Lời giải với đáp án đúng chuẩn nhất cho thắc mắc trắc nghiệm Hợp hóa học hữu cơ được tạo thành mấy loại?" kèm kiến thức xem thêm là tư liệu trắc nghiệm môn chất hóa học 11 hay với hữu ích.

Bạn đang xem: Chất được chia thành hai loại là

Trắc nghiệm: Hợp chất hữu cơ được phân thành mấy loại?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Trả lời:

Đáp án đúng: A. 2 

Hợp hóa học hữu cơ được tạo thành 2 loại.

Lời giải:

Hợp chất hữu cơ thường tạo thành hai nhiều loại là hiđrocacbon cùng dẫn xuất hiđrocacbon

*

Bổ sung thêm kiến thức cùng Top lời giải thông qua bài mở rộng về hidrocacbon cùng dẫn xuất hidrocacbon nhé!

Kiến thức xem thêm về hidrocacbon cùng dẫn xuất hidrocacbon


1. Hidrocacbon

Hydrocarbon là các hợp chất hữu mà lại phân tử chỉ bao gồm carbon và hydro. Bọn chúng lại được chia thành hydrocarbon no, hydrocarbon không no, xycloparafin và hydrocarbon thơm.

a. Đặc điểm:

+ Phải gồm cacbon, thông thường sẽ có hiđro, hay gặp oxi với nitơ, tiếp nối đến các halogen, giữ huỳnh, photpho...

+ liên kết hoá học nhà yếu: cộng hoá trị.

+ Dễ cất cánh hơi, yếu bền nhiệt, dễ dàng cháy hơn những hợp chất vô cơ.

+ các phản ứng thường diễn ra chậm với không hoàn toàn, không tuân theo một hướng nhất định.

+ con số các hợp chất hữu cơ khoảng chừng 10 triệu chất, so với các chất vô cơ chỉ có tầm khoảng 100.000 chất.

b. Phân loại:

- Hiđrocacbon no (chỉ có liên kết đơn): Hydrocarbon no là các Hydrocarbon mà các nguyên tử carbon trong phân tử của nó links với nhau bằng link đơn. Còn phần đa hóa trị sót lại được bão hòa bởi các nguyên tử hydro. Hydrocarbon no bao hàm hai loại: loại trước tiên là ankan (hay còn được gọi là parafin) tất cả công thức tổng thể là CnH2n+2 (n≥1)và loại thứ nhì là cycloankan với công thức tổng thể CnH2n (n≥3).

- Hiđrocacbon ko no (có cả link đơn và các liên kết đôi, ba): Hydrocarbon không no là những Hydrocarbon có những liên kết bội (liên kết song hoặc links ba) giữa những nguyên tử carbon. Tùy thuộc vào loại links bội mà những Hydrocarbon ko no được tạo thành các một số loại sau:

+ Anken: chứa 1 liên kết đôi

+ Ankadien: đựng 2 liên kết đôi

+ Ankin: cất 1 liên kết ba

- Hiiđrocacbon thơm (trong phân tử tất cả vòng benzen): Hydrocarbon thơm là những Hydrocarbon mà phân tử của bọn chúng có các nhân benzen - C6H6. Một vài Hydrocarbon thơm không giống có kết cấu phức tạp rộng với một số nhân benzen được ngưng tụ như naphtalen-C10H8, anthracen-C14H10

+ Dẫn xuất hiđrocacbon: ancol, phenol, ete

dẫn xuất halogen


anđehit – xeton 

axit, este,...

c. Thành phần nhân tố và công thức phân tử Hidrocacbon

+ Công thức tổng thể (CTTQ): cho biết thành phần định tính những nguyên tố. 

Ví dụ: CxHyOz cho biết hóa học hữu cơ đó đến chứa ba nguyên tố C, H cùng O.

+ Công thức dễ dàng nhất (CTĐGN): cho thấy thêm tỷ lệ về con số các nguyên tử trong phân tử. 

Ví dụ: CH2O nghĩa là trong phân tử, tỉ lệ C : H : O = 1: 2 :1.

+ phương pháp phân tử (CTPT): cho biết thêm số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố vào phân tử. 

Ví dụ: với CTĐGN là CH2O thì CTPT là (CH2O)n lúc n = 2 ta tất cả C2H4O2. 

Để xác minh được công thức phân tử cần biết thành phần những nguyên tố và cân nặng mol phân tử của nó.

*

2. Dẫn xuất Hidrocacbon

a. Khái niệm

Dẫn xuất halogen của hidrocacbon là sản phẩm bọn họ thu được khi sửa chữa thay thế một hay những nguyên tử hiđro trong phân tử hiđrocacbon bởi một hay nhiều nguyên tử halogen.

Xem thêm: Tất Tần Tật Về Các Loại Yoga Và Ý Nghĩa Các Bài Tập Yoga, Các Loại Hình Yoga Và Ý Nghĩa Các Bài Tập Yoga

b. Phân loại

Có nhiều phương pháp để phân loại dẫn xuất halogen. Cầm cố thể:

+ Phân một số loại theo nguyên tố đang có: dẫn xuất Clo, dẫn xuất Brom, dẫn xuất Flo, dẫn xuất Iot và dẫn xuất chứa đồng thời một vài halogen.

+ Phân loại theo cấu trúc của cội hiđrocacbon có có:

Dẫn xuất hidrocacbon no: CH2FCl; CH2Cl−CH2Cl; CH3−CHBr−CH3; (CH3)3C−ICH2FCl; CH2Cl−CH2Cl; CH3−CHBr−CH3; (CH3)3C−I

Dẫn xuất halogen không no: CF2=CF2; CH2=CH−Cl; CH2=CHCH2−BrCF2=CF2; CH2=CH−Cl; CH2=CHCH2−Br

Dẫn xuất halogen thơm: C6H5F; C6H5CH2−Cl; p−CH3C6H4Br; C6H5IC6H5F; C6H5CH2−Cl; p−CH3C6H4Br;C6H5I

+ Phân nhiều loại theo bậc của dẫn xuất halogen bởi bậc của nguyên tử cacbon link với nguyên tử halogen. 

3. Đồng phân với danh pháp của Halogen

a. Đồng phân

Dẫn xuất halogen sẽ tất cả đồng phân mạch cacbon như so với ở hiđrocacbon. Đồng thời bọn chúng cũng đồng phân địa chỉ nhóm chức. Ví dụ như:

*

b. Thương hiệu thông thường

Một số không nhiều các dẫn xuất hidrocacbon được gọi theo thương hiệu thông thường. Ví dụ như như: CHCl3 (clorofom); CHBr3 (bromofrom); CHI3 (iođofom) CHCl3 (clorofom); CHBr3 (bromofrom); CHI3 (iođofom)

c. Tên nơi bắt đầu – chức

Tên của những dẫn xuất halogen đơn giản cấu tạo từ tên nơi bắt đầu hiđrocacbon + halogenua