1. Phương pháp tính số liên kết pi

Số link π hợp chất hữu cơ mạch hở A, bí quyết được kí hiệu là CxHy hoặc CxHyOz nhờ vào mối tương quan của số mol CO2; H2O thu được khi đốt cháy A được tính theo cách làm sau:

Trường thích hợp 1:

A là CxHy hoặc CxHyOz  mạch hở, cháy cho nCO2 – nH2O = k.nA thì A gồm số π=k+1

Lưu ý: Hợp chất CxHyOz bao gồm số

*
bí quyết tính số liên kết pi" width="221">

2. Phương thức giải bài tập tính số links pi

Để làm bài bác tập dạng này ta bắt buộc lưu ý:

Tính chất cơ bạn dạng của hiđrocabon không no là tham gia phản cùng để phá đổ vỡ liên kết pi.Đối với hiđrocacbon mạch hở số links π được tính theo công thức: CxHy
*
cách làm tính số link pi (ảnh 2)" width="187">Đối cùng với mạch vòng thì 1π = 1 vòng ta coi số mol link π được xem bằng = số mol phân tử nhân số liên kết π

Ví dụ: gồm a mol CnH2n+2-2k thì số mol liên kết π = a.k. Hiđrocacbon không no khi công dụng với H2 hay halogen thì:

*
bí quyết tính số liên kết pi (ảnh 3)" width="356">

Như vậy số mol links π bằng số mol H2 hay Br2 phản ứng. Từ đây tín đồ ta rất có thể giải những bài toán đơn giản và dễ dàng hơn. Phương pháp này thường vận dụng với vấn đề hiđrocacbon không no cộng.

Bạn đang xem:

H2 sau đó cộng brom. Khi ấy ta tất cả công thức sau:

*
phương pháp tính số links pi (ảnh 4)" width="146">

3. Câu hỏi về số Mol, link pi 

Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả a mol hiđrocacbon không no mạch hở A cùng b mol H2. Tiến hành phản ứng hidro hóa một thời gian được hỗn hợp Y(đã biết MY). Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, tính khối lượng brom thâm nhập phản ứng.

Bước 1: Gọi x, x’ thứu tự là số mol π và số liên kết π ban sơ trong X => x = a.x’ 

Bước 2: Theo định khí cụ bảo toàn khối lượng, tính mY = mX = a.MA + 2b => nY = mY / MY

Bước 3: 

+ Tính độ bớt số mol: y = nX – nY = nH2.pư 

+ Số mol liên kết π bị đứt lúc phản ứng cùng với H2 = số mol H2 làm phản ứng = y.

+ cùng số mol brom tính năng với Y bằng số mol π còn sót lại = x – y.

Hay:

npi vào hidrocacbon đầu = nH2p.ư + nBr2

Thí dụ: tất cả hổn hợp khí X tất cả 0,6 mol H2 và 0,15 mol vinylaxetilen. Nung X một thời hạn với xúc tác Ni thu được tất cả hổn hợp Y tất cả tỉ khối so với H2 bằng 10. Dẫn các thành phần hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, trọng lượng brom tham gia phản ứng là:

A. 16. B. 0. C. 24. D. 8.

Ta có: nX = 0,6 + 0,15 = 0,75 mol

Gọi y là số mol H2 phản nghịch ứng.

→ nY = 0,75 – y = 0,45

→ y = 0,3 mol

→ Số mol link π bội nghịch ứng với H2 = 0,3 mol

Phân tử Vinylaxetilen bao gồm 3 liên kết π

→ Số mol links π phản bội ứng cùng với brom là 0,15 . 3 – 0,3 = 0,15 = nBr2

→ mBr2 = 0,15 . 160 = 24 gam 

Đáp án C

4. Bài xích tập về tính chất số liên kết Pi và ứng dụng

Câu 1: Hỗn đúng theo X gồm 0,1 mol C2H4, 0,2 mol C2H2 và 0,7 mol H2. Ta chi phí hành nung X trong bình kín, xúc tác Ni. Sau một khoảng thời hạn nhất định ta nhận được 0,8 mol tất cả hổn hợp Y. Sau đó mang lại Y phản bội ứng hoàn toản với 100ml dd Br2 a mol/l. A là quý hiếm nào trong các phương án vấn đáp dưới đây?

