Ta bao gồm fx−3m+5=0⇔fx=3m−5. Số nghiệm của phương trình ban đầu là số giao điểm của đồ gia dụng thị hàm số y=f(x) và đường thẳngd:y=3m−5.

Bạn đang xem: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ

Dựa vào vật dụng thị hàm số y=f(x) nhằm phương trình fx−3m+5=0 tất cả 3 nghiệm phân minh thì:−23m−52⇔1m73.

Vậy có 1 giá trị nguyên m=2 thỏa mãn nhu cầu yêu cầu bài toán


Cho hàm bậc ba y=f(x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số hx=fsinx−1có từng nào điểm cực trị trên đoạn0;2π.

Xem thêm: Các Bài Toán Vận Tốc - Tổng Hợp Các Bài Toán Về Vận Tốc Nâng Cao Lớp 5

*


Cho hàm bậc tía y=f(x) gồm đồ thị đạo hàm y=f"(x) như hình sau

*

Hàm số đã cho nghịch vươn lên là trên khoảng


Cho hàm số f(x) liên tiếp trên ℝ và có đồ thị hàm số f"(x) như hình vẽ. Call S là tập hợp những giá trị nguyên của tham số m∈−5;5để hàm số y=fx2−2mx+m2+1nghịch vươn lên là trên khoảng 0;12. Tổng vốn các bộ phận của S bằng

*


Cho hàm số y=f(x) gồm bảng biến đổi thiên như sau:

*

Hàm số đã cho đồng đổi thay trên khoảng chừng nào dưới đây?


Hàm số nào dưới đây có đồ gia dụng thị như hình vẽ bên dưới?

*


Cho hình chóp S.ABC gồm BAC^=900,AB=3a,AC=4a, hình chiếu của đỉnh S là một trong điểm H phía trong ΔABC.Biết khoảng cách giữa các cặp đường thẳng chéo cánh nhau của hình chóp là dSA,BC=6a3417,dSB,CA=12a5,dSC,AB=12a1313. Tính thể tích khối chóp S.ABC.


Cho hàm bậc bốn trùng phương y=f(x) tất cả đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình fx=34là

*


Cho hàm số f(x) gồm bảng xét lốt đạo hàm như sau:

*

Hàm số f(x) đồng biến đổi trên khoảng nào sau đây?


Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam