Để giúp học viên nắm được phương pháp tính nhanh những giá trị của biểu thức (đối với học viên khá giỏi), VnDoc phân thành 4 dạng dựa vào cách tính quý hiếm biểu thức với hướng dẫn chi tiết cho từng dạng giúp các em học sinh nắm được phương pháp tính nhanh theo từng dạng.Mời các bạn tham khảo phương pháp tính nhanh cực hiếm của biểu thức qua những hướng dẫn dưới đây.

Bạn đang xem: Cách tính bài toán

Các dạng Toán tính nhanh giá trị của biểu thức

Dạng 1: Nhóm các số hạng trong biểu thức thành từng nhóm gồm tổng (hoặc hiệu) là các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,….rồi cùng (trừ) các hiệu quả lại. Dạng 2: vận dụng tính chất: một trong những nhân với cùng một tổng, một số nhân với một hiệu, một tổng phân tách cho một số…. Dạng 3: áp dụng tính chất của các phép tính nhằm tính quý giá của biểu thức bằng cách thuận tiện tuyệt nhất Dạng 4: Vận dụng một trong những kiến thức về hàng số để tính cực hiếm của biểu thức theo cách thuận tiện nhất những bài toán tính cực hiếm biểu thức Đáp án các bài Toán tính cực hiếm biểu thức

Dạng 1: Nhóm những số hạng vào biểu thức thành từng nhóm gồm tổng (hoặc hiệu) là những số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,….rồi cùng (trừ) các tác dụng lại.

Ví dụ: Tính nhanh:

VD1: 349 + 602 + 651 + 398

= (349 + 651 ) + (602 + 398)

= 1000 + 1000

= 2000

VD2: 3145 – 246 + 2347 – 145 + 4246 – 347

= (3145 – 145) + (4246 – 246) + (2347 – 347)

= 3000 + 4000 + 2000

= 7000 + 2000

= 9000

* bài tập tương tự:

a. 815 – 23 – 77 + 185

b. 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

c. 1 + 3 + 5 + 7 + 9+ 11 + 13 + 15 + 17 + 19

d. 52 – 42 + 37 + 28 – 38 + 63

Dạng 2: áp dụng tính chất: một vài nhân với cùng 1 tổng, một số trong những nhân với một hiệu, một tổng chia cho một số….

Khi hướng dẫn học sinh làm dạng bài xích tập này, giáo viên yêu cầu giúp học viên nắm được các kiến thức về: một số trong những nhân với cùng 1 tổng, một số nhân với cùng một hiệu, một tổng phân chia cho một số….

+ một trong những nhân với cùng 1 tổng: a x (b + c) = a x b + a x c

a x b + a x c = a x (b + c)

+ một vài nhân với 1 hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c

a x b – a x c = a x (b – c)

+ Một tổng phân chia cho một số: (a + b + c) : d = a : d + b : d + c : d

a: d + b : d + c: d = (a + b + c) : d

Ví dụ: 19 x 82 + 18 x1 9 15 : 3 + 45 : 3 + 27 : 3

= 19 x ( 82 + 18) = (15 + 45 + 27) : 3

= 19 x 100 = 87 : 3

= 1900 = 29

– Với đều biểu thức chưa có thừa số chung, Gv gợi ý để học sinh tìm ra thừa số chung bằng cách phân tích một vài ra một tích hoặc từ một tích thành một số….

VD 1 : 35 x 18 – 9 x 70 + 100

= 35 x 2 x 9 – 9 x 70 + 100

= 70 x 9 – 9 x 70 + 100

= 0 + 100

= 100

Trường hòa hợp này gia sư cũng hoàn toàn có thể hướng dẫn học viên phân tích số 18 = 9 x 2 để gia công bài

VD 2: 326 x 78 + 327 x 22

Biểu thức này chưa tồn tại thừa số chung, GV cần lưu ý để học sinh nhận thấy: 327 = 326 + 1. Từ bỏ đó học sinh sẽ kiếm được thừa số thông thường là 326 cùng tính nhanh dễ dàng

326 x 78 + 327 x 22

= 326 x 78 + (326 + 1) x 22

= 326 x 78 + 326 x 22 + 1 x 22

= 326 x (78 + 22) + 22

= 326 x 100 + 22

= 32600 + 22

= 32622

VD3: 4 x 113 x 25 – 5 x 112 x 20

Với biểu thức này, GV cần lưu ý giúp học sinh nhận phát hiện 4 x 25 = 100 với 5 x 20 = 100. Từ đó học sinh sẽ để được vượt số chung là 100. Ráng thể:

