3. đặc điểm hóa học

- Nitơ là phi kim khá vận động (độ âm điện = 3), nhưng mà ở ánh sáng thường tương đối trơ về mặt hóa học. Vị 2 nguyên tử N links với nhau bằng 1liên kết bố không phân cực nên rất bền và đẹp do năng lượng liên kết lớn, bắt buộc nitơ khá trơ về mặt hóa học ở nhiệt độ thường.Bạn đã xem: cấu hình e của n2

- Số oxi hóacủa nitơ trong hợp chất với hidro, kim loại là -3, vào hợp chất với oxi, flo là trường đoản cú +1→+5.

Bạn đang xem: Cấu hình e của n2

- Tùy nằm trong vào sự đổi khác số oxi hóa, nitơ rất có thể thể hiện tính khử xuất xắc tính oxi hóa. (chủ yếu đuối là tính oxi hóa).

a. Tính oxi hóa

* công dụng với kim loại: (kim loại mạnh nhưLi, Na, K, Mg, Ba...)

- Liti là kim loại duy nhất tính năng được cùng với Nitơ ở ánh nắng mặt trời thường: 6Li + N2→ 2Li3N(Liti nitrua)

- Ở ánh sáng cao, Nitơ chức năng được với một trong những kim loại chuyển động như Ca, Mg, Al chế tạo nitrua kim loại:

3Mg + N2→ Mg3N2(Magie nitrua)

*Tác dụng cùng với hidro: 3H2 + N2⇔ 2NH3 (đk: 450oC, xt Fe)

b. Tính khử


*

Hình 1:Sấm chớp cung cấp năng lượng mang lại phản ứng thân Nito với Oxi

- làm việc nhiệt độ khoảng 30000C (hoặc hồ nước quang điện, hoặc tia lửa điện sinh ra sấm sét) đã cung cấp năng lượng đến phản ứng nitơ phối kết hợp trực tiếp cùng với O2 tạo nitơ monoxit NO

N2 + O2⇔ 2NO (xt: hồ nước quang điện)

- NO kết hợp tiện lợi với oxi: 2NO + O2⇔2NO2

- Mộtsố oxit không giống của nitơ như: N2O, N2O3, N2O5 chúng ko pha chế trực tiếp tự nitơ cùng oxi.

* Kết luận:N2 biểu đạt tính khử khi td với nguyên tố tất cả độ âm điện to hơn (như O2), diễn tả tính thoái hóa khi tính năng với nguyên tố tất cả độ âm điện nhỏ tuổi hơn như (kim loại mạnh, H2).

4. Ứng dụng

- Là thành phần cấu tạo nên protêin, thành phần dinh dưỡng thiết yếu của thực vật. N2 có ánh nắng mặt trời sôi thấp phải dùng làm cho lạnh trong công nghiệp với trong chống thí nghiệm.

- Công nghiệp:

+ Tổng hợp NH3, cung ứng HNO3, phân đạm…

+ môi trường thiên nhiên trơ vào luyện kim, thực phẩm, điện tử…

- Y tế: N2 lỏng: bảo vệ mẫu máu, những mẫu đồ sinh học tập khác…

+ nhờ vào tính trơ của nitơ mà lại bảo quan tiền tranh vẽ trong viện kho lưu trữ bảo tàng chứa đầy khí nitơ trong ống của cuộn tranh tránh những phân tử khác bị oxi hóa hư màu vẽ.

Xem thêm: Saách Giáo Khoa Lớp 10 - Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 10 (Đầy Đủ)

+ Bơm nitơ vào phổi người bị bệnh lao để ép lá phổi cho nó nghỉ ngơi…

5. Tinh thần tự nhiên


*

Hình 2:Phần trăm từng đồng vị của Nito

- Ở dạng vừa lòng chất, nitơ có rất nhiều trong khoáng chất natri nitrat NaNO3với tên gọi là diêm tiêu natri

6. Điều chế

a. Trong công nghiệp


*

Hình 3:Chưng đựng phân đoạn không gian lỏng

b.Trong chống thí nghiệm

NH4NO2 → N2 + 2H2O

NH4Cl + NaNO2→ NaCl + N2+ 2H2O

Bài 1:

Hãy nêu số thoái hóa của nitơ những chất sau: NH3, Mg3N2, N2, N2O, NO, NF3, NO2, HNO3.Nhận xét số thoái hóa của nitơ trong hợp hóa học với hidro, kim loại và vào hợp hóa học với oxi, flo?

Hướng dẫn:

- Số lão hóa của N ở các chấtNH3, Mg3N2, N2, N2O, NO, NF3, NO2, HNO3lần lượt là: (-3), (-3), (0), (+1), (+2), (+3), (+4), (+5)

- Số lão hóa của nitơ trong hợp chất với hidro, sắt kẽm kim loại là -3, trong hợp chất với oxi, flo là tự +1 → +5.