Cách giải bài bác tập Rút gọn gàng biểu thức đựng lũy thừa rất hay

Với phương pháp giải bài bác tập Rút gọn biểu thức cất lũy thừa rất hay Toán lớp 12 gồm đầy đủ phương pháp giải, ví dụ như minh họa và bài bác tập trắc nghiệm gồm lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài tập Rút gọn biểu thức cất lũy thừa từ đó đạt điểm cao trong bài bác thi môn Toán lớp 12.

Bạn đang xem: Cách rút gọn lũy thừa

*

1. Phương thức giải

Để rút gọn những biểu thức chứa căn thức, lũy thừa ta cần thực hiện linh hoạt các tính chất của lũy thừa, những hằng đẳng thức đáng nhớ...

Cho nhị số dương a; b và m,n ∈ R. Khi đó ta bao gồm công thức sau.

Nhóm bí quyết 1 Nhóm công thức 2
*
*
*
*
*
*

2. Lấy ví dụ như minh họa

Ví dụ 1. Đơn giản biểu thức

*
ta được:

*

Lời giải:

Đáp án: D

Ta có:

*

Ví dụ 2. Tính cực hiếm

*
, ta được :

A. 12B. 16C. 18 D. 24

Lời giải:

Đáp án: D

Ta có:

*

Ví dụ 3. Cho a với b là các số dương. Rút gọn biểu thức

*
được hiệu quả là :

A. Ab2B. A2bC. AbD. A2b2

Lời giải:

Đáp án: C

Ta có:

*
*

Ví dụ 4. Cho số thực dương a, b. Rút gọn gàng biểu thức

*

A. A − b B. A+ b + ab C. 2a + 2b D. 2ab.

Lời giải:

Đáp án: B

Ta có:

*

Ví dụ 5. Cho hai số thực dương a cùng b. Biểu thức

*
được viết bên dưới dạng lũy vượt với số mũ hữu tỉ là:

*
*

Lời giải:

Đáp án: D

Ta có:

*
*
*
*
*

Ví dụ 6. Cho những số thực dương a với b. Rút gọn biểu thức

*
được hiệu quả là:

*
*

Lời giải:

Đáp án: A

*
*
*

Ví dụ 7. Cho những số thực dương a cùng b. Rút gọn biểu thức

*
được tác dụng là:

A. −1 B. 1 C. 2 D. −2

Lời giải:

Đáp án: B

*
*
*
*

Ví dụ 8. Cho những số thực dương a cùng b. Rút gọn gàng biểu thức:

*

A. 0 B. −1 C. 1D. −2

Lời giải:

Đáp án: A

*
*
*
*

Ví dụ 9. Đơn giản biểu thức

*
(a;b > 0; a ≠ b)ta được

*
*

Lời giải:

Đáp án: A

Ta có:

*

Ví dụ 10. Cho a > 0; b > 0 .Biểu thức thu gọn của biểu thức

*
là:

*
*

Lời giải:

Đáp án: B

Ta có:

*
*
*
*

Ví dụ 11. Cho x > 0; y > 0 .Rút gọn gàng biểu thức

*
là:

*
*

Lời giải:

Đáp án: C

Ta có:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ví dụ 12. Cho các số thực dương phân minh a với b. Biểu thức thu gọn gàng của biểu thức

*
bao gồm dạng
*
. Khi ấy biểu thức tương tác giữa m và n là:

A. 2m − n= −3.B. M + n= −2.C. M − n = 0.D. M + 3n = −1

Lời giải:

Đáp án: A

Ta có:

*
*
*

Do kia m = −1; n = 1.

Xem thêm: Cách Cày View Đúng Cách - Cách Cày View Youtube Bằng Điện Thoại Đúng Cách

Ví dụ 13. Biểu thức thu gọn của biểu thức

*
(a > 0, a ≠ 1), tất cả dạng
*
lúc ấy biểu thức tương tác giữa m với n là:

A. M + 3n = 1.B. M + n = −2.C. M − n = 0 D. 2m − n= 5

Lời giải:

Đáp án: D

Ta có:

*
*
*
*
*
*

Do kia m = 2; n = −1.

Ví dụ 14. Đơn giản biểu thức

*
(a;b > 0) ta được:

A. A = a+ b B. A = a − b C. A = a + b + 2D. A = a − b + 2

Lời giải:

Đáp án: A

Ta có:

*

Ví dụ 15. Đơn giản biểu thức

*
ta được:

A. A = a2 + bB.A = a2 + a − b C. A = a2 − a − b D. A = −(a + b)