Bạn đã xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem và download ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại phía trên (162.45 KB, 5 trang )


HỆ THỐNG KIẾN THỨC TOÁNLỚP 3

I. Các số mang lại 10000; 100000.

Bạn đang xem: Công thức toán lớp 3

1. Biện pháp đọc, viết những số gồm 4,5 chữ số:

a, VD: xem xét cho học viên cáh phát âm số gồm chữ số 0; 1 ; 4; 5.- lúc nào đọc là “không’’, “mươi” (2032, 2320).

- bao giờ đọc là “một”, “mốt” (1326; 3261).- khi nào đọc là “bốn”, “tư” (4526; 5264).- lúc nào đọc là “năm”, “lăm” (5378, 7835).b, để ý viết số:

VD: Năm mươi nhì nghìn bốn trăm bố mươi sáu. Viết là: 52436.

VD: Viết số gồm: 5 chục nghìn, 2 nghìn, 4 trăm, 3 chục với 6 1-1 vị. Viết là: 52436.

2. So s¸nh c¸c sè vào ph¹m vi 10000; 100000.

*) Giúp học viên nắm được quá trình so sánh:+) bước 1: đối chiếu số các chữ số.

+) bước 2: so sánh từng hàng của 2 số kể từ hàng mập nhất.VD: So sánh: 45367 ... 45673.

- Ta thấy 2 số đều phải có 5 chữ s.

- đối chiếu từng hàng: hàng trăm ngàn bằng nhau, hàng nghìn bằng nhau,hàng trăm 3


- Vậy: 45367

*) L­u ý: So s¸nh 2 sè: 5639 ...5039 + 6.- Thùc hiƯn tÝnh vÕ ph¶i: 5639 > 5045.


(2)

- để ý học sinh đặt tính theo cột dọc, để thẳng các hàng từ buộc phải sang trái. Nhớ chínhxác khi triển khai phép tính.

- để ý học sinh để tính đúng, thực hiện phép nhân hậu phải sang trái, tiến hành phépchia từ trái quý phái phải.

5. ThiÕt lËp sè cã 4; 5 ch÷ sè:

VD: Viết tất cả các số tất cả 4 chữ số không giống nhau từ các chữ số: 1; 2; 3; 4 trong đó có chữ sốhàng đơn vị là 4.

6. Nªu quy lt cđa d·y sè, viÕt số phù hợp vào khu vực chấm...

VD: 13005; 13006; ...;...;...;...;

7. Kiếm tìm thành phần chưa chắc chắn trong phép tính.

VD: tìm kiếm X: 35974 + X = 83046 (Tìm số hạng chưa biết).96399 : X = 3 ( T×m sè phân tách ch­a biÕt).

8. TÝnh quý giá của biểu thức:

+) Dạng 1: Biểu thức ko cã dÊu ngc:

VD: 49368 + 9050 : 5 ( thực hiện phép phân chia trước).+) Dạng 2: Biểu thức bao gồm chứa dấu ngoặc:

VD: (89367 – 14399) x 3 (Thực hiện nay trong ngoc trc).

II. Giải toán có lời văn:

1. Dng toỏn v hơn kém số solo vị.

VD: Cuộn dây xanh dài 1456m. Cuộn dây đỏ dài hơn nữa cuộn dây xanh 598m. Hỏi c 2cun dõy di bao nhiờu một?

Tóm tắt:

Cuộn dây xanh:

Cun dõy : 598m

1456m


(3)

2. Dạng toán về gấp, kém số lần.

VD: miếng vải trắng dài 1569m, mảnh vải đen dài gấp 3 lần miếng vải trắng. Hỏi cả 2mảnh vải vóc dài từng nào mét?

Tóm tắt:

Mảnh vải vóc trắng:Mảnh vải vóc đen:

3. Dạng 3: tìm 1 trong những phần bởi nhau của một số.

VD: Cuộn dây xanh lâu năm 9366m. Cuộn dây kim cương dài bằng 1/3 cuộn dây xanh. Hỏi cả 2cuộn dây khá dài bao nhiêu mét?

Tóm tắt:

Cuộn dây xanh:Cuộn dây vàng:

4. Dạng toán kiên quan mang lại rút về đối chọi vị:

VD1: 3 hàng gồm 396 cây. Hỏi 5 hàng bao gồm bao nhiêu cây?Tóm tắt:

3 hàng: 396 cây.5 hàng: ... Cây?

VD2: 1530 cái bát xếp vào 5 chồng. Hỏi gồm 9005 cái bát xếp vào được bao nhiêu chồngbát như thế?

Tóm tắt:

1530 mẫu bát: 5 chồng.9005 loại bát: ... Chồng?

III. Hình học:

1. Điểm nghỉ ngơi giữa trung điểm của đoạn thẳng:

*) Điểm nghỉ ngơi giữa:

A O C

*) Trung điểm của đoạn thẳng:

A M B

2. Hình tròn, tâm, buôn bán kính, mặt đường kính.

*) hình tròn tâm O:

- Đường kính AB đi qua O, có giới hạn bởivành tròn A; B.

- bán kính OA = OB.