A. 0,3M

B. 3M

C. 0,2M

D. 2M

Đáp án thiết yếu xác: B. 3M

Câu 2: Cho một các thành phần hỗn hợp khí X tất cả 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Triển khai nung hỗn hợp X một thời gian (xúc tác Ni) thu được tất cả hổn hợp khí Y tất cả tỉ khối so với không gian là 1. Trong quá trình cho toàn thể Y sục từ từ vào hỗn hợp brom (dư) thì gồm m gam brom tham gia phản ứng thì quý hiếm của m là quý giá nào dưới đây?

A. 32,0

B. 8,0

C. 3,2

D. 16,0

Đáp án chính xác: D. 16,0

Câu 3: Cho một tất cả hổn hợp khí X bao gồm 0,15 mol vinylaxetilen với 0,6 mol H2. Trong vượt trìnhkhi nung nóng các thành phần hỗn hợp X (xúc tác Ni) 1 thời gian, thu các thành phần hỗn hợp Y có tỉ khối đối với H2 bằng 10. Dẫn các thành phần hỗn hợp Y qua hỗn hợp brom dư, bội phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính cân nặng dung dịch Brom sau bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn?

A. 12 gam.

B. 24 gam.

C. 8 gam.

D. 16 gam

Đáp án bao gồm xác: B. 24 gam.

Câu 4 : Trong một bình khí tất cả chứ láo hợp những khí tỉ lệ: 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 và không nhiều bột Ni. Thực hiện quy trình nung rét bình thu được tất cả hổn hợp khí X gồm tỉ khối đối với H2 bằng 8. Sau đó, thực hiện sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 cho xảy ra bội nghịch ứng trả toàn, thu được tất cả hổn hợp khí Y và 12 gam kết tủa. Kiếm tìm số mol Br2 làm phản ứng toàn vẹn với hỗn hợp khí Y. Chọn đáp án chính xác nhất.

A. 0,20 mol.

B. 0,15 mol.

C. 0,25 mol.

D. 0,10 mol.

Đáp án chủ yếu xác: C. 0,25 mol.

Câu 5 : Dẫn 22,4 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí E gồm các khí tỉ lệ: x mol C2H4, z mol C2H2, y mol H2 (d(E/He)=3,6 ) qua bình đựng Ni nung nóng. Sau một thời gian quá trình phản ứng ra mắt thu được 15,68 lít tất cả hổn hợp khí G (đktc). Tiếp tục cho toàn bộ khí G lội chậm vào bình đựng dung dịch Brom dư, khối lượng Brom phản ứng 80 gam. Giá trị của x cùng y lần lượt là bao nhiêu trong các tác dụng dưới đây?

A. 0,3mol với 0,4 mol.

B. 0,2 mol với 0,5 mol.

C. 0,3 mol với 0,2 mol.

D. 0,2 mol với 0,3 mol.

Xem thêm: Đóng Vai Ông Hai Kể Lại Tâm Trạng Của Mình Khi Nghe Tin Làng Chợ Dầu Theo Giặc

Đáp án chính xác: B. 0,2 mol cùng 0,5 mol.

Câu 6: Cho một tất cả hổn hợp khí X tất cả 0,3 mol H2 với 0,1 mol vinylaxetilen. Tiến hành quy trình nung X một thời gian ( xúc tác Ni) thu được các thành phần hỗn hợp khí Y bao gồm tỉ khối so với không khí là 1. Nếu cho cục bộ Y sục rảnh vào hỗn hợp Brom (dư) thì gồm m gam brom tham gia phản ứng. Cực hiếm của m là từng nào để vừa lòng các đk và tài liệu cho trước?

A. 16,0

B. 8,0

C. 3,2

D. 32,0

Đáp án thiết yếu xác: A. 16,0

Câu 7: Tiến hành dẫn 5,04 lít (đktc) hỗn hợp khí X tất cả C2H2 và H2 qua bột niken nung nóng ta thu được hỗn hợp Y chỉ đựng 3 hiđrocacbon. Biết rằng, Y tất cả tỉ khối đối với H2 là 14,25. Liên tục cho Y tính năng với dung dịch nước brom dư. Tính số mol brom làm phản ứng? chọn đáp án chính xác nhất trong các câu sau: