tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

: mang lại 11,2 gam Fe tác dụng với dung dịch HCl .Tính:

a. Thể tích khí H2 thu được ngơi nghỉ đktc.(ĐS: 4,48 lít)

b. Cân nặng HCl phản nghịch ứng.(ĐS: 14,6 g)

c. Khối lượng FeCl2 tạo ra thành.(ĐS: 25,4 g)


*

(n_Fe=dfrac11.256=0.2left(mol ight))

(Fe+2HCl ightarrow FeCl_2+H_2)

(0.2......0.4..........0.2...........0.2)

(V_H_2=0.2cdot22.4=4.48left(l ight))

(m_HCl=0.4cdot36.5=14.6left(g ight))

(m_FeCl_2=0.2cdot127=25.4left(g ight))


*

(PTPU:Fe+2HCl ightarrow FeCl_2+H_2)

(a.n_Fe=dfrac11,256=0,2left(mol ight))

(Rightarrow V_Fe=0,2.22,4=4,48left(l ight))

(b.) ta có: (n_HCl=2)

(Rightarrow n_Fe=0,2.2=0,4left(mol ight))

(Rightarrow m_HCl=0,4.36,5=14,6left(g ight))

(c.n_FeCl_2=n_Fe=0,2mol)

(Rightarrow m_FeCl_2=0,2.127=25,4left(g ight))


Cho 5,6 gam iron tác dụng với dung dịch HCl sau phản bội ứng nhận được FeCl2 và H2 theo sơ vật dụng phản ứng sau:Fe + HCl -> FeCl2 + H2Tính:a. Viết và lập pthhb. Cân nặng HCl đề xuất dùng.c. Thể tích H2 nghỉ ngơi đktc


pứ: Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2

b. NFe = (dfrac5,656)= 0,1 mol

Từ pt suy ra được: nHCl = 2.nFe= 0,2 mol

=> mHCl = 0,2. 36,5 = 7,3 g

c. NH2 = nFe = 0,1 mol

=> VH2 = 0,1.22,4 = 2,24 (lít)


 +fecl2+++h2Tính:a.+Thể+tích+khí+H2+thu+được+ở+đktc.b.+Khối+lượng+HCl+phản+ứng.c.+Khối+lượng+FeCl2+tạo+thành.">

Câu 1: mang đến 1,68 gam Fe tính năng với hỗn hợp HCl theo sơ thiết bị phản ứng sau:

fe + hcl --> fecl2 + h2

Tính:

a. Thể tích khí H2 thu được sinh sống đktc.

Bạn đang xem: Cho 11 , 2 gam fe tác dụng với dung dịch hcl tính the tích khí h2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn

b. Khối lượng HCl bội phản ứng.

c. Cân nặng FeCl2 tạo thành thành.

Xem thêm: Dizz Là Gì, Dizz Sml Là Gì, Nghĩa Là Gì Trên Facebook, Game? ?


(n_Fe=dfrac1,6856=0,03left(mol ight)\ Fe+2HCl ightarrow FeCl_2+H_2\ 0,03....0,06.....0,03.......0,03left(mol ight)\a,V_H_2left(đktc ight)=0,03.22,4=0,672left(l ight)\b,m_HCl=0,06.36,5=2,19left(g ight)\c,m_FeCl_2=127.0,03=3,81left(g ight))


Câu 1: mang lại 11,2 gam Fe chức năng với dung dịch HCl .Tính:

a. Thể tích khí H2 thu được nghỉ ngơi đktc.(ĐS:4,48 lít)

 

b. Khối lượng HCl bội phản ứng.(ĐS:14,6 g)

c. Khối lượng FeCl2 chế tạo thành.(ĐS:25,4 g)

Câu 2 : Sắt chức năng axit clohiđric : Ta gồm phương trình hóa học sau :

*

Nếu 1,4g fe tham gia làm phản ứng hết với lượng dung dịch axít bên trên .

Hãy tính :

a) cân nặng axit Clohđric yêu cầu dùng .(1,825g)

b) Thể tích khí H2 chiếm được đktc .(0,56 lít)

Câu 3: cho phản ứng:

*
 . Biết tất cả 2,4.1022 nguyên tử Al làm phản ứng.

a. Tính thể tích khí O2 sẽ tham gia bội phản ứng sinh sống đktc. Từ đó tính thể tích không khí nên dùng . Biết khí oxi chiếm 1 tháng 5 thể tích của không khí.( ĐS: 0,672 lít; 3,36 lít)

b. Tính cân nặng Al2O3 tạo ra thành.(ĐS: 2.04 g)

Câu 4: diêm sinh (S) cháy trong ko khí ra đời khí sunfurơ (SO2). Phương trình hoá học tập của phản nghịch ứng là S + O2

*
 SO2 . Hãy mang đến biết:

a) đông đảo chất gia nhập và tạo nên thành trong phản bội ứng trên, hóa học nào là đối kháng chất, chất nào là hợp hóa học ? do sao ?

b) Thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để làm đốt cháy hoàn toàn 1,5 mol nguyên tử lưu huỳnh.(ĐS: 33.6 lít)