bài học bây giờ con tiếp xúc với dạng toán lớp 3 chu vi hình chữ nhật. Đây là 1 trong những dạng khá new sẽ gây không ít khó khăn cho các con lúc học.Để học xuất sắc toán lớp 3 chu vi hình chữ nhật con cần nắm chắc chắn các tính chất của hình chữ nhật cũng giống như công thức đo lường và thống kê chu vi hình chữ nhật. Chịu khó luyện tập những bài tập từ dễ tới nâng cao. Sau đây các concùng aryannations88.com tìm hiểu bài học này nhé.

Bạn đang xem: Công thức tính chu vi hình chữ nhật lớp 3

1. Reviews chu vi hình chữ nhật

1.1 Hình chữ nhật là gì?

Hình chữ nhật là tứ giác bao gồm 4 góc vuông, gồm 2 cạnh dài bằng nhau và nhì cạnh ngắn bởi nhau.Độ lâu năm cạnh dài là chiều dài, độ nhiều năm cạnh ngắn là chiều rộng.

1.2 Chu vi là gì?

Chu vi là độ lâu năm đường bao quanh của một hình.

1.3 Chu vi hình chữ nhật là gì?

Chu vi hình chữ nhật bởi chiều dài cộng chiều rộng lớn (cùng đơn vị đo) tất cả nhân 2.

Ví dụ: đến hình chữ nhật ABCD, gồm chiều lâu năm là 5cm, chiều rộng là 4cm. Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài làm

Chu vi hình chữ nhật là:

(4 + 5) x 2 = 18 (cm)

Đáp số: 18cm

2. Cách làm chu vi hình chữ nhật

*

3. Những dạng bài bác tập toán lớp 3 chu vi hình chữ nhật

3.1. Dạng 1: Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều dài và chiều rộng lớn hình chữ nhật

3.1.1. Cách thức làm:

Áp dụng cách làm tính chu vi hình chữ nhật: (a + b) x 2.

3.1.2. Bài tập

Bài 1: Tính chu vi hình chữ nhật, biết chiều dài với chiều rộng.

Chiều rộng

5cm

8m

14cm

20cm

24cm

Chiều dài

7 cm

16m

16cm

24cm

36cm

Chu vi hình chữ nhật

(5 + 7) x 2

= 24cm

(8 + 16) x 2

= 48m

(14 + 16) x 2

= 60cm

20 + 24 x 2 = 88cm

(24 + 36) x 2 = 120cm

3.1.3. Bài giải

Bài 1

Chiều rộng

5cm

8m

14cm

20cm

24cm

Chiều dài

7cm

16m

16cm

24cm

36cm

Chu vi hình chữ nhật

(5 + 7) x 2

= 24cm

(8 + 16) x 2

= 48m

(14 + 16) x 2

= 60cm

20 + 24 x 2 = 88cm

(24 + 36) x 2 = 120cm

3.2. Dạng 2: so sánh chu vi những hình chữ nhật

3.2.1. Phương thức làm:

Bước 1: Tính chu vi của từng hình

Bước 2: Đi đối chiếu chu vi của các hình, chăm chú phải cùng đơn vị đo

3.2.2. Bài xích tập

Bài 1:So sánh chu vi những hình chữ nhật

a) mang đến hình chữ nhật ABCD biết chiều nhiều năm là 5cm, chiều rộng lớn là 4cm cùng hình chữ nhật MNPQ biết chiều dài 2dm, chiều rộng lớn 1dm.

b) dòng khăn hình chữ nhật biết chiều lâu năm 18cm, chiều rộng lớn là 14cm với quyển sách hình chữ nhật biết chiều nhiều năm 17cm, chiều rộng 15cm.

3.2.3. Bài giải

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(4 + 5) x 2 = 18 (cm)

Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:

(1 + 2) x 2 = 6 (dm)

Vì chưa cùng đơn vị chức năng đo đề xuất trước khi so sánh phải đem đến cùng đối chọi vị.

Đổi chu vi hình chữ nhật MNPQ 6 dm = 60cm

Vì 18cm hu vi hình chữ nhật ABCD

b) Chu vi mẫu khăn hình chữ nhật là (18+ 14) x 2 = 64 (cm)

Chu vi cuốn sách hình chữ nhật là: ( 15 + 17) x 2 = 64 (cm)

Vậy chu vi chiếc khăn hình chữ nhật = chu vi quyển sách hình chữ nhật

3.3. Dạng 3: cho biết chu vi hình chữ nhật, biết chiều nhiều năm hoặc chiều rộng. Tra cứu độ lâu năm cạnh còn lại.

3.3.1. Phương pháp làm:

*

3.3.2. Bài bác tập

Bài 1: tìm một cạnh của hình chữ nhật

Một tranh ảnh hình chữ nhật bao gồm chu vi là 10m, chiều dài3m. Kiếm tìm chiều rộngbức tranh.

Bài 2: một cái sân hình chữ nhật tất cả chu vi là 30m, biết chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng lớn sân. Kiếm tìm chiều dài cùng chiều rộng lớn sân.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn 200 Chữ Bàn Về Cho Đi Là Còn Mãi Là Gì, 5 Bài Nghị Luận Cho Đi Là Còn Mãi

3.3.3. Bài giải

Bài 1

Nửa chu vi tranh ảnh là:

10 : 2 = 5 (m)

Chiều rộng của bức ảnh là:

5 - 3 = 2 (m)

Bài 2

Gọi chiều rộng sân là a

Theo đề bài xích có chiều dài gấp hai chiều rộng nên bao gồm chiều dài sân là 2 x a

Nửa chu vi hình chữ nhật là (chiều dài + chiều rộng) = 15m

Thay chiều dài cùng chiều rộng vào ta có: 2 x a + a = 15

3 x a = 15

a = 5

Vậy chiều rộng sân là 5m, chiều nhiều năm sân là 10m.

Ngoài dạng toán lớp 3 chu vi hình chữ nhật ra các phụ huynh bao gồm thể đọc thêm các khóa đào tạo toán bên trên aryannations88.com sẽ giúp các em củng cố tốt kiến thức, đoạt được môn toán giỏi hơn!