*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn phương pháp tính thuế GTGT yêu cầu nộp: cách tính thuế GTGT cần nộp theo pp khấu trừ; cách tính thuế GTGT cần nộp theo pp trực tiếp; Cách xác định giá tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ … theo Thông bốn 219/2013/TT-BTC tiên tiến nhất hiện nay.

Bạn đang xem: Cách tính vat

Trước tiên: các bạn phải khẳng định xem dn mình kê khai thuế GTGT theo phương khấu trừ hay trực tiếp nhé.

Chi máu xem tại đây: Cách xác định phương thức kê khai thuế GTGT.

-> sau khi đã khẳng định được doanh nghiệp m kê khai theo cách thức nào thì cách tính thuế GTGT theo từng phương thức như sau:

----------------------------------------------------------------------------

1. Cách tính thuế GTGT cần nộp theo pp khấu trừ:Theo điều 12 Thông bốn 219/2013/TT-BTC quy định: phương pháp tính thuế GTGT đề xuất nộp theo pp khấu trừ cụ thể như sau:

Số thuế GTGT đề nghị nộp=Số thuế GTGT đầu ra-Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Trong đó:a) Số thuế GTGT đầu ra= tổng cộng thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ xuất kho ghi trên hoá đối chọi GTGT.

Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất kho ghi trên hoá đối chọi GTGT=Giá tính thuế của sản phẩm hoá, thương mại & dịch vụ chịu thuế cung cấp raxThuế suất thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ đó

Nếu triệu chứng từ ghi giá giao dịch là giá đã tất cả thuế GTGT thì các bạn phải bóc tách thuế GTGT, cụ thể như sau:

-Đối với mặt hàng hóa, thương mại & dịch vụ được sử dụng chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán là giá bán đã bao gồm thuế GTGT như tem, vé cước vận tải, vé xổ số kiến thiết...thì giá chưa xuất hiện thuế được xác định như sau:

Giá không thuế GTGT=Giá giao dịch thanh toán (tiền phân phối tem, vé...)
1 + thuế suất của mặt hàng hoá, thương mại & dịch vụ (%)

Như vậy: =>Số thuế GTGT đầu ra= Giá thanh toán - Giá không thuế.

Ví dụ: Như vé cước đường bộ có giá trị: 100.000 (Đây là giá đã có thuế GTGT, và thuế suất là 10%)-> Giá không thuế GTGT = 100.000 / (1 + 10%) = 90.909-> Số thuế GTGT áp sạc ra phải nộp = 100.000 - 90.909 = 9.091

-----------------------------------------------------------------

Doanh nghiệp khi bán hàng hóa, thương mại & dịch vụ phải tính với nộp thuế GTGT của mặt hàng hóa, thương mại dịch vụ bán ra.- lúc lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, cơ sở sale phải ghi rõ giá bán bán chưa tồn tại thuế, thuế GTGT với tổng số tiền người tiêu dùng phải thanh toán. Trường hợp hóa 1-1 chỉ ghi giá giao dịch (trừ trường thích hợp được phép dùng bệnh từ đặc thù), không ghi giá chưa tồn tại thuế cùng thuế GTGT thì thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra phải tính trên giá giao dịch ghi trên hóa đơn, hội chứng từ.Ví dụ: công ty lớn bán máy vi tính giá bán chưa có thuế GTGT đối với Máy tính A là: 11.000.000 đồng/chiếc; thuế GTGT 10% bằng 1.100.000 đồng/chiếc.-> nhưng mà khi phân phối có một số trong những hóa đơn doanh nghiệp chỉ ghi giá thành là 12.100.000 đồng/chiếc thì thuế GTGT tính trên lợi nhuận bán được xác định bằng: 12.100.000 đồng/chiếc x 10% = 1.210.000 đồng/chiếc thay do tính bên trên giá chưa tồn tại thuế là 11.000.000 đồng/chiếc.

- Trường hợp hóa đối kháng ghi không đúng mức thuế suất thuế GTGT nhưng cơ sở kinh doanh chưa từ điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện tại thì xử trí như sau: Đối với đại lý kinh doanh bán sản phẩm hóa, dịch vụ: nếu như thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn cao hơn thuế suất đang được lý lẽ tại các văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất đang ghi bên trên hóa đơn; nếu thuế suất thuế GTGT ghi bên trên hóa đối chọi thấp hơn thuế suất đã được qui định tại những văn bản quy phi pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT cơ chế tại những văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT.

