Do một vài vì sao nào đó mà bạn nên xóa sạch tài liệu đồng thời mua lại hệ điều hành và quản lý mới cho dòng Macbook của mình. Tiếp sau đây sẽ là hướng dẫn chi tiết giúp bạn cài lại Macbook từ đầu như lúc nó mới xuất xưởng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
vì vậy là chúng ta đã dứt xong việc thiết đặt lại laptop apple macbook và cài đặt một loại máy trọn vẹn mới.