Bạn đang xem: Công thức phép tịnh tiến

PHÉP TỊNH TIẾN

I. LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa:

Trong khía cạnh phẳng đến vector (overrightarrow v ). Phép biến hóa hình trở thành mỗi điểm M thành M’ làm sao để cho (overrightarrow MM" = overrightarrow v ) được hotline là phép tịnh tiến theo vector (overrightarrow v ).

Kí hiệu (T_overrightarrow v )

Ta có: (T_overrightarrow v left( M ight) = M" Leftrightarrow overrightarrow MM" = overrightarrow v )

2. Nhận xét

Phép tịnh tiến theo vector – ko là phép đồng nhất

3. Biểu thức tọa độ

Cho (overrightarrow v = left( a;b ight)) với phép tịnh tiến (T_overrightarrow v )

(Mleft( x;y ight) o M" = T_overrightarrow v left( M ight) = left( x";y" ight)) thì (left{ eginarraylx" = x + a\y" = y + aendarray ight.)  

 

*

*

*

*

*

*

*

*

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - xem ngay


*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi bội phản hồi Hủy

Bình luậnchuyên đề được thân yêu


bài viết mới nhất


*

Gửi bài bác tập - gồm ngay lời giải!


Xem thêm: Toán Lớp 4 Trang 170, 171 - Giải Toán 4 Ôn Tập Về Đại Lượng Trang 170, 171

*

Cập nhật thông tin tiên tiến nhất của kỳ thi giỏi nghiệp THPT đất nước 2021