*

*

Lớp 12
chất hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử vẻ vang 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học 12
Lớp 11
chất hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử dân tộc 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học tập 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử vẻ vang 10 Địa lí 10 Tin học 10 công nghệ 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học tập 9 Âm nhạc cùng mỹ thuật 9
chất hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử vẻ vang 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học 8 Âm nhạc và mỹ thuật 8
lịch sử và Địa lí 7 Tin học tập 7 công nghệ 7 GDCD 7 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 7 Âm nhạc 7
lịch sử dân tộc và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6

Câu hỏi cho phương trình hóa học: a Fe(OH)2 + b HNO3 → c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O.

Bạn đang xem: Cho phương trình hóa học

Sau khi cân đối phương trình hóa học thì giá trị b bằng bao nhiêu:

A 31B 28C 10D 25

Phương pháp giải:

Cân bởi phản ứng lão hóa – khử bằng phương pháp thăng bởi electron:

1. Khẳng định số oxi hóa của các nguyên tố gồm số oxi hóa rứa đổi.

2. Viết quy trình oxi hóa và quá trình khử, thăng bằng mỗi vượt trình.

3. Tìm thông số thích hợp làm thế nào để cho tổng số electron bởi chất khử nhường bằng tổng số electron do chất lão hóa nhận.

4. Đặt thông số của chất oxi hóa và chất khử vào sơ vật dụng phản ứng. Kết thúc phương trình hóa học.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Về Nhà, Hướng Dẫn Giải Chi Tiết Bài Tập Toán 9


Lời giải bỏ ra tiết:

(a m mathop Felimits^ + 2 left( OH ight)_2 + m b m Hmathop Nlimits^ + 5 O_3 o m c m mathop Felimits^ + 3 left( NO_3 ight)_3 + m d m mathop Nlimits^ + 2 O m + m e m H_2O.)

*

Vậy phương trình hóa học được cân bằng như sau:

3Fe(OH)2 + 10 HNO3 → 3 Fe(NO3)3 + NO + 8 H2O

Vậy b = 10

Đáp án C


Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép aryannations88.com gởi các thông báo đến bạn để nhận được các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.