4 x 113 x 25 – 5 x 112 x 20

= 4 x 25 x 113 – 5 x 20 x 112

= 100 x 113 – 100 x 112

= 100 x (113 – 112)

= 100 x 1

= 100

* bài bác tập tương tự:

54 x 113 + 45 x 113 + 113

54 x 47 – 47 x 53 – trăng tròn – 27

10000 – 47 x 72 – 47 x 28

(145 x 99 + 145) – (143 x 101 – 143)

1002 x 9 – 18

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

2008 x 867 + 2009 x 133

Dạng 3: áp dụng tính chất của các phép tính nhằm tính cực hiếm của biểu thức bằng phương pháp thuận luôn thể nhất

Đó là những tính chất: 0 nhân với một số, 0 chia cho một số, nhân cùng với 1, chia cho 1,….

Khi tính cấp tốc giá trị biểu thức dạng này, giáo viên đề nghị hướng dẫn học sinh cách quan gần kề biểu thức, không rối rít làm ngay. Thay vì việc học sinh loay hoay tính giá chỉ trị những biểu thức phức tạp, học sinh cần quan sát để phân biệt được biểu thức đó tất cả phép tính làm sao có kết quả đặc biệt hay không (cho hiệu quả bằng 0, bằng 1,…) trường đoản cú đó thực hiện theo cách dễ dãi nhất.

Ví dụ 1: (20 + 21 + 22 +23 + 24 + 25) x (16 – 2 x 8)

Ta nhận ra 16 – 2 x 8 = 16 – 16 = 0

Mà bất kỳ số nào nhân với 0 cũng bởi 0 đề xuất giá trị biểu thức trên bằng 0

Ví dụ 2: 1235 x 6789 x (630 – 315 x 2) : 1996

Ta thừa nhận thấy: 630 – 315 x 2 = 630 – 630 = 0

Vì vậy 1235 x 6789 x (630 – 315 x 2) = 0

Giá trị của biểu thức trên bởi 0 bởi vì 0 phân chia cho bất kỳ số nào cũng bằng 0

Ví dụ 3: (m : 1 – m x 1) : m x 2008 + m + 2008) với m là số tự nhiên

Ta xét số bị chia: m : 1 – m x 1 = m – m = 0

Giá trị biểu thức bên trên sẽ bằng 0 vì chưng 0 phân tách cho bất cứ số nào thì cũng bằng 0

* bài tập tương tự:

a. (72 – 8 x9) : (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25)

b. (500 x 9 – 250 x 18 ) x (1 + 2 + 3 + …+ 9)

c. (11 + 13 + 15 + …+ 19) x (6 x 8 – 48)

Dạng 4: Vận dụng một vài kiến thức về hàng số để tính giá trị của biểu thức theo cách dễ dãi nhất

– thầy giáo cần hỗ trợ thêm cho học sinh kiến thức về kiểu cách tìm số số hạng của một dãy số biện pháp đều để từ đó học viên vận dụng vào tính nhanh tổng của một hàng số bí quyết đều

Số các số hạng = (Số hạng cuối – số hạng đầu) : khoảng cách + 1

– Sau khi học sinh nắm được biện pháp tìm số hạng của một dãy số cách đều, cô giáo hướng dẫn học sinh thực hiện tại tính nhanh tổng hàng số giải pháp đều theo những bước:

Bước 1: tìm số số hạng của dãy số đó

Bước 2: Tính số cặp có thể tạo được từ bỏ số các số hạng kia (Lấy số những số hạng chia 2)

Bước 3: Nhóm những số hạng thành từng cặp, thông thường nhóm số hạng thứ nhất với số sau cùng của dãy số, cứ lần lượt làm bởi thế đến hết

Bước 4: Tính giá trị của một cặp ( những giá trị của từng cặp là bởi nhau)

Bước 5: Ta tính tổng của dãy số bằng phương pháp lấy số cặp nhân với cái giá trị của một cặp

* chú ý trường thích hợp khi phân chia số cặp còn dư 1, ta cũng làm tương tự như nhưng có một trong những không ghép cặp, ta hãy lựa chọn số không ghép cặp đó mang lại phù hợp, thông thường ta nên chọn lựa số đứng thứ nhất của dãy hoặc số đứng ở đầu cuối của dãy

Ví dụ 1: Tính tổng của các số tự nhiên từ 1 mang đến 100

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + …..+ 98 + 99 + 100

Dãy số tự nhiên và thoải mái từ 1 cho 100 bao gồm số các số hạng là:

(100 – 1) : 1 + 1 = 100 (số)

100 số tạo ra thành số cặp là:

100 : 2 = 50 (cặp)

Ta có: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +……. + 96 + 97 + 98 + 99 + 100

= (1 + 100) + (2 + 99) + (3 + 98) + (4 + 97) + (5 + 96) +…..

