Sẽ phân lớp ra phần hệ số và phần số mũ cho nên ta sẽ thực hiện Table để làm nhanh như sau: 

 

Trước không còn vào Mode 7 tiếp nối các em cần bật cả $f(x),g(x)$ qwR52

Các em nhập phần hệ số vào $f(x)$ để ý thay $k=X$

qPQ))O(p2)^Q)=

*

Sau đó nhập phần số nón vào $g(x)$ lưu ý thay $x=10$

10^3(15pQ))$O(a1R10^2$$)^Q)=

*
*

Start 0= over 15= Step 1=

Đẩy nhỏ trỏ cho tới $10^40$ sinh sống cột g(x)

 

*

Như vậy các em được thông số cần tìm kiếm 30

Hướng dẫn thì có vẻ dài chiếc nhưng thực tiễn bấm máy các em chỉ việc nhớ hệ thức newton vào đầu rồi nhập vào trang bị thôi.

Bạn đang xem: Công thức tính nhanh nhị thức niu tơn

 

Cách này còn kiếm được hệ số to nhất, hệ số nhỏ tuổi nhất, thông số không chứa x vào khai triển

Ví dụ 2. Tìm hệ số của x4 trong triển khai của (x > 0) hiểu được n là số trường đoản cú nhiên thỏa mãn .

Xem thêm: Giải Toán 11 Bài 2 8, 29 Sgk Đại Số Và Giải Tích 11, Toán 11 Bài 2: Hàm Số Lượng Giác

A. 820 B.1120 C. 560 D. 1792

Hướng dẫn:

Bước 1: search n sử dụng Table

 

w7Q)qO2+Q)qP(Q)p1)+Q)qP(Q)p2)p92

*

 

==

*
*
*
*

 

 

Cách này những em chỉ việc nhập đến đúng đỡ mất công khai minh bạch triển.

Bước 2: Tìm thông số của x4 tương tự như VD trước

Theo công thức khai triển khai triển này còn có 2 phần : phần hệ số với phần số nón <(x^3)^8-kleft( frac-1x^2 ight)^k>