Bạn đang khám phá về câu điều kiện? Vậy thì câu điều kiện có mấy loại? Mỗi các loại câu điều kiện được dùng như thế nào? Và phần đa câu này được cấu tứ thế nào và vận dụng trong trường hợp nào?Bài tập câu điều kiện loại 1,2,3 trong giờ Anh (có đáp án)

Thực hành nhiều dạng bài tập câu đk loại 1, 2, 3 khiến cho bạn nắm vững kỹ năng và kiến thức về mệnh đề If trong giờ Anh, có được điểm cao vào kỳ thi.

Bạn đang xem: Câu điều kiện loại 1, 2, 3


1. Định nghĩa câu điều kiện

Câu điều kiện dùng để nêu lên một mang thiết về một sự việc, mà vụ việc đó chỉ rất có thể xảy ra khi đk được kể đến xảy ra. Câu điều kiện gồm có hai phần (hai mệnh đề):

Mệnh đề nêu lên điều kiện (còn call là mệnh đề IF) là mệnh đề phụ tuyệt mệnh đề đk Mệnh đề nêu lên tác dụng là mệnh đề chính.

Ví dụ: If it rains - I will stay at home. (Nếu trời mưa, tôi vẫn ở nhà)

(Mệnh đề điều kiện - mệnh đề chính) 

Hai mệnh đề trong câu điều kiện hoàn toàn có thể đổi chổ cho nhau được: nếu mệnh đề thiết yếu đứng trước thì giữa hai mệnh đề không phải dấu phẩy, ngược lại thì phải bao gồm dấu phẩy nghỉ ngơi giữa. Ví dụ: You will pass the exam if you work hard. (Bạn đã vượt qua kỳ thi nếu bạn học tập siêng chỉ.) => If you work hard, you will pass the exam. (Nếu bàn sinh hoạt tập siêng chỉ, bạn sẽ vượt qua kỳ thi.)

*

Làm chũm nào để thực hiện câu đk trong giờ Anh một cách đúng đắn nhất?

2. Những loại câu điều kiện trong giờ đồng hồ Anh

Type

If Clause

Main Clause

Usage

0

If + Present simple

Present simple

Sự thiệt hiển nhiên

1

If + Present simple (Present continuous, Present perfect)

Future simple

Có thật ở hiện nay tại

2

If + Past simple (Past continuous)

Would/Could/Should (not) + V (inf)

Không tất cả thật ở hiện nay tại

3

If + Past perfect

(Past perfect continuous)

Would/Could/Should (not) + Have + V3/ed

Không có thật trong thừa khứ

Hỗn hợp

(1) If + Past perfect 

(2) If + Simple past (Past continuous)

(1) Would/Could/Should (not) _ V (inf)

 (2) Would/Could/Should (not) + Have + V3/ed

Một sự việc xẩy ra trong vượt khứ tuy thế hậu quả còn kéo dãn đến hiện nay tại

Một thực chất hoặc một tình trạng vốn tất cả ở hiện nay tại tạo ra hậu quả trong vượt khứ

(1) Câu đk loại 1

Khái niệm về câu đk loại 1

Câu điều kiện loại I có cách gọi khác là câu đk có thực ở hiện tại tại. Điều kiện hoàn toàn có thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai.

Cấu trúc - phương pháp câu đk loại 1

If + Present simple, Future simple

Nói phương pháp khác, ở câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF sử dụng thì hiện tại đơn, mệnh đề thiết yếu dùng thì sau này đơn.

Trong câu đk loại 1, mệnh đề IF với mệnh đề chính hoàn toàn có thể đứng trước giỏi sau số đông được.

Ex: 

If you come into my garden, my dog will bite you. (Nếu anh vào vườn cửa của tôi, bé chó của tớ sẽ cắn anh đó.) If it is sunny, I will go fishing. (Nếu trời nắng nóng tốt, tôi đang đi câu cá.)

Cách dùng câu điều kiện loại 1:

Câu điều kiện loại 1 còn rất có thể được call là câu đk hiện tại rất có thể có thật. Ta áp dụng câu điều kiện loại 1 để đưa ra một điều kiện rất có thể thực hiện được trong hiện tại và nêu kết quả hoàn toàn có thể xảy ra.

(2) Câu đk loại 2

Khái niệm về câu điều kiện loại 2:

Câu điều kiện loại II có cách gọi khác là câu điều kiện không tồn tại thực ở hiện tại tại. Điều kiện ko thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, đk chỉ là 1 trong giả thiết, một ước ý muốn trái ngược với hoàn cảnh hiện tại.

Cấu trúc câu điều kiện loại 2

If + Past simple, Would/Could/Should (not) + V (inf)

Trong câu điều kiện loại 2, đụng từ của mệnh đề điều kiện chia làm việc bang thái giải pháp (past subjunctive), cồn từ của mệnh đề bao gồm chia ở thì điều kiện hiện tại (simple conditional).

Chú ý: Bàng thái cách (Past subjunctive) là hiệ tượng chia đụng từ giống hệt như thì vượt khư đơn, riêng rượu cồn từ “to be” thì cần sử dụng “were” cho tất cả các ngôi.

Ex:

If I were a bird, I would be very happy. (Nếu tôi là một con chim, tôi sẽ tương đối hạnh phúc.) (Thực tế tôi thiết yếu là chim được) If I had a million USD, I would buy that car. (Nếu tôi bao gồm một triệu đô la, tôi sẽ download chiếc xe pháo đó.) (Ở thời điểm hiện nay tôi không tồn tại số chi phí đó)

(3) Câu đk loại 3 

Khái niệm về câu đk loại 3:

Câu điều kiện loại III là câu điều kiện không có thực trong thừa khứ. Điều kiện không thể xảy ra trong vượt khứ, chỉ mang tính chất ước hy vọng trong quá khứ, một trả thiết trái ngược với thực trạng ở quá khứ.

Cấu trúc câu đk loại 3

If + Past perfect, Would/Could/Should (not) + have + V3/ed

Trong câu điều kiện loại 3, cồn từ của mệnh đề điều kiện chia sinh sống quá khứ phân từ, còn hễ từ của mệnh đề chính chia sinh sống điều kiện xong xuôi (perfect conditional).

Ex:

If he had come lớn see me yesterday, I would have taken him lớn the movies. (Nếu trong ngày hôm qua nó đến thăm tôi thì tôi đã đưa nó đi xem phim rồi.) If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him. (Nếu hôm qua tôi không vắng khía cạnh thì tôi đã chạm chán mặt anh ta rồi.)

3. If nâng cao

(1) Câu điều kiện mô tả thói thân quen hoặc một thực sự hiển nhiên

Câu đk này miêu tả một thói quen, một hành động thường xuyên xảy ra nếu điều kiện được đáp ứng, hoặc miêu tả một sự thật hiễn nhiên, một hiệu quả tất yếu ớt xảy ra.

Xem thêm: Kể Lại Một Buổi Biểu Diễn Nghệ Thuật, Please Wait

Cấu trúc:

Trong giờ đồng hồ Anh có rất nhiều cách khác nhau được dùng miêu tả điều khiếu nại trong mệnh đề chỉ điều kiện với "If". Bên cạnh 3 loại chủ yếu nêu trên, một số trong những loại sau cũng khá được sử dụng trong giao tiếp và ngữ điệu viết:Ví dụ: If he worked harder at school, he would be a student now. (He is not a student now) If I had taken his advice, I would be rich now.

(3) Câu điều kiện ở dạng đảo

Trong giờ Anh câu đk loại 2 với 3 thường được sử dụng ở dạng đảo (Inversion). 

Ex:

Were I the president, I would build more hospitals. (Nếu tôi là công ty tịch, tôi sẽ cho xây thêm nhiều căn bệnh viện) Had I taken his advice, I would be rich now. (Nếu tôi nghe theo lời khuyên của anh ấy thì hiện nay tôi vẫn giàu rồi)

ĐẢO NGỮ CỦA CÂU ĐIỀU KIỆN

Đảo ngữ câu đk loại 1: Should + S + Vo, S + Will +Vo

If he has free time, he’ll play tennis. => Should he have không lấy phí time, he’ll play tennis

Đảo ngữ câu điều kiện loại 2: Were + S + lớn + Vo, S + Would + Vo

If I learned Russian, I would read a Russian book. => Were I khổng lồ learn Russian, I would read a Russian book