Để làm được bài bác tập về điện lượng chúng ta đọc phải biết được phương pháp tính tích phân. Dạng bài bác tập này sẽ không khó, chỉ việc bạn đọc nuốm được lý thuyết.

Bạn đang xem: Công thức tính điện lượng của tụ

Đang xem: công thức tính điện lượng lớp 11

ĐIỆN LƯỢNG QUA TIẾT DIỆN DÂY DẪN

A. Phương pháp :

 +Điện lượng qua ngày tiết diện S trong thời hạn t là q cùng với : q = i.t

+Điện lượng qua huyết diện S trong thời hạn từ t1 mang đến t2 là Δq : Δq=i.Δt

(Rightarrow q=int_t_1^t_2i.dt)

*)Chú ý :Bấm máy tính xách tay phải nhằm ở chính sách rad.

B.Áp dụng :

Câu 1 :Dòng điện xoay chiều i=2sin100πt(A) sang một dây dẫn . Điện lượng chạy qua máu diện dây trong khoảng thời gian từ 0 mang đến 0,15s là :

A.0 B.4/100π(C) C.3/100π(C) D.6/100π(C)

*

Chọn B

Câu 2 : (Đề 23 cục khảo thí )Dòng điện xoay chiều có biểu thức (i=2cos100pi t(A)) chạy qua dây dẫn . điện lượng chạy sang 1 tiết điện dây vào khoảng thời hạn từ 0 mang lại 0,15s là :

A.0 B. (frac4100pi (C)) C. (frac3100pi (C)) D.(frac6100pi (C))

*

 Chọn A

Câu 3 : Dòng năng lượng điện xoay chiều hình sin chạy qua một đoạn mạch có biểu thức tất cả biểu thức cường độ là (i=I_0cos(omega t-fracpi 2),I_0> 0), . Tính từ cơ hội t=0(s) , năng lượng điện lượng chuyển hẳn qua tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch kia trong thời gian bằng nửa chu kì của loại điện là

A.0 B. (frac2I_0omega ) C. (fracpi sqrt2I_0omega ) D.(fracpi I_0sqrt2omega )

*

Câu 4: Một cái điện luân phiên chiều tất cả cường độ hiệu dụng là I có tần số là f thì năng lượng điện lượng qua ngày tiết diện của dây trong thời gian một nửa chu kì kể từ khi dòng điện bởi không là :

A. (fracIsqrt2pi f) B. (frac2Ipi f) C. (fracpi fIsqrt2) D.(fracpi f2I)

Câu 5: mẫu điện luân phiên chiều hình sin chạy qua một đoạn mạch gồm biểu thức cường độ là (i=I_0cos(omega t+varphi _i)) , I0 > 0. Điện lượng chuyển sang tiết diện thẳng của dây dẫn đoạn mạch kia trong thời gian bằng chu kì của chiếc điện là

A. 0. B.(fracpi sqrt2I_0omega ) . C.(fracpi I_0sqrt2omega ). D.(frac2I_0omega ).

Câu 6: loại điện xoay chiều hình sin chạy sang một đoạn mạch bao gồm biểu thức tất cả biểu thức cường độ là (i=I_0cos(omega t-fracpi 2),I_0> 0), . Tính từ lúc t=0 , năng lượng điện lượng chuyển sang tiết diện trực tiếp của dây dẫn của đoạn mạch đó trong thời gian bằng nửa chu kì của mẫu điện là

A.0 B. (fracpi sqrt2I_0omega ) C.(fracpi I_0sqrt2omega ) D.(frac2I_0omega )

Câu 7 : Hãy xác minh đáp án đúng .Dòng năng lượng điện xoay chiều i = 10 cos100πt (A),qua điện trở R = 5Ω.Nhiệt lượng lan ra sau 7 phút là :

A .500J. B. 50J . C.105KJ. D.250 J

Câu 8: cái điện xoay chiều chạy qua điện trở thuần R = 10 Ω gồm biểu thức (i=2cos(120pi t)(A)) , t tính

bằng giây (s). Nhiệt lượng Q toả ra trên năng lượng điện trở trong thời hạn t = 2 min là :

