Tài liệu có 583 trang, được biên soạn bởi cô giáo Nguyễn Bảo Vương, phân dạng với tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm (có đáp án và giải mã chi tiết) chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit, giúp học sinh rèn luyện lúc học chương trình Giải tích 12 chương 2 với ôn thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông môn Toán năm học tập 2020 – 2021.

Bạn đang xem: Chuyên đề logarit

*

CHUYÊN ĐỀ 1. LŨY THỪA VÀ HÀM SỐ LŨY THỪA.DÀNH cho ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH YẾU – TRUNG BÌNH (mức độ 5 – 6 điểm).+ Dạng toán 1. Rút gọn, trở thành đổi, tính toán biểu thức lũy thừa.+ Dạng toán 2. So sánh những biểu thức đựng lũy thừa.+ Dạng toán 3. Tra cứu tập xác định của hàm số lũy thừa.+ Dạng toán 4. Đạo hàm hàm số lũy thừa.+ Dạng toán 5. điều tra khảo sát hàm số lũy thừa.

CHUYÊN ĐỀ 2. CÔNG THỨC, BIẾN ĐỔI LOGARIT.DÀNH đến ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH YẾU – TRUNG BÌNH (mức độ 5 – 6 điểm).+ Dạng toán 1. Thắc mắc lý thuyết.+ Dạng toán 2. Tính toán, rút gọn biểu thức cất logarit.DÀNH mang lại ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH KHÁ (mức độ 7 – 8 điểm).+ Dạng toán 3. Trình diễn biểu thức logarit này theo logarit khác.DÀNH mang lại ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC (mức độ 9 – 10 điểm).+ Dạng toán 4. Một số bài toán nâng cao.

CHUYÊN ĐỀ 3. HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT.DÀNH cho ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH YẾU – TRUNG BÌNH (mức độ 5 – 6 điểm).+ Dạng toán 1. Tra cứu tập xác định hàm số mũ, hàm số logarit.+ Dạng toán 2. Tìm đạo hàm hàm số mũ, hàm số logarit.+ Dạng toán 3. Khảo sát điều tra hàm số mũ, hàm số logarit.DÀNH mang đến ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH KHÁ (mức độ 7 – 8 điểm).+ Dạng toán 4. Tìm tập khẳng định hàm số mũ, hàm số logarit.+ Dạng toán 5. Tính đạo hàm hàm số mũ, hàm số logarit.+ Dạng toán 6. Khảo sát hàm số mũ, hàm số logarit.+ Dạng toán 7. Việc thực tế.DÀNH mang đến ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC (mức độ 9 – 10 điểm).+ Dạng toán 8. đo lường và thống kê liên quan cho logarit dùng đẳng thức.+ Dạng toán 9. Vấn đề tìm giá trị lớn số 1 – giá chỉ trị nhỏ dại nhất nón – loagrit (sử dụng cách thức bất đẳng thức – biến đổi đổi).+ Dạng toán 10. Sử dụng phương thức hàm số (hàm đặc trưng) giải các bài toán logarit.

CHUYÊN ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH MŨ – LOGARIT.DÀNH đến ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH YẾU – TRUNG BÌNH (mức độ 5 – 6 điểm).+ Dạng toán 1. Phương trình logarit.+ + Dạng toán 1.1 Phương trình cơ bản.+ + Dạng toán 1.2 thay đổi đưa về phương trình cơ bản.+ Dạng toán 2. Phương trình mũ.+ + Dạng toán 2.1 Phương trình cơ bản.+ + Dạng toán 2.2 đổi khác đưa về phương trình cơ bản.DÀNH mang đến ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH KHÁ (mức độ 7 – 8 điểm).+ Dạng toán 3. Phương thức giải phương trình logarit.+ + Dạng toán 3.1 cách thức đưa về thuộc cơ số.+ + Dạng toán 3.2 phương thức đặt ẩn phụ.+ + Dạng toán 3.3 cách thức mũ hóa.+ + Dạng toán 3.4 phương pháp hàm số, tiến công giá.+ Dạng toán 4. Phương thức giải phương trình mũ.+ + Dạng toán 4.1 phương pháp đưa về thuộc cơ số.+ + Dạng toán 4.2 phương pháp đặt ẩn phụ.+ + Dạng toán 4.3 cách thức logarit hóa.+ + Dạng toán 4.4 phương thức hàm số, tấn công giá.+ Dạng toán 5. Phương trình tổng hợp của mũ cùng logarit.DÀNH mang đến ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC (mức độ 9 – 10 điểm).+ Dạng toán 6. Phương trình logarit đựng tham số.+ Dạng toán 7. Phương trình mũ đựng tham số.+ Dạng toán 8. Phương trình kết hợp của mũ cùng logarit chứa tham số.+ Dạng toán 9. Phương trình mũ – logarit đựng nhiều ẩn.

CHUYÊN ĐỀ 5. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – LOGARIT.

Xem thêm: Phân Biệt Sổ Hồng Là Gì Sổ Đỏ Là Gì ? Sổ Hồng Là Gì

DÀNH cho ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH YẾU – TRUNG BÌNH (mức độ 5 – 6 điểm).+ Dạng toán 1. Bất phương trình logarit.+ Dạng toán 2. Bất phương trình mũ.DÀNH mang đến ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH KHÁ (mức độ 7 – 8 điểm).+ Dạng toán 3. Bất phương trình logarit.+ Dạng toán 4. Bất phương trình mũ.DÀNH đến ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC (mức độ 9 – 10 điểm).+ Dạng toán 5. Bất phương trình logarit chứa tham số.+ Dạng toán 6. Bất phương trình mũ chứa tham số.+ Dạng toán 7. Bất phương trình các ẩn.