Khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) là công tác phân chia giá trị của tài sản thắt chặt và cố định (nguyên giá gia sản cố định) vào chi tiêu sản xuất marketing trong suốt thời gian sử dụng thông thường của tài sản cố định đó.

Bạn đang xem: Công thức tính khấu hao tài sản cố định

Kế toán thực hiện các phương pháp khác nhau để tiến hành trích khấu hao TSCĐ cho những doanh nghiệp không giống nhau. Hay thì phương thức khấu hao theo mặt đường thẳng là phương thức được áp dụng phổ biến.

*

1. Cách làm tính khấu hao tài sản cố định và thắt chặt (KH TSCĐ)

Mức trích khấu hao năm = Nguyên giá TSCĐ/ thời gian trích khấu hao

Mức trích khấu hao tháng = mức trích khấu hao năm/12

Mức khấu hao kỳ sau cuối = Nguyên giá – khấu hao luỹ kế

Trong đó:

Nguyên giá chỉ tài sản cố định và thắt chặt mua new = giá cài đặt + ngân sách vận chuyển, gắn đặt, chạy thử,…

Số năm trích khấu hao của tài sản cố định được vẻ ngoài tại Phụ lục 1 của thông tư số 45/2013/TT-BTC. Bạn đọc tải về cùng xem khung thời hạn trích khấu hao các loại TSCĐ tiên tiến nhất tại đây.

Khấu hao luỹ kế là tổng mức tài sản cố định và thắt chặt đã tính khấu hao trường đoản cú khi bước đầu tính KH.

2. Ví dụ về tính chất và trích khấu hao TSCĐ (ví dụ 1)

Như vậy:

Nguyên giá bán TSCĐ = 115 triệu + 3 triệu + 2 triệu = 120 triệu đồng

Mức trích khấu hao năm = 120 triệu : 10 năm = 12 triệu đồng/năm

Mức khấu hao tháng = 12 triệu : 12 tháng = 1 triệu đồng/tháng

Lưu ý:

Trường vừa lòng nguyên giá hoặc thời gian trích khấu hao TSCĐ nạm đổi, dn phải xác định lại mức trích khấu hao chu trình hàng tháng dựa vào giá trị còn lại của tài sản thắt chặt và cố định đó tại thời khắc phát sinh sự thế đổi.

Trường phù hợp nguyên giá TSCĐ thế đổi:

Kế toán xác định lại nguyên giá do có sự biến hóa (ví dụ nâng cấp tài sản cố gắng định)

Giá trị sót lại = nguyên giá mới – khấu hao luỹ kế

3. Ví dụ 2

Như vậy:

Nguyên giá new của TSCĐ = 120 triệu +30 triệu = 150 triệu đồng

Giá trị khấu hao luỹ kế = 12 triệu/năm * 5 năm = 60 triệu đồng

Giá trị sót lại = 150 triệu – 60 triệu = 90 triệu đồng

Mức khấu hao năm = 90 triệu : 6 năm = 15 triệu đồng/năm

Mức khấu hao tháng = 15 triệu :12 tháng = 1.250.000 đồng/tháng

Lưu ý: chi phí chi ra để thay thế sửa chữa TSCĐ không được ghi tăng nguyên giá bán TSCĐ mà hạch toán vào chi phí sản xuất marketing trong kỳ.

Xem thêm: Bat Là Gì ? Bat Là Gì Ý Nghĩa Của Từ Bat Chính Xác Nhất Là Gì

Trường hợp thời gian trích khấu hao TSCĐ cầm đổi:

Công thức xác định thời gian trích khấu hao TSCĐ còn lại:

T = T2 * (1 – t1/T1)

Mức trích KH năm =Giá trị còn lại /T

Mức trích KH tháng = T/12

Trong đó:

T: thời gian tính khấu hao còn lại của TSCĐ

T1: thời hạn tính khấu hao của TSCĐ tại thời điểm ban đầu

T2: thời gian tính khấu hao của TSCĐ sau thời điểm có cầm cố đổi

t1: thời hạn đã trích khấu hao TSCĐ thực tế

4. Ví dụ về sự đổi khác thời gian trích khấu hao TSCĐ (ví dụ 3):

Giá trị khấu hao (KH) luỹ kế = (700 triệu : 10 năm) * 2 năm = 140 triệu đồng

Giá trị còn lại = 700 triệu – 140 triệu = 560 triệu đồng

Năm 2013, thông bốn mới thành lập và hoạt động (thông tư 45/2013/TT-BTC) thay thế sửa chữa cho thông bốn cũ (thông bốn 203/2009/TT-BTC) thì thời hạn trích khấu hao được khẳng định lại là 15 năm.

Như vậy:

Thời gian KH còn lại của TSCĐ=15 năm*(1- 2 năm/10 năm)=12 năm

Mức KH năm= 560 triệu /12 năm = 46.666.667 đồng/năm

Mức KH mon = 46.666.667/12 mon = 3.888.889 đồng/tháng