Bài tập cân đối phản ứng lão hóa khử là dạng bài tập cơ bạn dạng và rất đặc biệt quan trọng đối với môn hóa học THPT. Con kiến Guru share tới những em học viên các cách thức và dạng bài bác tập mẫu giúp những em chũm vững, giải nhanh các dạng bài tập cân bằng phản ứng thoái hóa khử.

Bạn đang xem: Cân bằng phản ứng oxi hóa khử

I.Phương pháp và ví dụ về bài tập cân bằng phản ứng oxi hóa khử

1. Phương pháp

Nguyên tắc: tổng số electron dường = tổng thể electron nhận

Bước 1. Xác minh số oxi hóa đổi khác thế nào.

Bước 2. Lập thăng bởi electron.

Bước 3. Đặt những hệ số kiếm được vào phương trình làm phản ứng cùng tính các hệ số còn lại.

Lưu ý:

- Ta có thể cân bằng phản ứng oxi hóa – khử theo phương thức tăng – bớt số thoái hóa với nguyên tắc: tổng số oxi hóa tăng = tổng số lão hóa giảm.

- bội phản ứng thoái hóa – khử còn rất có thể được thăng bằng theo cách thức ion–electron: lấy ví dụ như ...

- trường hợp trong một phương trình phản ứng lão hóa – khử có rất nhiều nguyên tố tất cả số oxi hóa cùng sút (hoặc cùng tăng) mà:

+ Nếu chúng thuộc cũng một chất: thì phải bảo đảm an toàn tỉ lệ số nguyên tử của những nguyên tố vào phân tử.

+ Nếu chúng thuộc các chất khác nhau: thì phải bảo đảm tỉ lệ số mol của các chất đó theo đề đang cho.

* trường hợp so với hợp hóa học hữu cơ:

- vào trường hợp nhưng hợp hóa học hữu cơ trước cùng sau phản bội ứng có một tổ nguyên tử biến hóa và một vài nhóm không thay đổi thì nên xác định số thoái hóa của C trong từng nhóm rồi bắt đầu cân bằng.

- vào trường hợp nhưng mà hợp chất hữu cơ thay đổi toàn bộ phân tử, nên cân đối theo số oxi hóa trung bình của C.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. cân bằng phản ứng:

CrS +

*

Hướng dẫn:

Bước 1. xác minh sự biến hóa số oxi hóa:

Cr+2 → Cr+3

S-2 → S0

N+5 → N+4

Bước 2. Lập thăng bằng electron:

Cr+2 → Cr+3 + 1e

S-2 → S0 + 2e

CrS → Cr+3 + S+0 + 3e

2N+5 + 1e → N+4

→ gồm 1CrS với 3N

*
.

Bước 3. Đặt những hệ số vừa tìm vào bội phản ứng và cân bằng phương trình làm phản ứng:

CrS + 6HNO3 → Cr(NO3)3 + 3N

*
+ S + 3
*
O

Ví dụ 2. cân đối phản ứng trong hỗn hợp bazơ:

NaCr

*
+ Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr

Hướng dẫn:

*
+ 4OH- →
*
+ 2H2O + 3e

Br2 + 2e → 2Br-

Phương trình ion:

2

*
+ 8OH- + 3Br2 → 2CrO2-4 + 6Br- + 4H2O

Phương trình phản bội ứng phân tử:

2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O

Ví dụ 3. cân đối phản ứng vào dung dịch có

*
O tham gia:

KMnO4 + H2O + K2SO3 → MnO2 + K2SO4

Hướng dẫn:

*
+ 3e + 2H2O → MnO2 + 4OH-

*
+ H2O →
*
+ 2H+ + 2e

Phương trình ion:

2

*
+ H2O + 3
*
→ 2MnO2 + 2OH- + 3
*

Phương trình phản ứng phân tử:

2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O → 2MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH

II. Bài tập cân đối phản ứng lão hóa khử và trả lời giải

Phần bài tập cân đối phản ứng thoái hóa khử bao gồm 5 câu hỏi có đáp án chi tiết thuộc những dạng không giống nhau và 3 câu hỏi học sinh từ làm.

Cân bởi phản ứng lão hóa khử được thực hiện trong phần nhiều các dạng bài bác tập thpt và dàn trải xuyên suốt trong phần đông các thắc mắc bài tập trong các đề thi hóa học THPT. Vì vậy, các thắc mắc minh họa sau đây sẽ giúp học sinh dễ hình dung và cụ vứng các kĩ năng giải bài tập thăng bằng phản ứng lão hóa khử.

1. Đề bài bài xích tập cân đối phản ứng lão hóa khử

Câu 1. mang lại phản ứng: FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(

*
)2 + H2O. Cho biết hệ số thăng bằng của FeSO4 và K2Cr2O7 lần lượt là bao nhiêu?

A. 5; 2 B. 6; 2 C. 6; 1 D. 8; 3

Câu 2. mang lại phản ứng: Na2SO3 + KMnO4 + H2O → Na2SO4 + MnO2 + KOH

Hãy cho biết tỉ lệ hệ số của hóa học khử và hóa học oxi hóa sau thời điểm cân bởi là lời giải nào bên dưới đây?

A. 4:3 B. 3:4 C. 3:2 D. 2:3

Câu 3. cân đối phản ứng sau:

Fe3O4 + HNO3 → Fe(

*
)3 + NO + H2O

Câu 4. cân đối phản ứng:

As2S3 + HNO3 + H2O → H3As

*
+ NO + H2SO4

Câu 5. thăng bằng phản ứng:

FexOy + HNO3 → Fe(

*
)3 + NO + H2O

2. Đáp án

Câu 1: câu trả lời C

*

Câu 2: Đáp án C

*

Câu 3:

*

Câu 4:

*

Câu 5:

*

3. Bài tập từ làm

Câu 1.

Xem thêm: Vì Sao Ảnh Của Vật Hiện Trên Điểm Vàng Lại Nhìn Rõ Nhất

Hãy cân bằng phương trình phản ứng lão hóa – khử sau:

CH3CH2OH + K2Cr2O7 + H2SO4 → CH3COOH + Cr2(

*
)3 + K2SO4 + H2O

Câu 2. Xác minh hệ số cân đối của KMnO4 trong phản bội ứng sau:

S

*
+ KMnO4 +
*
O → K2
*
+ ...Chọn câu trả lời đúng nhất

A. 2 B. 5 C. 7 D. 10

Câu 3. cân bằng phản ứng thoái hóa – khử sau bằng cách thức thăng bằng e:

*

Trên phía trên là phương pháp giải ví dụ các dạng bài tập cân đối phản ứng lão hóa khử. Bao hàm các lấy một ví dụ minh họa và bài tập chủng loại kèm đáp án đưa ra tiết. Kiến Guru mong muốn thông qua bài học này, hoàn toàn có thể giúp các em học viên nắm vững con kiến thức, hiểu rõ thực chất và thuận tiện ghi nhớ các cách thức làm các dạng bài tập cân bằng phản ứng oxi hóa khử. Những em tất cả thể đọc thêm nhiều bài bác học có ích tại kiến Guru nhé!