn bên thầuconsortium of corporationstập đoàn công tyconsortium relieflàm bớt thuế mang đến conxoócinternational consortium of bankstập đoàn tv ngân hàng quốc tếloan consortiumtập đoàn tài chính cho vay o tổ hợp công ty, tập đoàn Một nhóm doanh nghiệp tập hợp với nhau nhằm mục đích chung, ví dụ thăm dò và khai quật dầu khí.

Bạn đang xem: Consortium là gì


*

*

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

consortium

Từ điển WordNet


n.


Bloomberg Financial Glossary

财团财团A group of companies that cooperate và share resources in order to lớn achieve a common objective.

Investopedia Financial Terms


A group made up of two or more individuals, companies or governments that work together toward achieving a chosen objective. Each entity within the consortium is only responsible khổng lồ the group in respect lớn the obligations that are set out in the consortium"s contract.Therefore, every entity that is under the consortium remains independent inhis or hernormal business operations & has no say over another member"s operations that are not related to lớn the consortium.

Xem thêm: New Tiểu Luận Về Ô Nhiễm Môi Trường Ở Nông Thôn Việt Nam, Vấn Đề Ô Nhiễm Môi Trường Ở Nông Thôn Việt Nam


Consortiums are often used within the non-profit sector, specifically with educational institutions. They oftenpool resources such as libraries and professors & share them among the members of the group. Several groups of North American colleges và universities operate under consortiums.For-profit consortiumsalso exist, but theyare less prevalent. One of the most famous for-profit consortiums isthe airline manufacturer Airbus.
Joint Venture - JVLimited LiabilityLimited Liability Company - LLCMergerNonprofit OrganizationPartnershipStrategic Alliance