Các giá trị hiệu dụng của dòng điện luân chuyển chiều được xây dựng dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.

Bạn đang xem: Công thức tính điện áp cực đại

Câu 2.Trong các đại lượng đặc thù cho chiếc điện luân chuyển chiều sau đây, đại lượng như thế nào không sử dụng giá trị hiệu dụng?

A. Điện áp. B. Cường độ dòng điện.

C. Suất năng lượng điện động. D. Công suất.

ĐÁP ÁN D

Công suất ko có giá trị hiệu dụng.

Câu 3.Cho loại điện luân chuyển chiều i = 4√2cos(100πt) A đi qua đoạn dây dẫn tất cả R=7 Ohm. Để đoạn dây dẫn trên vào bình chứa m=1.2 kg nước. Sau khoảng tầm T=10 phút, thì ánh nắng mặt trời nước trong bình vẫn là bao nhiêu, biết rằng ban đầu, bình nước có nhiệt độ 200C và năng suất hấp thu sức nóng là H=100%.

A. 200CB. 240CC. 60CD. 120C

ĐÁP ÁN D

Để giải bài này, ta áp dụng công thức tỏa sức nóng trên dây dẫn và công thức tính nhiệt độ lượng hấp thụ:

Do H=100%, tức là không bao gồm mất mát, toàn bộ nhiệt lượng lan ra trên dây dẫn được nước hấp thu sạch sẽ.Khi đó:

Câu 4.Cho năng lượng điện áp chuyển phiên chiều u = U√2cos(ωt) vào đoạn dây tất cả điện trở thuần R=110Ω, lúc này giá trị cường độ chiếc điện qua năng lượng điện trở là 2A. Cực hiếm của U là:

A. 220VB. 110VC. 380VD. 24V

ĐÁP ÁN A

Sử dụng bí quyết tính hiệu điện rứa hiệu dụng: U=IR=2.110=220V.

Câu 5.Phát biểu làm sao sau đây là không đúng?

A. Năng lượng điện áp đổi khác điều hoà theo thời gian gọi là điện áp luân chuyển chiều.

B. Chiếc điện có cường độ biến hóa điều hoà theo thời gian gọi là dòng điện luân phiên chiều.

C. Suất điện động biến hóa điều hoà theo thời hạn gọi là suất điện đụng xoay chiều.

D. Cho dòng điện một chiều và chiếc điện luân phiên chiều lần lượt trải qua cùng một điện trở thì chúng toả ra sức nóng lượng như nhau.

ĐÁP ÁN D

Điện áp, cường độ dòng điện, suất điện động biến đổi điều hòa theo thời gian được gọi là điện áp, cường độ dòng điện, suất điện động luân chuyển chiều


Câu 6. Một chiếc điện luân chuyển chiều chạy qua năng lượng điện trở R = 10Ω, nhiệt lượng tỏa ra trong khoảng 30 phút là 900 kJ. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

A. Io= 0,22 A. B. Io= 0,32 A.

C. Io= 7,07 A. D. Io= 10,0 A.

ĐÁP ÁN D

Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở:

Câu 7.Phát biểu nào sauđây làđúng?

A. Quan niệm cườngđộ dòngđiện hiệu dụngđược desgin dựa vào chức năng hóa học tập của dòngđiện.

B. Tư tưởng cườngđộ dòngđiện hiệu dụngđược phát hành dựa vào tính năng nhiệt của dòngđiện.

C. Có mang cườngđộ dòngđiện hiệu dụngđược thi công dựa vào tác dụng từ của dòngđiện.

D. định nghĩa cườngđộ dòngđiện hiệu dụngđược thành lập dựa vào tác dụng phát quang của dòngđiện.

ĐÁP ÁN B

Khái niệm cườngđộ dòngđiện hiệu dụngđược desgin dựa vào chức năng nhiệt của dòngđiện.

Câu 8. Tại thờiđiểm t = 0,5 (s), cườngđộ dòngđiện chuyển phiên chiều qua mạch bởi 4 A,đó là:

A. Cườngđộ hiệu dụng. B. Cườngđộ cựcđại.

C. Cườngđộ tức thời. D. Cườngđộ trung bình.

ĐÁP ÁN C

Cườngđộ dòngđiện tại một thờiđiểm tđược gọi là cườngđộ dòngđiện tức thời

Câu 9. Một mạng năng lượng điện xoay chiều 220 V – 50 Hz, khi lựa chọn pha thuở đầu của năng lượng điện áp bởi không thì biểu thức của điện áp gồm dạng

A. U = 220cos(50t) V B. U = 220cos(50πt) V

C. U = 220√2cos(100t) V D. U = 220√2cos(100πt) V

ĐÁP ÁN D

Điện áp hiệu dụng U = 220 V⇒ điện áp cực đại Uo= 220√2 V

Pha ban đầu bằng 0⇒φ = 0

f = 50 Hz⇒ω = 2π.50 = 100π Hz⇒ u = 220√2cos(100πt) V.

