Cho khối lượng của proton; nơtron; (_18^40 mAr; _3^6Li)lần lượt là 1,0073u; 1,0087u, 39,9525u, 6,0145u cùng 1u = 931,5MeV/c2. So với tích điện liên kết riêng của hạt nhân (_3^6Li) thì năng lượng liên kết riêng rẽ của phân tử nhân (_18^40 mAr)
Bạn đang xem: Cho khối lượng của proton notron

+ Vận dụng biểu thức tính tích điện liên kết: ( mW_lk = left< Zm_p + left( A - Z ight)m_n - m_X ight>c^2)

+ Vận dụng biểu thức tính năng lượng liên kết riêng: (varepsilon = frac mW_lkA)


Ta có, tích điện liên kết riêng: (varepsilon = frac mW_lkA = fracleft< Zm_p + left( A - Z ight)m_n - m_X ight>c^2A)

=> năng lượng liên kết riêng biệt của Ar cùng Li là:

(eginarraylvarepsilon _ mAr = fracleft< 18.1,0073 + left( 40 - 18 ight)1,0087 - 39,9525 ight>c^240\ = 9,2575.10^ - 3uc^2/nuclon = 8,62MeV/nuclonendarray)

(eginarraylvarepsilon _Li = fracleft< 3.1,0073 + left( 6 - 3 ight)1,0087 - 6,0145 ight>c^26\ = 5,583.10^ - 3uc^2/nuclon = 5,2MeV/nuclonendarray)

=> So với tích điện liên kết riêng rẽ của hạt nhân (_3^6Li) thì tích điện liên kết riêng rẽ của hạt nhân (_18^40 mAr)lớn rộng một lượng là:(8,62 - 5,2 = 3,42MeV/nuclon) 


Đáp án đề xuất chọn là: b


...

Bài tập gồm liên quan


Bài tập tích điện liên kết - năng lượng liên kết riêng biệt Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Bản hóa học lực shop giữa những nuclon trong phân tử nhân là:


Phạm vi của lực can dự mạnh trong hạt nhân là bao nhiêu?


Độ hụt khối của phân tử nhân được xác minh bằng biểu thức


Xét đồng vị Côban (_27^60Co)hạt nhân có trọng lượng mCo = 59,934u. Biết cân nặng của những hạt: mp= 1,007276u, mn= 1,008665u. Độ hụt khối của hạt nhân đó


Năng lượng liên kết là


Khi nói đến lực phân tử nhân, câu nào sau đấy là không đúng?


Cho (m_C= 12,00000u); (m_p= 1,00728u); (m_n= 1,00867u), (1u = 1,66058.10^-27kg); (1eV = 1,6.10^-19J); (c = 3.10^8m/s). Năng lượng tối thiểu để bóc hạt nhân (_6^12C) thành những nuclon đơn nhất bằng


Năng lượng links của (_10^20Ne)là $160,64 MeV$. Biết khối lượng của proton là $1,007825u$ và cân nặng của notron là $1,00866u$. Coi $1u = 931,5MeV/c^2$. Trọng lượng nguyên tử ứng với phân tử nhân (_10^20Ne)là:


Tính tích điện tỏa ra khi sinh sản thành (1g)(_2^4He)từ các proton với notron. Cho biết độ hụt khối của phân tử nhân (He) là (∆m = 0,0304u), (1u = 931 (MeV/c^2)); (1MeV = 1,6.10^-13(J)). Biết số Avôgađrô (N_A= 6,02.10^23 mol^-1), khối lượng mol của (_2^4He)là (4g/mol)


Mức độ bền bỉ của một phân tử nhân tùy trực thuộc vào:


Hạt nhân càng chắc chắn khi có


Năng lượng link riêng được xác định bằng biểu thức nào bên dưới đây:


Giả sử hai hạt nhân X với Y tất cả độ hụt khối cân nhau và số nuclon của hạt nhân X lớn hơn số nuclon của hạt nhân Y thì


Cho cha hạt nhân X, Y cùng Z bao gồm số nuclon tương xứng là (A_X, m A_Y, m A_Z)với (A_X = m 2A_Y = m 0,5A_Z). Biết tích điện liên kết của từng hạt nhân tứng ứng là (Delta E_X,Delta E_Y,Delta E_Z)với (Delta E_Z
Xem thêm: Cách Xác Định Hàm Số Đồng Biến Trên R Là Gì, Tìm M Để Hàm Số Đồng Biến, Nghịch Biến Trên R


Trên hình là đồ thị màn trình diễn sự biến hóa thiên của tích điện liên kết riêng biệt (trục tung, theo đơn vị chức năng MeV/nuclôn) theo số khối (trục hoành) của những hạt nhân nguyên tử. Phát biểu nào dưới đây đúng?