= 101 + 101 + 101 + 101 +101 +……

= 101 x 50 = 5050

Với bài xích tập này, GV hoàn toàn có thể khuyến khích học viên khá tốt hơn lựa chọn lựa cách ghép cặp:

(1 + 99 ) + (2 + 98) + (3 + 97) + ………. + 100 + 50

= 50 x 100 + 50 = 5050

Ví dụ 2: Tính cấp tốc tổng các số chẵn có hai chữ số

Các số chẵn gồm hai chữ số lập thành một hàng số ban đầu từ 10, dứt là 98, phương pháp đều nhau 2 đối chọi vị

Ta bao gồm tổng các số chẵn gồm hai chữ số là:

10 + 12 + 14 + 16 + …… +92 + 94 + 96 + 98

Dãy số trên bao gồm số các số hạng là:

(98 – 10) : 2 + 1 = 45 (số)

45 số tạo thành số cặp là:

45 : 2 = 22 cặp (dư 1 số)

(Trong những số của dãy, ta chọn để riêng rẽ 10 và ghép cặp các số còn lại là tương xứng nhất)

Ta gồm : 10 + 12 + 14 + 16 + …… + 92 + 94 + 96 + 98

= 10 + (12 + 98) + (14 + 96) + (16 + 94) + ……..

= 10 + 110 x 22

= 2430

* bài tập vận dụng:

1. Tính tổng của những số lẻ nhỏ nhiều hơn 100

2. Tính tổng của trăng tròn số lẻ liên tiếp tính từ lúc 1 trở đí

3. Tính tổng của trăng tròn số chẵn đầu tiên

4. Tính tổng của những số tất cả hai chữ số mà những số đều phải sở hữu chữ số tận thuộc là 5

Các việc tính giá trị biểu thức

Bài 1. Tính quý hiếm biểu thức

72 : 12 x 9

986-125 : 5

350 : 7 + 2652

1 672 : 4 – 263

5 72 x 9 + 5629

40 72 : 8 x 9

15469 – 1258 x 4

4572 + 256 x 9

60 72 : 5 + 26981

86 72 – ( 256 : 4 +1235)

40 72 : 8 x 9

40 72 : 8 + 564: 4 x 10

( 86 72 – 6256 : 4 ) +123

(89 69 – 7296 : 3 ) x 9

86 72 – ( 937 x 5 +1647 : 9)

(9150+ 1255 x4) : 5

54367+ 2468 x 5 – 23456

26781:3 + 13786

3268675 – 7567 x 4 + 21675

15478 – 5 x 154 : 5

5642 + 526 x 10 – 2354

564200: 100 + 263 x 10 – 454

789 x 100 + 26000 : 100 + 2354

4542 + 526 x 10 -23 x 100

98 x 11+ 564 :5

6900 : 100 + 58 x 11

5644 : 9 – 24 x 11

98 72 – ( 216 x10 +1235)

975321 – ( 56000:100 + 935)

975321 x ( 56000:100 – 558 )

47568 : 4 :2 x 135

( 427 x 54 + 427 x 45) : 5

2005 – ( 175 : 5 -34) x 92

( 4578 +3689) :7 + 1789

36576 : ( 4×2 ) – 3708

81756 – ( 456 x 54 ) :9

( 450: 90 + 5454 :54 ) x 82

2606 + 54495 : 45 x 6

70560 : 56 : 42 + 142 x 36

5384 – 3905 : 55 + 107

5665 x 27 +5665 x77 + 5665

5687 x 145 – 145 x 678

Tham khảo: khoảng cách giữa 2 đường thẳng và phương thức tính khoảng cách

24255 :105 x 9 +5462

29278- 236 x 107 + 36944

208839: 201 + 125x 231

235 x 265 – 1987+ 4644

228352 : 256 + 49 x 52

13344 – ( 33150 : 325 x 5 +231)

5664 + ( 69660 : 324 – 98)

230 x 35 : 5 +2654

(21828 : 214 + 5136 : 321) x 9

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức theo cách dễ ợt nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 – 11 + 8

c) 915 + 832 – 45 + 48

d) 1845 – 492 – 45 – 92

Bài 3: kiếm tìm Y biết:

a) y x 5 = 1948 + 247

b) y : 3 = 190 – 90

c) y – 8357 = 3829 x 2

d) y x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính quý giá của phép tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 – 28734

d) 987643 – 2732

Bài 5: hai ngày shop bán được 5124 lít dầu, biết ngày thiết bị hai bán được ít hơn ngày đầu tiên 124 lít. Hỏi từng ngày bán được bao nhiêu lít dầu.

