(2) Đúng, số thành viên F1 gồm kiểu gene giống phụ huynh AaBDbdchiếm tỉ lệ: 1/2 0,35 0,35 2 = 12,25%

(3) Sai, số cá thể F1 tất cả kiểu gene đồng vừa lòng (AA+aa)BDBD+BdBd+bDbD+bdbdchiếm tỉ lệ:

14+14(0,35x0,35 + 0,15x0,15+ 0,15x0,15 + 0,35x0,35) = 14,5%.

Bạn đang xem: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng alen trội là trội hoàn toàn

(4) Đúng, số thành viên có kiểu dáng hình A-(B-D-)= 34(0,5 + 0,35x0,35) = 46,6875%.

Đáp án B


Câu trả lời này còn có hữu ích không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Một loài động vật hoang dã có hình trạng gen AabbDdEEHh sút phân chế tạo tinh trùng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, bao gồm bao nhiêu tuyên bố sau đấy là đúng?

I. Cơ thể trên bớt phân cho về tối đa 8 loại tinh trùng.

II. 8 tế bào của khung hình trên giảm phân cho tối đa 16 các loại tinh trùng.

III. Các loại tinh trùng cất 3 alen trội chỉ chiếm tỉ lệ là 3/8.

IV. Một số loại tinh trùng chứa ít nhất 3 alen trội chiếm tỉ lệ là 1/2.


Câu 2:


Một khung người đực tất cả kiểu gen AaBb thực hiện giảm phân sản xuất giao tử. Biết không xẩy ra đột biến. Theo lí thuyết, tất cả bao nhiêu phạt biểu tiếp sau đây đúng?

I. Ví như chỉ có một tế bào bớt phân không có hoán vị thì chỉ có mặt 2 nhiều loại giao tử.

II. Nếu chỉ bao gồm 2 tế bào giảm phân thì về tối thiểu sẽ cho 2 một số loại giao tử.

III. Giả dụ chỉ bao gồm 3 tế bào giảm phân thì hoàn toàn có thể sẽ hình thành 4 các loại giao tử với tỉ lệ thành phần 2:2:1:1.

IV. Trường hợp chỉ gồm 4 tế bào sút phân tạo ra 4 nhiều loại giao tử thì mỗi một số loại giao tử luôn luôn chiếm tỉ lệ thành phần 25%.


Câu 3:


Cho biết cơ thể tứ bội bớt phân chỉ có mặt giao tử lưỡng bội, mỗi gen luật pháp một tính trạng với alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào dưới đây cho đời con bao gồm tỉ lệ phân li kiểu dáng hình 5 : 1?


Câu 4:


Ở một loại thực đồ gia dụng lưỡng bội. Xét 3 locut ren PLĐL như sau: A trội trọn vẹn so cùng với a; B trội hoàn toàn so với b với D trội không trọn vẹn so với d. Nếu không có đột biến xẩy ra và ko xét đến vai trò của cha mẹ thì sẽ có được tối đa bao nhiêu phép lai vừa lòng để đời con tất cả tỉ lệ phân li KH là 3 :1. Biết từng gen qui định một tính trạng.


Câu 5:


Trường thích hợp nào sau đây được xem là phép lai thuận nghịch?


Câu 6:


Ở một loại thực thiết bị tính trạng màu sắc hoa đỏ vày một gen có 4 alen công cụ trội lặn trọn vẹn thực hiện những phép lai chiếm được các tác dụng như sau:

Phép lai 1: hoa đỏ lai cùng với hoa xoàn thu được 2 đỏ : 1 xoàn : 1 hồng.

Phép lai 2: hoa kim cương lai cùng với hoa trắng thu được một vàng : 1 hồng.

(I) vào quần thể luôn có 10 dạng hình gen.

(II) Ở phép lai 1 bao gồm 2 sơ thứ lai thỏa mãn.

(III) có 4 hình trạng gen nguyên tắc kiểu bông hoa màu đỏ.

