Nhập showroom E-mail VNN (tương ứng cùng với Account Internet MegaVNN(ADSL VNPT)Chọn Next để tiếp tục (xem hình 4)

*
 

Hình 4

 

Bước 5:

Chọn POP3 serverIncomming mail: mail.vnn.vnOutgoing mail: smtp.vnn.vnChọn Next để thường xuyên (xem hình 5)

 

*

Hình 5

Ghi chú:Đối với add mail dạng: khachhang


Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng e

hcm.vnn.vn thì các thông số server gửi thừa nhận mail như sau:

Incoming mail là: mail.hcm.vnn.vnOutgoing mail là : smtp.hcm.vnn.vn

 

Bước 6:

Nhập account name là tên truy cập dịch vụ MegaVNN (mục này Outlook Express chọn sẵn bọn họ không yêu cầu nhập)Nhập password thư điện tử VNNChọn Next để liên tục (xem hình 6)

*
 

Hình 6

 

Bước 7:

Chọn Finish để hoàn toàn quá trình thiết lập (xem hình 7)

*
 

Hình 7

 

Bước 8:

Chọn Close để đóng cửa sổ setup và tiến hành gửi nhận e-mail (xem hình 8)

 

*

Hình 8

 

II. KHẮC PHỤC LỖI GỬI MAIL KHÔNG ĐƯỢC vì YÊU CẦU XÁC THỰC

Trước trên đây server mail ko ràng buộc yêu thương cầu xác xắn nên ta có thể gửi mail được tùy ý và thậm chí không cần có account thư điện tử vnn ta cũng có thể khai báo 1 địa chỉ mail giả nhằm gửi mail. Vì yêu cầu đảm bảo khi nhờ cất hộ mail nhằm mục tiêu chống spam mail nên sever mail yêu ước khai báo đúng tài khoản mail new được nhờ cất hộ mail ra ngoài Internet. Nếu không khai báo chính xác thì khi giữ hộ mail sẽ có được thông báo lỗi. để khắc phục lỗi trên ta vào Outlook Express khai báo đúng đắn như sau:

Chạy lịch trình Outlook Express

Chọn trình đơn Tools à Account.. (xem hình 1)Chọn tab Mail , lựa chọn vào trương mục mail (mail.vnn.vn) tiếp nối chọn nút Properties (xem hình 8)Chọn vào tab Server đánh dấu kiểm tra vào My vps requires authentication (xem hình 9)

 

*
 

Hình 9

 

III.

Xem thêm: Bất Phương Trình Chứa Căn Lớp 10: Công Thức Và Cách Giải Phương Trình Chứa Căn

GỬI MAIL trong OUTLOOK EXPRESS

Chạy Outlook Express nhấp vào nút Create Mail bên góc trái bên trên sẽ xuất hiện thêm màn hình New Message ta nhập những yêu ước sau:

Dòng To: ta nhập showroom email người nhận (lưu ý nếu có nhiều người dìm thì nhập add email giải pháp nhau bởi vì dấu “ ; ”Dòng Cc: công dụng giống cái ToDòng Subject: ta nhập tiêu đề của thư điện tử ví dụ: chúc mừng sinh nhật, họp mặt …Phần giao diện bên dưới ta nhập nội dung mailNếu ta mong muốn đính kèm theo những tập tin tất cả sẵn ta lựa chọn vào trình đơn Insert à File Attachment và chọn các tập tin đề nghị gửi kèm .Sau lúc soạn dứt mail để gửi mail ta nhấp vào nút Send bên góc trái bên trên (xem hình 10)

 

*
 

Hình 10

 

IV. NHẬN MAIL vào OUTLOOK EXPRESS

Chọn vào Folder Inbox nếu tất cả mail mới họ sẽ thấy trong Inbox, để đọc mail bọn họ nhấp đúp (double-click) vào mail đó sẽ thấy nội dung mail, nếu tất cả tập tin gắn kèm chúng ta có thể lưu vào tô cứng vật dụng tính.Để kiểm tra xem bao gồm mail mới hay không họ nhấn vào nút Send/Recv (xem hình 11)

*