Cho đoạn mạch luân chuyển chiều RLC mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm có độ từ cảm L = H, tụ điện gồm C = F. Điện áp nhì đầu mạch là u = U0cos(314t). Biết điện áp nhì đầu tụ C lệch pha so với điện áp nhì đầu mạch góc . Điện trở R có mức giá trị là:

A.100


Bạn đang xem: Cho đoạn mạch rlc mắc nối tiếp

*

*

*

*

*

Vậy đáp án đúng là D

Câu hỏi nằm trong đề thi sau. Bạn cũng muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Mạch R-L-C nối liền - chiếc điện xoay chiều - đồ dùng Lý 12 - Đề số 12

Làm bài

chia sẻ

Một số thắc mắc khác cùng bài bác thi.Đặt một năng lượng điện áp luân chuyển chiều có giá trị hiệu dụng cùng tần số không thay đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC tiếp nối với L chuyển đổi được. Khi
thì cái điện qua mạch có giá trị như nhau. Để URmax thì L bằng:

Một đoạn mạch gồm cuộn dây tất cả điện trở thuần r = 100
(U0 không đổi,ω biến đổi được) vào nhì đầu đoạn mạch bao gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần bao gồm độtựcảm
H vàtụđiện mắc nối tiếp. Lúc ω=ω0 thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch đạt giá trị cực to Im. Khiω = ω1 hoặcω = ω2thì cường độ cái điện cực đại qua đoạn mạch đều bằng nhau và bởi Im. Biết ω1 – ω2 = 200∏ rad/s. Quý hiếm của R bằng:

Một mạch năng lượng điện xoay chiều gồm các linh kiện lý tưởng R, L, C mắc nối tiếp. Tần số góc riêng biệt của mạch là w0, năng lượng điện trở R có thể thay đổi. Hỏi cần phải đặt vào mạch một điện áp chuyển phiên chiều có mức giá trị hiệu dụng ko đổi, gồm tần số góc wbằng bao nhiêu để điện áp hiệu dụng URLkhông phụ thuộc vào vào R?

Đoạn mạch luân phiên chiều RLC mắc tiếp nối đang xẩy ra cộng hưởng. Khi ấy hệ số năng suất của mạch là

Cho mạch điện nối liền gồm cuộn dây thuần cảm gồm độ trường đoản cú cảm L biến đổi được, tụ điện C và điện trở R. Điện áp để vào nhị đầu đoạn mạch
. Khi điện áp hiệu dụng trên cuộn dây đạt giá bán trị cực lớn ULMax thì điện áp hiệu dụng trên tụ là 200 V. Quý giá ULMax là ?


Mạch gồm điện trở thuần, cuộn dây cóđiện trở thuần không đáng kể cùng tụđiện mắc nối tiếp. Đặt vào nhị đầu mạch điện áp luân phiên chiều: u = U0cos(2πft) với U0 ko đổi, f đổi khác được. Lúc f = f1 = 50(Hz) thìđiện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn cảm và tụđiện theo lần lượt là UL = 100(V); UC = 110(V). Khi f = f2 thìđiện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn cảm cùng tụđiện theo thứ tự là UL = 110(V); UC = 100(V). Cực hiếm của f2 là:

Đặt điện áp nguồn xoay chiều
(V) vào nhì đầu cuộn cảm thuần L thì cường độ chiếc điện ngay tắp lự chạy qua cuộn cảm là
. Đặt nguồn tích điện xoay chiều
(V) vào nhị đầu tụ năng lượng điện C thì cường độ chiếc điện ngay tắp lự chạy qua tụ năng lượng điện là
. Quan hệ về giá trị tức thời giữa cường độ loại điện qua hai mạch bên trên là
. Lúc mắc cuộn cảm thông liền với tụ điện rồi mắc vào nguồn điện áp xoay chiều
thì điện áp cực đại giữa nhị đầu cuộn cảm thuần là:

Đặt điện áp u = U
cosωt(V) (U với ω không đổi) vào nhì đầu đoạn mạch mắc tiếp liền gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ trường đoản cú cảm L biến đổi được. Lúc L = L1 năng lượng điện áp hiệu dụng ở nhì đầu cuộn cảm có giá trị cực to ULmax và điện áp ở nhị đầu đoạn mạch sớm trộn hơn loại điện vào mạch là α (0

Cho ba linh phụ kiện gồm điện trở thuần

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*Xem thêm: Nghị Luận Bài Câu Cá Mùa Thu, Nghị Luận Bài Thơ Câu Cá Mùa Thu

*

Điều khoản - Bảo Mật https://atochi.vn/ghe-massage.html

aryannations88.com