(IV) cho hoa đỏ lai cùng với hoa hồng có 3 phép lai cho tỉ lệ phân li mẫu mã hình là 1 trong : 2 : 1.

Trong những nhận định sau gồm bao nhiêu nhận định đúng?


Câu 7:


Cho nhỏ đực (XY) tất cả thân đen, mắt trắng giao hợp với con cái có thân xám, mắt đỏ được F1 gồm 100% thành viên có thân xám, mắt đỏ. Mang lại F1 giao phối tự do, đời F2 bao gồm tỉ lệ: một nửa con chiếc thân xám, mắt đỏ; 20% nhỏ đực thân xám, đôi mắt đỏ; 20% con đực thân đen, mắt trắng; 5% con đực thân xám, mắt trắng; 5% nhỏ đực thân black mắt đỏ. Cho biết mỗi cặp tính trạng vày một cặp ren quy định. Theo lí thuyết, bao gồm bao nhiêu phân phát biểu dưới đây đúng?

I. Đời F1 bao gồm 6 giao diện gen hình thức kiểu hình thân xám, mắt đỏ.

II. Tính trạng màu sắc thân với tính trạng màu mắt di truyền links với nhau.

III. Gồm hoán vị gen ra mắt ở cả giới đực cùng giới cái.

IV. Đã gồm hoán vị gene với tần số 20%.


Câu 8:


Ở một chủng loại thực trang bị lưỡng bội, tính trạng màu hoa vì hai cặp gen không alen xúc tiến bổ sung. Khi trong loại gen có cả A cùng B nguyên tắc hoa đỏ, chỉ tất cả A hoặc B pháp luật hoa hồng, không có alen trội nguyên lý hoa trắng. Alen D qui định quả tròn, d phương tiện quả dài. Những cặp gene nằm trên các cặp nhiễm nhan sắc thể thường xuyên khác nhau. Cho cây dị thích hợp từ 3 cặp gene giao phấn với cây khác (P), chiếm được đời con có những loại giao diện hình cùng với tỉ lệ: 9 : 3 : 3 : 1. Biết rằng không phân phát sinh bất chợt biến. Theo lí thuyết, bao gồm bao nhiêu sơ thiết bị lai phù hợp với phép lai nói trên?


Câu 9:


Cho phép lai (P) ở 1 loài động vật: ♀ABabDdXEXe x ♂AbaBDdXEY, nhận được F1. Hiểu được mỗi gen giải pháp một tính trạng, những alen trội là trội hoàn toàn và không xẩy ra đột biến, nhỏ đực không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, gồm bao nhiêu vạc biểu sau đây đúng với F1?

(I) bao gồm 12 một số loại kiểu hình.

(II) Nếu con cái hoán vị gene với tần số 20% thì tỉ lệ giao diện hình với 4 tính trạng trội là 9/32.

(III) Nếu con cháu hoán vị gene với tần số 10% thì tỉ lệ mẫu mã hình có 4 tính trạng trội là 9/32 .

(IV) ví như (P) không xảy ra hoán vị gene thì đời con có 36 các loại kiểu gen.


Câu 10:


Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDD x aabbdd đến đời con bao gồm bao nhiêu một số loại kiểu gen?


Câu 11:


Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: ABabXDeXdE × aBabXDeY, thu đươc F1. Hiểu được không xảy ra đôt biết, khoảng cách giữa gene A và gen B = 20cM; giữa gene D cùng gen E = 40cM. Theo lí thuyết, bao gồm bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Đời F1 gồm 56 các loại kiểu gen, 24 các loại kiểu hình.