------------------------------------------------------------------------------

b. Số thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ:

Thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ = toàn bô thuế GTGT ghi trên hóa đối kháng GTGT mua sắm và chọn lựa hóa, thương mại & dịch vụ (bao có cả gia sản cố định) sử dụng cho sản xuất, marketing hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của sản phẩm & hàng hóa nhập khẩuhoặc chứng từ nộp thuế GTGT vậy cho phía quốc tế theo phía dẫn của bộ Tài chủ yếu áp dụng so với các tổ chức triển khai nước ngoài không có tư giải pháp pháp nhân việt nam và cá thể nước ngoài kinh doanh hoặc bao gồm thu nhập tạo nên tại Việt Nam.Ví dụ: kế toán tài chính Thiên Ưng sản xuất marketing hàng CHỊU thuế 10% với KHÔNG chịu thuế bao gồm phát sinh hoá đơn nguồn vào như sau:- Hoá đơn A: trị giá bán 10tr, thuế GTGT 1.000.000 -> cần sử dụng cho SXKD chịu đựng thuế.- Hoá đối kháng B: trị giá bán 5tr, thuế GTGT 500k -> dùng cho SXKD Không chịu thuế- Hoá 1-1 C: trị giá 1tr, thuế GTGT 100.000 -> cần sử dụng chung cho tất cả Chịu thuế cùng Không chịu đựng thuế.=> Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ đã được xác định như sau:- Hoá 1-1 A: sẽ tiến hành khấu trừ tổng thể 1.000.000 (vì sử dụng choSXKD chịu thuế)- Hoá 1-1 B: không được khấu trừ (vì sử dụng cho SXKD Không chịu đựng thuế)- Hoá solo C: Hoá đối chọi này phải phân chia (vì cần sử dụng chung cho cả Chịu thuế cùng Không chịu thuế), cụ thể như sau: Thuế GTGT được khấu trừ và tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu Chịu thuế GTGT và lợi nhuận Không chịu thuế so với tổng lệch giá của hàng hóa, dịch vụ bán ra. Ta có: Tổng lệch giá trong kỳ = 20.000.000 (Trong đó: doanh thu chịu thuế 10% là: 15.000.000 (Chiếm 75%),Thuế GTGT cổng output = 1.500.000 lợi nhuận Không chịu thuế: 5.000.000 (Chiếm 25%) => Số thuế GTGT được khấu trừ của Hoá đối chọi C = tiền thuế GTGT 100.000 x 75% = 75.000-> Tổng cùng số thuế GTGT được khấu trừ: một triệu + 75.000 = 1.075.000Số thuế GTGT cần nộp = Số thuế GTGT cổng đầu ra - Số thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ = 1.500.000 - 1.075.000 = 425.000

-------------------------------------------------------------

Trường hòa hợp hàng hóa, dịch vụ thương mại mua vào là loại được dùng chứng từ sệt thù (như:tem, vé cước vận tải, vé xổ số kiến thiết...)ghi giá giao dịch thanh toán là giá bán đã có thuế GTGT thì các đại lý được địa thế căn cứ vào giá bán đã có thuế và phương thức tính như sau, để xác minh giá chưa tồn tại thuế và thuế GTGT đầu vào.

Ví dụ: trong kỳ, công ty kế toán Thiên Ưng thanh toán giao dịch dịch vụ đầu vào được xem khấu trừ là vé cước đường bộ:

Tổng giá thanh toán 100.000 (giá gồm thuế GTGT), dịch vụ này chịu thuế là 10%, số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tính như sau:

100.000x 10% = 9.091
1 + 10%

=> Giá chưa xuất hiện thuế là90,909, thuế GTGT là9.091đồng.

- Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ được xác minh theo nguyên tắc, đk khấu trừ thuế GTGT qui định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16 với Điều 17 Thông tứ 219.

