CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

nhì tụ không khí phẳng C1=0,2μF,C2=0,4μF mắc tuy vậy song. Bộ tụ được tích điện mang đến hiệu điện vắt U = 450V rồi ngắt thoát khỏi nguồn. Kế tiếp lấp đầy khoảng chừng giữa hai phiên bản tụC2bằng hóa học điện môi gồm ε=2. Điện tích của tụ 2 có mức giá trị là:

Một tụ năng lượng điện phẳng gồm điện môi ko khí; khoảng cách giữa 2 phiên bản là d = 0,5cm; diện tích s một bản là 36cm2. Mắc tụ vào nguồn điện tất cả hiệu điện cầm U = 100V. Năng lượng điện trường trong tụ điện là:

phạt biểu làm sao sau đấy là không đúng?

phạt biểu nào sau đấy là đúng?

Một tụ năng lượng điện phẳng bao gồm điện môi ko khí; khoảng cách giữa 2 phiên bản là d = 1mm; diện tích một bạn dạng là 100cm2. Mắc tụ vào nguồn điện tất cả hiệu điện cố U = 220V. Nếu tín đồ ta ngắt tụ điện thoát ra khỏi nguồn rồi nhúng nó chìm hẳn vào một điện môi lỏng bao gồm hằng số điện môi ε=2. Hiệu điện thay của tụ là:

phát biểu nào dưới đây không đúng?

Fara là điện dung của một tụ năng lượng điện mà:

Một tụ điện bao gồm điện dung 2μF. Khi đặt một hiệu điện nỗ lực 4Vvào hai bạn dạng tụ thì tụ điện tích được điện lượng là:
Bạn đang xem: Chọn phương án sai điện dung của tụ điện

Tụ điện là:

Đặt vào hai đầu tụ năng lượng điện một hiệu điện nạm 10Vthì tụ tích được một điện lượng là 20.10-9C. Điện dung của tụ điện là:

Cho cỗ tụ năng lượng điện mắc như hình vẽ:


*

C1=4μF,C2=C4=6μF,C3=3,6μF. Mắc 2 cực AB vào hiệu điện vắt U=100V. Điện dung của cục tụ là:

Một tụ điện phẳng bao gồm hai bạn dạng tụ có diện tích s phần đối lập là S, khoảng cách giữa hai bạn dạng tụ là d, lớp năng lượng điện môi giữa hai phiên bản tụ bao gồm hằng số điện môie.Điện dung của tụ điện được xem theo công thức:

lựa chọn phát biểu đúng?

trong những nhận xét đến tụ điện dưới đây, thừa nhận xét nào ko đúng?

Tụ điện là?


Page 2

Đáp án bắt buộc chọn là: DTụ điện:Không cho cái điện ko đổi trải qua (dòng điện một chiều)Tụ điện dùng làm tích và phóng điện trong mạch năng lượng điện

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

nhì tụ bầu không khí phẳng C1=0,2μF,C2=0,4μF mắc tuy nhiên song. Bộ tụ được tích điện mang lại hiệu điện cầm cố U = 450V rồi ngắt ra khỏi nguồn. Kế tiếp lấp đầy khoảng chừng giữa hai bản tụC2bằng chất điện môi bao gồm ε=2. Điện tích của tụ 2 có giá trị là:

Một tụ điện phẳng gồm điện môi không khí; khoảng cách giữa 2 phiên bản là d = 0,5cm; diện tích s một bản là 36cm2. Mắc tụ vào mối cung cấp điện gồm hiệu điện chũm U = 100V. Năng lượng điện trường vào tụ điện là:

vạc biểu làm sao sau đấy là không đúng?

phát biểu nào sau đây là đúng?

Một tụ năng lượng điện phẳng bao gồm điện môi ko khí; khoảng cách giữa 2 bản là d = 1mm; diện tích một phiên bản là 100cm2. Mắc tụ vào nguồn điện có hiệu điện nuốm U = 220V. Nếu bạn ta ngắt tụ điện thoát khỏi nguồn rồi nhúng nó chìm hẳn vào trong 1 điện môi lỏng có hằng số điện môi ε=2. Hiệu điện gắng của tụ là:

phát biểu nào dưới đây không đúng?

Fara là điện dung của một tụ năng lượng điện mà:


Một tụ điện bao gồm điện dung 2μF. Lúc để một hiệu điện cố kỉnh 4Vvào hai bản tụ thì tụ điện tích được năng lượng điện lượng là:

Tụ điện là:

Đặt vào nhị đầu tụ năng lượng điện một hiệu điện nuốm 10Vthì tụ tích được một điện lượng là 20.10-9C. Điện dung của tụ điện là:

Cho bộ tụ năng lượng điện mắc như hình vẽ:

C1=4μF,C2=C4=6μF,C3=3,6μF. Mắc 2 rất AB vào hiệu điện cố U=100V. Điện dung của cục tụ là:

Một tụ năng lượng điện phẳng tất cả hai phiên bản tụ có diện tích phần đối diện là S, khoảng cách giữa hai bạn dạng tụ là d, lớp năng lượng điện môi giữa hai bạn dạng tụ có hằng số điện môie.Điện dung của tụ điện được xem theo công thức:

trong những nhận quan tâm tụ năng lượng điện dưới đây, nhận xét nào không đúng?

Tụ năng lượng điện là?

Một tụ điện phẳng có diện tích s S=100cm2, khoảng cách hai bản là d = 1 mm, giữa hai phiên bản là lớp điện môi bao gồm ε=5. Điện dung của tụ năng lượng điện là:
Xem thêm: Download 3Utools Tiếng Việt, Tải Phần Mềm 3Utools, Download 3Utools

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Chọn phát biểu không đúng về điện dung của tụ điện