Dạng toán lớp 3 chu vi hình vuông các em được học tập công thức, dạng bài xích tập mới. Dưới đây aryannations88.com cung cấp các phương pháp để giải những dạng bài tập này1. Trình làng bài học tập chu vi hình vuông

1.1 Chu vi là gì?

*

1.2 hình vuông là gì?

Hình vuông là hình gồm 4 góc vuông và 4 cạnh bởi nhau.

Bạn đang xem: Công thức tính chu vi hình vuông lớp 3

1.3 Chu vi hình vuông là gì?

*

Ví dụ:Cho hình vuông vắn ABCD có độ dài những cạnh đều bởi 5 cm. Tính chu vi hình vuông?

*

Chu vi hình vuông vắn lấy độ nhiều năm một cạnh nhân 4 nên: 5 x 4 = 20 cm

2.Phân biệt bí quyết tính chu vi hình vuông vắn và hình chữ nhật

*

3. Những dạng bài tập toán về chu vi hình vuông.

3.1. Dạng 1: Tính chu vi của hình vuông.

3.1.1. Cách thức làm:

Áp dụng bí quyết tính chu vi: chu vi hình vuông bằng một cạnh nhân 4.

3.1.2. Bài tập

Bài 1:Tính chu vi hình vuông biết độ dài của 1 cạnh

Cạnh hình vuông

7cm

18cm

34cm

45cm

72cm

Chu vi hình vuông

3.1.3. Đáp án

Áp dụng công thức tính chu vi hình vuông vắn ta có:

Cạnh hình vuông

7cm

18cm

34cm

45cm

72cm

Chu vi hình vuông

7 x 4 = 28cm

18 x 4 =

72cm

34 x 4 =

136cm

45 x 4 =

180cm

72 x 4 =

288cm

3.2. Dạng 2: tra cứu một cạnh lúc biết chu vi của hình vuông

3.2.1. Phương pháp làm:

Bước 1: Liệt kê dữ liệu bài cho

Bước 2: ao ước tìm độ lâu năm của một cạnh ta lấy chu vi vẫn biết phân tách cho 4.

3.2.2. Bài tập

Bài 1:Một loại bàn hình vuông có chu vi là 82 cm. Hỏi độ dài của một cạnh đồng hồ đó bằng bao nhiêu?

Bài 2:Một cái sân bóng hình vuông vắn có chu vi bởi 24m, bạn ta mở rộng về bên trái 2m và trở về bên cạnh phải 3m. Hỏi sau khoản thời gian mở rộng thì những cạnh của sân bằng bao nhiêu với chu vi mới bởi bao nhiêu?

3.2.3. Đáp án

Bài 1

Muốn tra cứu độ nhiều năm một cạnh ta mang chu vi đã biết phân tách cho 4.

Chu vi dòng bàn hình vuông vắn là 82 cm.

Vậy độ nhiều năm của một cạnh của dòng bàn là 82 : 4 = 21 cm.

Bài 2

Bước 1: Tính độ nhiều năm 1 cạnh của sảnh bóng.

Bước 2: xác định độ nhiều năm khi mở rộng sân.

Bước 3: Tính chu vi bắt đầu của sảnh (chu vi hình chữ nhật: (chiều nhiều năm + chiều rộng) x 2).

Chu vi sân bóng là 24m nên độ lâu năm một kế sân là 24 : 4 = 6m

Người ta mở rộng trở về bên cạnh trái 2m và về bên cạnh phải 3m, nghĩa là mở rộng chiều dài sân, bắt buộc chiều dài sân bắt đầu sẽ là 6 + 2 + 3 = 11m.

Chiều rộng của sảnh vẫn không đổi khác bằng 6m.

Chu vi new của sảnh là: (11+ 6) x 2 = 34 m

Vậy sau khoản thời gian mở rộng lớn thì chiều nhiều năm sân là 11m, chiều rộng lớn sân là 6m, chu vi bắt đầu của sảnh là 34m.

3.3. Dạng 3: Tính tổng chu vi của hình ghép lúc biết chiều dài của 1 cạnh

3.3.1. Phương pháp làm:

Tính theo chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật sẽ là chiều dài cộng chiều rộng toàn bộ nhân cùng với 2.

Xem thêm: Este Etyl Axetat Có Công Thức Là ? Este Etyl Axetat Có Công Thức Là Ch3Cooc2H5

C = (a + b) x 2

3.3.2. Bài tập

Bài 1:Tính chu vi của hình chữ nhật ghép bởi vì 3hình vuông biết mỗi viên gạch hình vuông vắn có cạnh bởi 15cm (hình vẽ dưới)

*

3.3.3. Đáp án

Tính chiều nhiều năm của hình chữ nhật, tiếp nối tính chu vi của hình chữ nhật

Chiều dài hình chữ nhật là: 15 x 3= 45cm

Chu vi của hình chữ nhật là: (45 + 15) x 2 = 120cm

Vậy chu vi hình chữ nhật là 120cm

Để học tập tốttoán lớp 3 chu vi hình vuông, học viên cần thuộc bí quyết tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông vắn nhằm áp dụng so với các việc cơ bản và không ngừng mở rộng nó.