A. Q = 60 J. B. Q = 80 J. C. Q = 2 400 J. D. Q = 4 800 J.

Câu 9: Một cái điện xoay chiều trải qua điện trở R = 25 Ω trong thời gian t = 120 s thì nhiệt độ lượng toả ra

trên điện trở là Q = 6 000 J. độ mạnh hiệu dụng của chiếc điện xoay chiều này là

A. 2 A. B. 3 A. C. (sqrt2) A. D. (sqrt3) A.

Câu 10: Một loại điện luân chuyển chiều trải qua điện trở R = 25Ω trong thời hạn 2 phút thì nhiệt độ lượng toả ra là Q = 6000J. độ mạnh hiệu dụng của mẫu điện xoay chiều là

A. 3A. B. 2A. C. (sqrt3) A. D.(sqrt2) A.

Câu 11: Khi gồm một chiếc điện xoay chiều hình sin (i=I_0cos(omega t)) chạy sang 1 điện trở thuần R trong thời gian t khá phệ ( (tgg frac2pi omega )) thì sức nóng lượng Q toả ra trên năng lượng điện trở R trong thời gian đó là

A. (Q=I_0R^2t) B. (Q=(I_0sqrt2)^2Rt) C. (Q=I_0^2Rt) D. (Q=I_0R^2t)

Câu 12: Xét về tính năng toả nhiệt trong một thời hạn dài thì loại điện luân phiên chiều hình sin (i=I_0cos(omega t+varphi _i)) tương đương với một mẫu điện không đổi tất cả cường độ bởi :

A. (sqrt2Io) B. 2Io C. (fracsqrt22Io) D.(frac12Io)

Câu 13: Cho dòng điện chuyển phiên chiều i = I0sin (frac2pi Tt)(A) chạy qua một dây dẫn. Điện lượng chuyển hẳn sang tiết diện của dây theo một chiều trong một nửa chu kì là

A. (fracI_0Tpi ) . B.(fracI_0T2pi ) . C.(fracI_0pi T) . D.(fracI_02pi T) .

Câu 14: Một loại điện luân phiên chiều chạy qua năng lượng điện trở R = 10Ω. Biết sức nóng lượng toả ra vào 30phút là 9.105(J). Biên độ của cường độ mẫu điện là

A. 5(sqrt2)A. B. 5A. C. 10A. D. 20A.

Câu 15: Phát biểu như thế nào sau đấy là đúng? A. định nghĩa cường độ dòng điện hiệu dụng được kiến tạo dựa vào tác dụng hoá học của chiếc điện. B. Khái niệm cường độ loại điện hiệu dụng được xây dừng vào tính năng nhiệt của mẫu điện. C. định nghĩa cường độ loại điện hiệu dụng được kiến tạo vào tính năng từ của cái điện. D. Khái niệm cường độ loại điện hiệu dụng được thi công dựa vào tác dụng phát quang đãng của dòng điện.

Câu 16: Câu nào sau đây đúng khi nói tới dòng điện xoay chiều ?

A. Có thể dùng loại điện chuyển phiên chiều để mà lại điện, đúc điện.

B. Điện lượng chuyển hẳn sang tiết diện của dây dẫn trong một chu kì loại điện bởi 0.

C. Điện lượng chuyển hẳn qua tiết diện của dây dẫn trong các khoảng thời gian bất kì bởi 0.

D. Công suất toả nhiệt lập tức trên một quãng mạch có mức giá trị cực đại bằng công suất toả nhiệt mức độ vừa phải nhân cùng với (sqrt2) .

Câu 17.

Xem thêm: De Thi Toán Lớp 1 Học Kì 2 Năm 2021, 76 Đề Thi Cuối Học Kì 2 Lớp 1 Môn Toán Năm 2021

Điện áp chuyển phiên chiều thân hai đầu năng lượng điện trở R = 100Ω có biểu thức: u = 100(sqrt2) cos ωt (V). Nhiệt độ lượng lan ra trên R trong 1phút là

A. 6000 J B. 6000(sqrt2) J

C. 200 J D. Chưa thể tính được vì không biết w.

Câu 18: Một loại điện luân chuyển chiều đi qua điện trở R = 25Ω trong thời gian 2 phút thì sức nóng lượng toả ra là Q = 6000J. độ mạnh hiệu dụng của cái điện chuyển phiên chiều là