Bài 6. Tú bao gồm 76 viên bi, số bi của An vội vàng 7 lần số bi của Tú. An mang đến Hùng 24 viên. Hỏi toàn bô bi của 3 bạn là bao nhiêu?

Bài 7: mang đến dãy số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính số lượng các số hạng trong dãy số.

Xem thêm: Tìm Hiểu Mandala Là Gì ? Mandala Có Ý Nghĩa Gì Trong Cuộc Sống

b) Tính tổng của hàng số.

Đáp án các bài Toán tính quý hiếm biểu thức

Bài 2:

Thực hiện nay theo luật lệ của biểu thức bao gồm chứa phép cộng, trừ ta có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 – 11 + 8 = (261 – 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 – 45 + 48 = (915 – 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 – 492 – 45 – 8 = (1845 – 45) – (492 +8) = 1800 – 500 = 1300

Bài 3:

a) y x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) y : 3 = 190 – 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) y – 8357 = 3829 x 2

y – 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) y x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính với tính, các chữ số đặt thẳng mặt hàng với nhau. Triển khai phép tính từ bắt buộc qua trái. Ta có:

*

7 cộng 5 bằng 12, viết 2 nhớ 1 3 cộng 4 bởi 7 thêm 1 bằng 8, viết 8 8 cộng 2 bởi 10, viết 0 lưu giữ 1 2 cùng 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4, viết 4 Vậy 1245 + 2837 = 4082

*

7 cùng 9 bằng 16, viết 6 nhớ 1 5 cùng 1 bằng 6 thêm một được 7, viết 7 8 cùng 0 bởi 8, viết 8 4 cộng 2 bởi 6, viết 6 Hạ 19 xuống được tác dụng 196876 Vậy 2019 + 194857 = 196876

*

5 trừ 4 bằng 1, viết 1 7 trừ 3 bằng 4, viết 4 4 ko trừ được đến 7 mượn 1, 14 trừ 7 bởi 7, viết 7 lưu giữ 1 Mượn 1 được 18 trừ 9 bằng 9, viết 9 nhớ 1 2 thêm 1 bằng 3, 9 trừ 3 bằng 6, viết 6 1 trừ 0 bởi 1, viết 1 Vậy 198475 – 28734 = 169741

*

3 trừ 2 bởi 1, viết 1 4 trừ 3 bằng 1, viết 1 6 không trừ mang lại 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bằng 9, viết 9 nhớ 1 2 thêm 1 bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4 Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 – 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 – 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày đầu tiên bán được rộng ngày thứ 2 là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày đầu tiên bán được 2624 lít, ngày lắp thêm hai bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) cách tính số lượng các số hạng trong dãy số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối – Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài xích ra ta gồm số số hạng là: (69 – 1) : 4 + 1 = 18

Vậy hàng số trên có 18 số hạng

b) những tính tổng trong dãy số:

Tổng = < (số đầu + số cuối) x con số số hạng > : 2

Theo bài bác ra ta có tổng của dãy số bên trên là: <(69 + 1) x 18> : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng trong dãy số trên là 630

Tham khảo những dạng bài tập Toán lớp 4,5

cách giải dạng Toán tìm hai số lúc biết tổng với tỉ của 2 số đó cách giải dạng Toán tỉ số phần trăm lớp 5 bồi dưỡng học sinh tốt môn Toán lớp 5: Biểu thức cùng phép tính tương quan đến tính cực hiếm biểu thức

Để học tốt Toán 5, mời chúng ta tham khảo những chuyên mục:

Toán lớp 5 triết lý Toán 5 Giải bài bác tập Toán lớp 5 Giải Vở bài bác Tập Toán 5 cùng em học Toán lớp 5 Toán lớp 5 nâng cấp

Tham khảo thêm

*
bài xích tập Toán lớp 5 nâng cao: Số chẵn, số lẻ, câu hỏi xét chữ số tận cùng của một trong những