II. Ở F1, các loại kiểu hình có một tính trạng trội với 3 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 14,5%.

III. Ở F1, tất cả 9 một số loại kiểu gen lao lý kiểu hình A-B-D-E-.

IV. Lấy đột nhiên 1 thành viên cái gồm kiểu hình aaB-D-ee, tỷ lệ để thu được thành viên thuần chủng là 5/48.


Câu 12:


Ở cừu, gen A vị trí NST hay quy định bao gồm sừng, a chế độ không sừng, hình trạng gen Aa biểu thị có sừng ở chiên đực và không sừng ở chiên cái. Cho lai cừu đực tất cả sừng với cừu mẫu không sừng, hầu như mang hình dáng gen dị thích hợp tử, chiếm được F1. Do tác động của các nhân tố tiến hóa buộc phải tỉ lệ nam nữ giữa con cái và con đực sinh hoạt F1 không bởi nhau. Fan ta thống kê được tỉ lệ thành phần cừu tất cả sừng sống F1 là 9/16. Biết không xẩy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ giới tính ở F1 là?


Câu 13:


Cho biết, sống đậu Hà Lan, A điều khoản thân cao trội hoàn toàn so với một quy định thân thấp; B hình thức hoa đỏ trội trọn vẹn so cùng với b vẻ ngoài hoa trắng. Nhì cặp ren này di truyền phân li tự do với nhau. đến 2 cây thân cao, hoa đỏ từ thụ phấn nhận được đời F1. Theo lí thuyết, rất có thể thu được đời F1 với phần nhiều tỉ lệ hình dạng hình như thế nào sau đây?

I. 100% cây thân cao, hoa đỏ.

II. 7 cây thân cao, hoa đỏ : 1 cây thân cao, hoa trắng.

III. 7 cây thân cao, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa đỏ.

IV. 3 cây thân cao, hoa đỏ : 1 cây thân cao, hoa trắng.

V. 3 cây thân cao, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa trắng.

VI. 2 cây thân cao, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa đỏ.


Câu 14:


Một loại thực vật, alen A mức sử dụng thân cao trội trọn vẹn so cùng với alen a cơ chế thân thấp; alen B khí cụ hoa đỏ trội hoàn toàn so cùng với alen b quy định hoa trắng. đến cây thân cao, hoa đỏ giao phấn cùng với cây thân thấp, hoa đỏ (P) được F1 có 4 hình trạng hình, trong những số ấy kiểu hình cây thân cao, hoa đỏ chiếm 30%. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, bao gồm bao nhiêu phạt biểu tiếp sau đây đúng?

I. đẳng cấp gen của phường là: AbaB ×aBAb.

II. Ở F1, cây thân cao, hoa trắng chiếm 20%.

III. Ở F1, gồm 3 loại gen khí cụ kiểu hình thân thấp, hoa đỏ.

IV. Ở F1, có 2 thứ hạng gen vẻ ngoài kiểu hình thân cao, hoa đỏ.

V. Lấy đột nhiên 1 cây thân thấp, hoa đỏ sinh hoạt F1. Tỷ lệ thu được cây thuần chủng là 4/9.


Câu 15:


Cho biết mỗi gene quy định có một tính trạng và không tồn tại đột đổi mới xảy ra. Mang đến cây thân cao, hoa đỏ (P) trường đoản cú thụ phấn, nhận được F1 gồm tỉ lệ mẫu mã hình: 9 cây thân cao, hoa đỏ : 3 thân cao, hoa trắng : 3 thân thấp, hoa đỏ : 1 thân thấp, hoa trắng. Rước một cây thân cao, hoa đỏ sinh hoạt F1 mang lại lai phân tích, thu được Fb. Theo lí thuyết, Fb gồm thể bắt gặp bao nhiêu trường hợp sau đây?

I. 100% thân thấp, hoa đỏ.

II. 1 thân cao, hoa đỏ : 1 thân thấp, hoa đỏ.

III. 1 thân cao, hoa đỏ : 1 thân cao, hoa trắng.

Xem thêm: Dưới Trăng Quyên Đã Gọi Hè Đầu Tường Lửa Lựu Lập Lòe Đơm Bông

IV. 1 thân cao, hoa đỏ : 1 thân cao, hoa white : 1 thân thấp, hoa đỏ : 1 thân thấp, hoa trắng.


Hỏi bài
*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam