L> Ly Giai Qua Can Khon, Tran Van Rang Unicode font nhiều người đang xem: Càn khôn là gì 1. Càn Khôn là gì ? 2. Gớm Dịch giải về Càn Khôn 3. Càn Khôn thêm vào hữu hình 4. Phạm trù Càn Khôn

Cơ sinh hóa Càn Khôn đào tạo và giảng dạy Do Âm Dương kiệp đạo biến chuyển thiên Càn Khôn là Đạo, là Thái Cực, mà "Đạo sinh nhứt, nhứt vi Thái Cực" (Thiệu Tử - Văn Ngũ Lục). Lý giải đơn giản và dễ dàng hơn thì : CÀN ( ) là Trời, là vua, là cha, là chồng, là đầu, là cứng (càn khiếu nại cao minh), là lãnh đạo, là vàng, là băng, là đỏ thắm, là thiên thể.KHÔN ( ) là đất, là nhân dân, là vợ, là mẹ, là thuận tòng, là mềm, là sắc đẹp vàng, là văn, là bụng…Càn Khôn là âm khí và dương khí trong trời khu đất "Một âm một dương xung quanh đi lẩn quẩn lại như mẫu vòng tròn không đầu mối. Bảo rằng Âm dương chỉ nên MỘT (Thái Cực) cũng được, nhưng mà bảo là âm khí và dương khí thiên biến chuyển vạn hóa hết sức tận cũng được" (Nhất âm độc nhất vô nhị dương như hoàn vô đoan. Vị âm dương chỉ thị độc nhất vô nhị cá khả; vị âm khí và dương khí khước thị thiên biến vạn hóa nhi khôn xiết diệt khả) (HỒ CƯ NHÂN, Dịch Tương Sao, Quyển II, trang 8)Chu Hy vào "Chu Dịch bạn dạng Nghĩa" giải thích cụ thể hơn : "Hoàng đế, Nghiên Thuấn rũ áo xiêm mà thiên hạ trị; chính là lấy tượng nghỉ ngơi quẻ Càn, quẻ Khôn" (Hoàng Đế, Nghiêu Thuấn thùy y thường nhi thế gian trị, chiếc thủ như Càn Khôn) vào Dịch Hệ Thượng (Chương IV), Chu Tử chú giải về Càn Khôn như vầy : "Đạo Dịch chỉ nên Âm (Khôn) cùng với Dương (Càn) cơ mà thôi. U uẩn tuyệt rõ ràng, sống xuất xắc chết, quỷ cũng giống như Thần, tất cả đều là vươn lên là tướng của âm dương, là chiếc Đạo của Trời Đất". Và ông quyết đoán : "Cái khí (mà khoa học điện thoại tư vấn là E"THER) bàn bạc khắp trong trời đất để chuyển đổi tạo lập ra muôn loài, thực tế chỉ là nhị khí âm dương trước sau, suy thịnh mà thôi". (Doanh Thiên Địa đưa ra gian, sở dĩ vi chế tạo ra hóa giả, âm khí và dương khí nhị khí đưa ra thủy thông thường thịnh suy nhi dĩ). Đức Chí Tôn cũng dạy dỗ : "Đạo Thầy không chi lạ, không ngoài hai lẽ âm (Khôn) dương (Càn)". Như vậy, hai cồn lực căn bạn dạng tạo thành thiên hà là âm dương. Giả dụ dương cực thì âm sinh, âm rất thì dương sinh. Khoa đồ lý cũng chứng tỏ rằng : một nguyên tử gồm hai yếu tố căn bạn dạng là âm điện tử (électron) và dương năng lượng điện tử (proton) vận động nhộn nhịp chớ không im lìm. Trường hợp nguyên tử chỉ gồm thuần một âm tử tuyệt dương tử thì nguyên tử ấy chằng thể nào phóng xạ sinh hóa được. đưa dụ, giả dụ mạch năng lượng điện bị giảm một dây âm hay 1 dây dương thì cần thiết nào tạo thành điện năng được. Như thế, âm khí và dương khí không thể tách rời. Âm dương chỉ là hai trạng thái tịnh đụng của Lý Thái Cực, chu hành trong vũ trụ cũng tác động với nhau để chuyển đổi vạn vật. Thông thường qui, "Đạo vốn duy nhất âm, một dương nhưng mà thôi".


Bạn đang xem: Càn khôn là gì


Xem thêm: Tù Binh Là Gì ? Âm Binh Có Thật Không? Nghĩa Của Từ Bình

Trước sau, đầu mối, rượu cồn tịnh, về tối sáng, bên trên dưới, tiến lui, qua lại đóng mở, đầy vơi, tiên trưởng, tôn ti, quý tiện, biểu lý, ẩn hiện, hướng, bội, thuận nghịch, tồn vong, đắc thất, xuất nhập, hành tàng, có cái gì thích hợp mà chẳng nên một ÂM một DƯƠNG ?" (TRẦN THÚC LƯỢNG và LÝ TÂM TRANG, Tống Nguyên học án, quyển 3, trang 643) Vậy "vật tất cả gốc ngọn, việc có trước sau" và tất cả "biết được trước sau bắt đầu gần được Đạo" (TIỀN MỤC, Tứ Thư đam mê nghĩa, Tập II, trang 2). Mục lục