Kim loại tính năng với muối bột là bội phản ứng quan tiền trọng, xuất hiện thêm nhiều trong những đề kiểm tra, đề thi ; bài tập tất cả áp dụng cách thức tăng giảm trọng lượng . Do vậy aryannations88.com xin share bài đăng tiếp sau đây . Mong ước của cửa hàng chúng tôi là giúp các bạn hoàn thiện, cải thiện kiến thức để dứt được mục tiêu của mình.

Bạn đang xem: Chuyên đề kim loại tác dụng với muối


A. Tổng quan kiến thức và phương pháp giải bài bác tập

PTTQ:

Kim loại + muối hạt muối new + sắt kẽm kim loại mới

Điều kiện:

Kim một số loại : là sắt kẽm kim loại từ Mg trở xuống vào dãy hoạt động hóa học tập và mạnh khỏe hơn kim loại trong muối.

*

Muối: muối tham gia phải tan.

Ví dụ:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Chú ý: Khi Fe công dụng với hỗn hợp AgNO3

Nấc 1: fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Nấc 2: Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

1. Một kim loại tính năng với một muối

Dữ kiện cho: cân nặng lá kim loại tăng hay bớt m (g):

Phương pháp giải.

Bước 1: Đổi dữ khiếu nại của đề bài bác đã tạo ra số mol.Bước 2: Viết PTHH xảy ra.Bước 3: Đặt số mol của KL tham gia phản ứng là x. Search tỉ lệ số mol của các chất tham gia, những chất sản xuất thành theo x.Bước 4. Tính trọng lượng mtăng hoặc mgiảm theo x,

Khối lượng lá kim loại tăng lên so với trước khi nhúng:

mKL dính vào – mKL chảy ra  = mtăng

Khối lượng lá kim loại giảm so với trước khi nhúng:

mKL tan ra – mKL dính vào = mgiảm

Bước 5. Tính x, , rồi thống kê giám sát theo yêu mong của đề bài bác và kết luận.

Ví dụ1 : Ngâm một đinh sắt trong 200ml dung dịch CuSO4. Sau thời điểm phản ứng kết thức lấy đinh sắt thoát ra khỏi dung dịch rửa nhẹ , có tác dụng khô thấy cân nặng đinh sắt tăng lên 1,6 g. Tính mật độ mol của hỗn hợp CuSO4 ban đầu?

Gọi số mol sắt phản ứng là x (mol)

PTHH: fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Tỉ lệ: 1 1 1 1

P/ư: x x x x

Theo bài xích ra:

mCu dính – mFe tan = mFe đinh fe tăng

64x – 56x = 1,6 => x = 0,2 mol => nCuSO4 = 0,2 (mol)

Nồng độ mol dung dịch CuSO4 : cm = $fracnV = frac0,20,2 = 1$ (M)

2. Nhị kim loại chức năng với một muối

Thứ tự bội nghịch ứng: Kim loại mạnh mẽ nhất phản ứng trước rồi đến sắt kẽm kim loại yếu hơn.

Dữ kiện cho: Số mol KL cùng số mol hỗn hợp muối.

Phương pháp giải

Bước 1: Đổi dữ khiếu nại của đề bài đã cho ra số mol.Bước 2: Viết PTHH xẩy ra lần lượt ( KL vượt trội nhất => kim loại yếu hơn)Bước 3: khẳng định số mol của các chất sau phản nghịch ứng (1), sau đó xét bội nghịch ứng ứng (2).Bước 4: xác minh số mol của các chất sau 2 phản nghịch ứng , rồi tính toán theo yêu mong của đề bài và kết luận.

Ví dụ 2: mang đến hỗn hợp A có 0,1 mol Ag; 0,1 mol Mg; 0,2 mol fe phản ứng hoàn toàn với 100 ml dung dich CuSO4 1,5M . Sau phản ứng tạo ra chất rắn B có khối lượng m gam. Xác định cực hiếm của m.

Ta tất cả : nCuSO4 = 0,1.1,5 = 0,15 (mol)

PTHH:

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu (1)

P/ư 0,1 -> 0,1 ->0,1

=> Sau phản nghịch ứng CuSO4 còn dư : 0,15 – 0,1 = 0,05 (mol)

sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu (2) P/ư 0,05 0,05

=> Sau làm phản ứng sắt còn dư : 0,2 – 0,05 = 0,15 (mol)

Trong B gồm: sắt , Cu, Ag

nCu = nCu (1) + nCu(2) = 0,1 + 0,05 = 0,15 (mol)

=> trọng lượng của B = mAg +mFe  + mCu  =0,1.108 + 0,15.56 + 0,15.64 = 28,8 (g)

3. 1 kim loại tác dụng với 2 hỗn hợp muối.

Thứ tự làm phản ứng: kim loại phản ứng với dung dịch muối của kim loại yếu nhất, sau đó đến muối còn lại.

Dữ khiếu nại cho: Số mol KL và số mol 2 dung dịch muối.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đổi dữ kiện của đề bài bác đã đã cho ra số mol.Bước 2: Viết PTHH xẩy ra lần lượt ( hỗn hợp muối của sắt kẽm kim loại yếu => sắt kẽm kim loại mạnh hơn)Bước 3: xác định số mol của những chất sau phản bội ứng (1), tiếp nối xét phản ứng ứng (2).Bước 4: khẳng định số mol của các chất sau 2 bội nghịch ứng , rồi giám sát và đo lường theo yêu mong của đề bài bác và kết luận.

Xem thêm: Top 29 Bài Thuyết Minh Về Cây Bút Máy Hoặc Bút Bi Lớp 8, Đề Văn 8: Thuyết Minh Về Cây Bút Bi

Ví dụ 3: cho 8,4 gam sắt vào 1 lít dung dịch A cất AgNO3 0,2M và CuSO4 0,1M thu được chất rắn B. Tính khối lượng của B biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn.