Giả sử các phép toán tiếp sau đây đều tiến hành được. Lúc đó ta tất cả các đặc thù sau đây đối với phép toán bên trên ma trận.

Bạn đang xem: Công thức toán cao cấp

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

I.4. HẠNG CỦA MA TRẬN

*
*
*
*
*

I.5. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

thỏa mãn những điều khiếu nại sau

*
*

a) Hãy kiếm tìm điểm thăng bằng thị trường.

b) khẳng định lượng cung với cầu cân bằng của mỗi các loại hàng hóa.

Ví dụ 8. đến một thị trường gồm ba loại sản phẩm hóa. Biết hàm cung với hàm ước là

*
*

Hãy khẳng định mức thu nhập cá nhân quốc dân, mức tiêu dùng và nút thuế cân bằng.

Giải. Ta có

*
*
*
*
*

4. MÔ HÌNH CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH input đầu vào – đầu ra LEONTIEF

Giả định chung: Nền kinh tế của một khu vực hay một quốc gia có tương đối nhiều ngành sản xuất. Vậy nắm nào là 1 trong ngành sản xuất?

Ngành thêm vào được chú ý nhận dựa vào hai nguyên tố sau đây:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

triệu; TL là tủ lạnh giá thành 5 triệu; ML là vật dụng lạnh giá bán 6 triệu; MA là máy ảnh kỹ thuật số giá cả 3 triệu. Báo cáo kết quả marketing 2 tháng đầu xuân năm mới 2011 như sau:

*

CHƯƠNG II. ĐẠO HÀM với VI PHÂN HÀM MỘT BIẾN II.1. HÀM SỐ

*
*
*
*

II.2. GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ

*
*
*
*

– thực hiện quy tắc L’ Hospital.

*
*

(Trong những khái niệm bên trên 0xcó thể là số hữu hạn hoặc vô cùng).

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

đổi. Giá sẽ đổi khác thế nào lúc Q = 4?

*
*

Ví dụ 6. đưa sử lượng hàng bán được Q và giá tiền phường của một cửa hàng được cho bởi bí quyết 2004 30Q P . Tìm doanh thu cận biên khi phường = 20 và khi p = 40.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

CHƯƠNG III. HÀM NHIỀU BIẾN

III.1. KHÁI NIỆM

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

– Điểm mà tại đó những đạo hàm riêng bằng 0 được gọi là vấn đề dừng.

*
*
*

3. CÁC BƯỚC TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM nhì BIẾN

*
*

II.4. CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN CỦA HÀM hai BIẾN

1. KHÁI NIỆM

Trong mục III.3 ta vẫn xét vấn đề tìm cực trị của hàm hai đổi mới z = z(x,y), trong những số đó các đổi mới số x, y không có điều khiếu nại ràng buộc. Ta gọi đó là rất trị thoải mái hay cực trị không điều kiện. Ở mục này ta xét việc tìm cực trị của hàm hai đổi thay z khi x, y bị ràng buộc cùng nhau với một đk nào đó.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

CHƯƠNG IV. TÍCH PHÂN

IV.1. TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH

*
*
*
*

– Viết tích phân thuở đầu theo đổi thay số bắt đầu và tính tích phân thu được theo trở nên số mới.

– Trả hiệu quả về biến hóa số ban đầu.

Xem thêm: Định Nghĩa Consortium Là Gì, Nghĩa Của Từ Consortium, Từ Điển Anh Việt Consortium

*

IV.2. TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

1. CÔNG THỨC CƠ BẢN

*
*
*
*
*
*

IV.3. TÍCH PHÂN KÉP

*

Việc tính tích phân nhị lớp được mang đến tính nhì tích phân khẳng định lần lượt theo từng biến chuyển số.

– lúc tính tích phân theo phát triển thành số này thì xem trở nên số còn lại như hằng số.

– sản phẩm công nghệ tự tính các tích phân xác định và cận của chúng phụ thuộc vào cách xác định miền mang tích phân.

*
*
*

BÀI TẬP CHƯƠNG IV

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tóm tắt bí quyết Toán thời thượng A2


https://tamtaiduc.b-cdn.net/Chương%20trình%20đại%20học/Toán%20cao%20cấp%20-%20C1%20(FULL)-%20Hàm%20số.mp4
https://tamtaiduc.b-cdn.net/Chương%20trình%20đại%20học/Chương%201-%20MA%20TRẬN%20VÀ%20ĐỊNH%20THỨC%20-%20Toán%20Cao%20Cấp.mp4
https://tamtaiduc.b-cdn.net/Chương%20trình%20đại%20học/Bài%201%20+%202-%20Ma%20trận%20-%20Toán%20Cao%20Cấp%201%20-%20Toán%20cao%20cấp%20C1.mp4