Xem thêm: Cấu Trúc Insist Là Gì ? Tổng Hợp Cấu Trúc, Cách Dùng Và Bài Tập Trong Tiếng Anh

Câu 10.Một mạch năng lượng điện xoay chiều có điện áp thân hai đầu mạch là u = 120√2cos(100πt -π/4) V. độ mạnh hiệu dụng của dòng điện chạy trong mạch là 5A. Biết rằng, mẫu điện chậm trễ pha hơn năng lượng điện áp gócπ/4, biểu thức của cường độ mẫu điện trong mạch là

ĐÁP ÁN C

Cường độ dòng điện hiệu dụng I = 5 A⇒ cường độ dòng điện cực đại I0= 5√2 A

Tần số của điện áp bằng tần số của dòng điệnω = 100π rad/s

Dòng điện chậm phaπ/4 so với điện áp⇒φi=φu-π/4 = -π/4 -π/4 = -π/2 rad


CỰC TRỊ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CỰC ĐẠI CỦA ĐIỆN ÁP HIỆU DỤNG KHI nỗ lực ĐỔI THÔNG SỐ CỦA MẠCH

1.Các công thức của những điện áp hiệu dụng cực đại khi thông số của mạch ráng đổi:


a. Điện áp hiệu dụng UR:

+ R đổi khác : UR(max) = U khi R→∞

+ L,hay C, giỏi ω biến đổi : UR(max) = U khi (omega =frac1sqrtLC) ( Cộng hưởng )

b. Điện áp hiệu dụng : UL

+ R đổi khác : UL(max) = (fracU Z_L-Z_C ight Z_L)khi R = 0

+ L biến hóa : UL(max) = IZL = (fracUsqrtR^2+Z_C^2R) lúc ZL =(fracR^2+Z_C^2Z_C)

+ C biến đổi : UL(max) = IZL = (fracURZ_L)khi C = (frac1Lomega ^2)( Cộng hưởng )

+ biến đổi : UL(max) = IZL lúc (omega =sqrtfrac22LC-R^2C^2)

c. Điện áp hiệu dụng : UC

+ R chuyển đổi : UC(max) = (fracU Z_L-Z_C ight Z_C) lúc R = 0

+ C biến hóa : UC(max) = IZC = (fracUsqrtR^2+Z_L^2R) lúc ZC =(fracR^2+Z_L^2Z_L)

+ L chuyển đổi : UC(max) = IZC = (fracURZ_C)khi L = (frac1Comega ^2) ( Cộng hưởng )

+ đổi khác : UC(max) = IZC lúc (omega =sqrtfrac1LC-fracR^22L^2)

2. Phương pháp thường gặp mặt cần nhớ khi L,C, f đổi khác (không Cộng hưởng):

Tìm L để ULmax:( Mạch năng lượng điện hình vẽ bên yêu cầu khi L núm đổi)


*

*

*

*

*

Hệ số công suất:(cosvarphi =fracRsqrtR^2+(Z_L-Z_C)^2=frac100sqrt100^2+(200-100)^2=fracsqrt22)

4.Sử dụng phương thức cực trị của hàm số:

Về hàm số bậc 2:(y=f(x)=ax^2+bx+c(a eq 0))

+ quý hiếm của x khiến cho y rất trị là ứng cùng với tọa độ đỉnh:(x_s=x_CT=-fracb2a(1))

+ 2 giá trị của (x_1;x_2) mang lại cùng một giá trị của hàm y, theo Viet: (x_1+x_2=-fracba(2))

Về hàm phân thức:(y=f(x)=ax+fracbx)

+ quý giá của x làm cho y cực trị ứng với(ax=fracbxRightarrow x_CT=sqrtfracba(3))

+ 2 cực hiếm của (x_1;x_2)cho thuộc một quý giá của hàm y, theo Viet:(x_1.x_2=fracba(4))

(Với những bài tập về rất trị của loại điện chuyển phiên chiều, trường hợp ta sử dụng cách thức này thì sẽ có được ngay đáp số, vấn đề này rất dễ ợt cho học viên làm rất cấp tốc những bài tập trắc nghiệm trong các kỳ thi ĐH-CĐ).