Một mối cung cấp điện bao gồm suất điện đụng 12V. Khi mắc điện áp nguồn này với bóng đèn để thành mạch kín thì nó cung ứng một loại điện tất cả cường độ 0,8 A. Tính công của nguồn tích điện này sản ra trong thời hạn 15 phút với tính năng suất của nguồn tích điện khi đó
Bạn đang xem: Có n 60 nguồn điện giống nhau

Tính điện năng tiêu hao và công suất điện khi dòng điện gồm cường độ 1A chạy qua dây dẫn trong một giờ, biết hiệu điện núm giữa nhì đầu dây dẫn này là 6V


Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó: E1 = E2 = 6V, r1 = 1Ω,r2 = 2Ω , R1 = 5Ω, R2 = 4 Ω. Vôn kế V (điện trở cực kỳ lớn, cực dương mắc vào điểm M) chỉ 7,5V. Tính

a) Hiệu điện cụ UABgiữa A với B

b) Điện trở R

c) năng suất và năng suất của từng nguồn


Có mạch điện như hình vẽ. Mối cung cấp điện bao gồm suất điện rượu cồn E = 12V và gồm điện trở trong . Các điện trở mạch không tính R2=6Ω, R3=12Ω. Điện trở R1 có giá trị thay đổi từ 0 mang lại vô cùng. Điện trở ampe kế không đáng kể

a) Điều chỉnh R1=1,5 Ω. Tra cứu số chỉ của ampe kế cùng cường độ chiếc điện qua những điện trở. Tính công suất toả nhiệt độ của mạch ngoài, công suất của nguồn điện

b) Điều chỉnh R1 có giá trị từng nào thì hiệu suất trên R1đạt cực hiếm cực đại, tính giá bán trị cực to đó


Cho mạch điện như hình. Trong những số ấy nguồn điện tất cả suất điện động E = 12,5 (V) và tất cả điện trở vào r=0,4 Ω, đèn điện Đ1 tất cả ghi số 12V – 6W, bóng đèn Đ2 có ghi số 6V – 4,5W. Rb là 1 trong biến trở. Xác minh giá trị của trở nên trở nhằm cả hai đèn cùng sáng bình thường. Tính năng suất mạch ngoại trừ Png và năng suất H của điện áp nguồn khi đó


Cho mạch điện như hình vẽ. Biết mối cung cấp điện có suất điện hễ E = 12V và tất cả điện trở vào , những điện trởR1=10 Ω, R2=5 Ω, R3=8 Ω

a) Tính tổng trở RNcủa mạch ngoài

b) Tính cường độ chiếc điện I chạy qua mối cung cấp điện cùng hiệu điện cụ mạch kế bên U

c) Tính hiệu điện thế U1giữa nhị đầu năng lượng điện trở R1

d) Tính hiệu suất H của nguồn điện

e) Tính sức nóng lượng toả ra sinh sống mạch xung quanh trong thời hạn 10 phút


Xét mạch kín gồm nguồn điện bao gồm suất điện cồn E = 2 V, năng lượng điện trở vào r=0,1Ωmắc với năng lượng điện trở ngoàiR=99,9 Ω. Hãy xác định

a) Cường độ dòng điện trong mạch

b) Hiệu điện nắm giữa hai rất của nguồn điện

c) năng suất của nguồn điện
Xem thêm: Mẫu Giới Thiệu Bản Thân - Top 15 Bằng Tiếng Anh Ấn Tượng Nhất

*