-----------------------------------------------------------------------

Trường phù hợp hóa 1-1 ghi không đúng mức thuế suất thuế GTGT mà những cơ sở kinh doanh chưa từ bỏ điều chỉnh, ban ngành thuế kiểm tra, phát hiện thì xử lý như sau:Đối với cơ sở marketing mua hàng hóa, dịch vụ: giả dụ thuế suất thuế GTGT ghi bên trên hóa đối chọi mua vào cao hơn nữa thuế suất sẽ được lao lý tại các văn bản quy phi pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế nguồn vào theo thuế suất qui định tại các văn phiên bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT. Trường hợp xác minh được bên cung cấp đã kê khai, nộp thuế theo như đúng thuế suất ghi bên trên hóa solo thì được khấu trừ thuế nguồn vào theo thuế suất ghi bên trên hóa đối kháng nhưng bắt buộc có chứng thực của ban ngành thuế trực tiếp thống trị người bán; trường hợp thuế suất thuế GTGT ghi bên trên hóa đối kháng thấp rộng thuế suất khí cụ tại những văn bản quy phi pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế nguồn vào theo thuế suất ghi bên trên hóa đơn.Đối cùng với cơ sở sale bán hàng hóa, dịch vụ: Trường hòa hợp cơ sở sale khi nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa đã khai, nộp thuế GTGT sống khâu nhập khẩu, khi xuất bán cho người chi tiêu và sử dụng đã lập hóa đối chọi ghi thuế suất thuế GTGT bên trên hóa đối chọi GTGT xuất kho đúng bằng với mức thuế suất thuế GTGT đã khai, nộp thuế ngơi nghỉ khâu nhập khẩu nhưng lại mức thuế suất thuế GTGT sẽ khai (ở khâu nhập khẩu và khâu đẩy ra nội địa) thấp hơn thuế suất đã được nguyên lý tại những văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT cùng cơ sở marketing không thể thu thêm được tiền của người sử dụng thì số tiền sẽ thu của doanh nghiệp theo hóa đơn GTGT được xác minh là giá chỉ đã bao gồm thuế GTGT theo thuế suất đang được cơ chế tại các văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật về thuế GTGT để làm cơ sở khẳng định đúng số thuế GTGT phải nộp và xác định lệch giá tính thuế TNDN.

c. Sau khi đã tính được số thuế GTGT bắt buộc nộp: -> các bạn tiến hành kê khai thuế trên ứng dụng HTKK, nắm thể: hồ sơ kê khai thuế, bí quyết lập tờ khai thuế GTGT, thời hạn nộp tờ khai ...

Chi tiết--> Cách kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ.

------------------------------------------------------------------------------2. Phương pháp tính thuế GTGT buộc phải nộp theo pp Trực tiếp bên trên doanh thu:Khoản 2 điều 13 Thông tứ 219/2013/TT-BTC quy định bí quyết tính thuế GTGT đề nghị nộp theo pp trực tiếp trên doanh thu, rõ ràng như sau:
Số thuế GTGT phải nộp=Doanh thuXTỷ lệ %
Trong đó:a)Doanh thu để tính thuế GTGT = tổng số tiền bán sản phẩm hóa, dịch vụ thực tế ghi bên trên hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao hàm các khoản phụ thu, chi phí thu thêm cơ mà cơ sở sale được hưởng.Trường hợp dn có doanh thu bán hàng hóa, đáp ứng dịch vụ thuộc đối tượng người tiêu dùng không chịu đựng thuế GTGT và lệch giá hàng hóa, thương mại dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng xác suất (%) trên lợi nhuận đối với lợi nhuận này.Ví dụ: công ty kế toán Thiên Ưng kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Công ty có doanh thu phát sinh từ hoạt động bán phần mềm máy vi tính là 50.000.000 và dịch vụ thương mại tư vấn ra đời doanh nghiệp là 20.000.000:=> Thì Công ty không hẳn nộp thuế GTGT theo phần trăm (%) trên lệch giá từ hoạt động bán phần mềm máy tính: 50.000.000 (do phần mềm máy vi tính thuộc đối tượng người dùng không chịu thuế GTGT)=> Chỉ đề nghị kê khai, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 5% (=20.000.000 X 5%) trên lợi nhuận từ thương mại dịch vụ tư vấn thành lập và hoạt động doanh nghiệp.Cơ sở kinh doanh nhiều ngành nghề có mức tỷ lệ khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng nhóm ngành nghề khớp ứng với những mức tỷ lệ theo hiện tượng => nếu không xác minh được lợi nhuận theo từng team ngành nghề hoặc vào một thích hợp đồng sale trọn gói bao gồm các vận động tại nhiều nhóm tỷ lệ khác biệt mà không bóc tách được thì sẽ vận dụng mức tỷ lệ cao nhất của team ngành nghề mà các đại lý sản xuất, gớm doanh.

Xem thêm: Tai Game Đanh Bai - Game Đánh Bài Online

b) tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thunhư sau:- Phân phối, cung ứng hàng hóa: 1%;- Dịch vụ, sản xuất không bao thầu nguyên đồ liệu: 5%;- Sản xuất, vận tải, dịch vụ thương mại có đính thêm với sản phẩm hóa, xây dựng bao gồm bao thầu nguyên trang bị liệu: 3%;- vận động kinh doanh khác: 2%.

- chi tiết tỷ lệ % đối với từng ngành nghề trên rõ ràng như sau: