Tam giác (ABC) bao gồm (widehat A = 90^circ ;,AB = AC) đề xuất tam giác (ABC) vuông cân.

Tam giác vuông cân là tam giác vừa vuông vừa cân bắt buộc cả A, B, C đều đúng.
Bạn đang xem: Cho tam giác abc có góc a bằng 90 độ

*
*
*
*
*
*

*

*

Cho tam giác $ABC$ cân tại đỉnh $A$ với (widehat A = 80^0). Trên nhị cạnh $AB,AC$ lần lượt rước hai điểm $D$ với $E$ sao cho $AD = AE.$ phạt biểu làm sao sau đấy là sai?


Cho tam giác (ABC) có (M) là trung điểm của (BC) cùng (AM = dfracBC2). Số đo góc (BAC) là


Tam giác (ABC) bao gồm (widehat A = 40^circ ;,widehat B - widehat C = 20^circ .) bên trên tia đối của tia (AC) rước điểm (E) làm thế nào để cho (AE = AB.) Tính số đo góc (CBE.)


Cho tam giác (ABC) có (widehat A = 120^circ .) trên tia phân giác của góc (A) lấy điểm (D) thế nào cho (AD = AB + AC.) lúc đó tam giác (BCD) là tam giác gì?


Cho tam giác $ABC$ tất cả (widehat A = 60^ circ ). Vẽ ra phía quanh đó của tam giác hai tam giác đông đảo $AMB$ cùng $ANC.$


Cho (M) trực thuộc đoạn thẳng (AB.) Trên và một nửa mặt phẳng bờ (AB,) vẽ các tam giác phần nhiều (AMC,BMD.) call (E;F) theo lắp thêm tự là trung điểm của (AD;BC.) Tam giác (MEF) là tam giác gì? chọn câu vấn đáp đúng nhất.


Cho tam giác (ABC) cân nặng tại (A) có (widehat A = 120^0,BC = 6cm.) Đường vuông góc cùng với (AB) trên (A) cắt (BC) ở (D.) Độ dài (BD) bằng:
Xem thêm: Định Nghĩa Informed Consent Là Gì, Informed Consent Là Gì

Cho tam giác (ABC) cân nặng tại (A) có: (widehat A = 100^0, BC = a, AC = b.) Về phía không tính tam giác (ABC) vẽ tam giác (ABD) cân tại (D) có: (widehat ADB = 140^0.) Tính chu vi tam giác (ABD) theo (a) và (b.)


Cho tam giác (ABC) cân tại (B,,widehat BAC = 80^0.) rước (I) là điểm nằm trong tam giác làm thế nào cho (widehat IAC = 10^0;widehat ICA = 30^0.) Tính góc (ABI.)