Chỉnh sáng sủa cho hình ảnh bằng Photoshop như vậy nào? Chuyện vô cùng đơn giản với người dân có kinh nghiệm. Tuy nhiên là sự việc với bạn mới học Photoshop. Cũng chính vì có không ít tính năng để gia công việc này. Để phần lớn chuyện dễ dàng thở hơn. Mình gửi chúng ta cách chỉnh sáng tối dễ dàng nhất trong Photoshop 2021. Hy vọng bạn có nhiều ảnh đẹp