DBAO1456m? m9366m? m

Giải bởi 2 phép tính : và x

Giải bằng 2 phép tính : cùng :

O, A, B là 3 điểm thẳng hàng.O là điểm ở thân A và B


(4)

OA = OB = một nửa AB;

- B¸n kÝnh b»ng nửa con đường kính:Từ điểm O ra vành tròn A; B; D.

3. DiƯn tÝch cđa 1 h×nh:

- mặt phẳng bên trong của một hình như thế nào đó đó là diện tích của hỡnh ú.

4. Đơn vị đo diện tích: cm

- Xăng ti m2 là diện tích s của 1 hình vuông có cạnh là 1cm.

5. Diện tích hình chữ nhật:

- Giúp học viên hiểu và thế được luật lệ tính diện tích s hình chữ nhật: mong mỏi tính diệntích hình chữ nhật ta đem chiềudài nhân cùng với chiều rộng ( cùng đơn vị chức năng đo).

- Gióp häc sinh vËn dơng quy t¾c làm bài bác tập phức tạp hơn:

VD: na chu vi hỡnh chữ nhật là 36m, biếtchiều nhiều năm gấp 2 lần chiều rộng. Tính diện tích?+ cách 1: tra cứu chiều dài cùng chiều rộng.

+ cách 2: tìm diện tích.Chiều rộng:


ChiỊu dµi:DiƯn tÝch: ...m ?

6. Diện tích s hình vuông:

- Giúp học viên hiểu và núm được quy tắc tính diện tích hình vuông = cạnh x cạnh.- áp dụng quy tắc làm bài tập phức tạp.

IV. Những dạng toán khác:

1. Thời gian: ngày tháng Năm.

- Ngày 1/ 6/ 2004 là lắp thêm tư. VËy ngµy 1/ 6/ 2005 lµ thø t­.

2. Lµm quen víi ch÷ sè La M·:

- Giúp học viên hiểu được các số La Mã từ là 1 đến 21.- Biết đọc, viết, ghép số La Mã.

- 5 số chính: I, II, III, V, X để ghép thành những số khác.- Biết chuẩn bị xếp những số La Mã trường đoản cú que diêm đến sẵn.

3. Thực hành xem đồng hồ:

- Gióp häc sinh biÕt chØ giê h¬n: kim phót qua sè 12.- Gióp häc sinh biÕt chØ giê kÐm: Kim phót qua sè 6.- Gióp häc sinh biÕt sè giê vào 1ngµy = 24 giê.


(5)

- Đọc tiếng chiều, tối, đêm,- Chỉ đồng hồ đeo tay có số La Mã.
- xem giờ đồng hố điện tử.

- phương pháp tính khoảng thời gian nhất định.

VD: An tới trường lúc 6h30phút. Từ bỏ nhà mang lại trường An đi hết 10phút. Hỏi An mang đến trườnglúc mấy giờ?

4. Lµm thân quen với những thống kê số liệu:

- Giúp học sinh biết nhìn vào dÃy số liệu vấn đáp câu hỏi.- Biết lập bảng thống kê số liệu.

VD1: đến dÃy số liệu: 5, 10, 15, 20, 25, 30.? D·y sè trªn cã tÊt cả từng nào số?

? S th 3 trong dóy l số nào? số này rộng số đầu tiên trong dãy bao nhiêu đơn vị?? Số đồ vật 2 to hơn số th my vào dóy?

VD2: Lập bảng những thống kê số liệu sau:

- Khèi 3 cã 4 líp: 3A, 3B, 3C, 3D.

Xem thêm: Ngày 8 3 Có Ý Nghĩa Gì - Ý Nghĩa Ngày Mùng 8 Tháng 3 Là Gì

- Số cây trồng của mỗi lớp trang bị tự là: 40, 25, 45, 28.

Líp 3A 3B 3C 3D


https://vndoc.com/toan-lop-3

Tài liệu liên quan


*
Tài liệu các công thức toán lớp 11_ Phương trình lựơng giác docx 26 12 83
*
các công thức toán học pptx 10 851 7
*
TẤT cả những CÔNG THƯC TOÁN học cung cấp 3 không thiếu NHẤT 23 3 4
*
Ôn tập sinh học nâng cao lớp 9 và 12: các công thức toán docx 11 1 8
*
Giáo án môn Toán lớp 3 Tên bài dạy : CỘNG TRỪ CÁC SỐ CÓ ba CHỮ SỐ (Không nhớ) ppt 6 1 2
*
Giáo án môn Toán lớp 3 Tên bài bác dạy : CỘNG CÁC SỐ CÓ cha CHỮ SỐ (Có nhớ một đợt ) ppt 7 6 24
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : những số gồm năm chữ số. Pptx 4 979 2
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Cộng những số có ba chữ số ( tất cả nhớ một đợt ) pptx 4 944 3
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Cộng, trừ những số có cha chữ số ( không nhớ ) pptx 5 858 1
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài xích dạy : Đọc, viết, so sánh các số có tía chữ số ppsx 4 770 1
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã chuẩn bị tải về


(162.45 KB - 5 trang) - các công thức toán lớp 3 – Ngắn gọn, tương đối đầy đủ
Tải bản đầy đầy đủ ngay
×