Xem toàn cục tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài bác 2: Cộng, trừ số hữu tỉ giúp đỡ bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 7 để giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lý và phải chăng và phù hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào những môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài 2 trang 9: Tính

*

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài xích 2 trang 9: tra cứu x, biết :

*

Lời giải


*

Bài 6 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

*

Lời giải:

*


*

*

*

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1): Ta hoàn toàn có thể viết số hữu tỉ
dưới những dạng sau đây

a) là tổng của nhì số hữu tỉ âm. Ví dụ như

*
.