Excel đến aryannations88.com 365 Excel mang đến web Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem thêm...Ít hơn

Giả sử bạn có nhu cầu làm tròn số thành số gần nhất do cực hiếm thập phân không đáng kể với bạn. Hoặc bạn muốn làm tròn số thành bội số của 10 để đơn giản và dễ dàng hóa một trong những xấp xỉ. Bao gồm một vài cách để làm tròn một số.

Bạn đang xem: Cách làm tròn trong excel

Thay thay đổi số vị trí thập phân được hiển thị mà lại không thay đổi số

Trên một trang tính

Hãy chọn những ô bạn có nhu cầu định dạng.

Để hiển thị thêm hoặc bớt các chữ số sau vết thập phân, trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, hãy bấm Tăng Thập phân

*
hoặc Giảm Thập phân
*
.

Trong một format số dựng sẵn

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, hãy nhấn vào mũi thương hiệu kế bên list định dạng số, rồi bấm Thêm Định dạng Số.

*

Trong list Thể loại, tùy trực thuộc vào hình dáng dữ liệu của các số, hãy bấm Tiền tệ, Kế toán, Tỷ lệ phần trăm hoặc Khoa học.

Trong vỏ hộp Vị trí thập phân, hãy nhập số lượng vị trí thập phân mà bạn muốn hiển thị.

Làm tròn số lên

Dùng hàm ROUNDUP. Trong một trong những trường hợp, bạn có thể muốn cần sử dụng hàm EVEN với ODD để gia công tròn số lên tới số chẵn hoặc số lẻ gần nhất.

Làm tròn số xuống

Dùng hàm ROUNDDOWN.

Làm tròn một vài đến số ngay gần nhất

Dùng hàm ROUND.

Làm tròn một vài đến phân số ngay sát đó

Dùng hàm ROUND.

Làm tròn số cho tới một chữ số có nghĩa

Chữ số tức là những chữ số đóng góp vào sự chính xác của một số.

Các lấy một ví dụ trong phần này cần sử dụng hàm ROUND, ROUNDUP với ROUNDDOWN. Chúng nói đến các phương pháp làm tròn so với số dương, số âm, số nguyên với số thập phân, nhưng đông đảo ví dụ này chỉ thể hiện một trong những phần rất nhỏ tuổi các tình huống hoàn toàn có thể xảy ra.

Danh sách tiếp sau đây chứa một vài quy tắc chung yêu cầu ghi nhớ khi bạn làm tròn số tới chữ số tất cả nghĩa. Chúng ta có thể thử nghiệm những hàm làm tròn và sửa chữa bằng những số lượng và tham số của riêng các bạn để trả về số chữ số bao gồm nghĩa mà bạn muốn.

Khi chúng ta làm tròn số âm, thì đầu tiên số đó sẽ được chuyển thành giá bán trị tuyệt vời nhất của nó (giá trị của số đó nhưng không tồn tại dấu âm). Sau đó, thao tác làm tròn diễn ra, rồi vết âm được vận dụng trở lại. Tuy nhiên điều này có vẻ không theo lô-gic, mà lại đó là cách làm tròn số. Ví dụ, dùng hàm ROUNDDOWN để gia công tròn -889 về nhị chữ số gồm nghĩa, kết quả là -880. Trước hết, -889 được chuyển thành cực hiếm tuyệt đố là 889. Tiếp theo, số này được gia công tròn xuống để có công dụng với nhì chữ số tất cả nghĩa (880). Cuối cùng, vệt trừ được áp dụng trở lại nhằm có kết quả -880.

Dùng hàm ROUNDDOWN đối với một số dương sẽ luôn luôn làm tròn số xuống, cùng hàm ROUNDUP sẽ luôn luôn làm tròn số lên.

Hàm ROUND làm tròn số có phần thập phân như sau: ví như phần thập phân bằng hoặc to hơn 0.5 thì số được gia công tròn lên. Giả dụ phần thập phân nhỏ dại hơn 0,5 thì số được gia công tròn xuống.

Hàm ROUND làm tròn số nguyên lên hoặc xuống theo quy tắc giống như như cùng với số thập phân; thay thế 0,5 bởi bội số của 5.

Quy tắc phổ biến là khi chúng ta làm tròn số không có phần thập phân (số nguyên), bạn rút ngắn độ dài của những chữ số bao gồm nghĩa tới địa điểm mà bạn có nhu cầu làm tròn. Ví dụ, để làm tròn 2345678 xuống 3 chữ số tất cả có nghĩa, bạn dùng hàm ROUNDOWN với tham số -4, như sau: = ROUNDDOWN(2345678,-4). Thao tác làm việc này làm tròn số xuống 2340000, cùng với phần "234" là các chữ số bao gồm nghĩa.

Làm tròn số cho tới một bội số sẽ xác định

Có thể có những lúc bạn có nhu cầu làm tròn tới bội số của một số trong những mà các bạn chỉ định. Ví dụ, giả sử doanh nghiệp bạn gửi giao thành phầm trong các thùng hàng, từng thùng đựng 18 món hàng. Chúng ta cũng có thể dùng hàm MROUND để thấy cần từng nào thùng để gửi 204 món hàng. Trong trường hợp này, câu trả lời là 12, bởi vì 204 phân tách cho 18 bằng 11,333, và bạn cần làm tròn lên. Thùng vật dụng 12 chỉ đựng 6 món hàng.

Xem thêm: Tìm Phương Trình Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số, Phương Trình Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số

Cũng hoàn toàn có thể có phần nhiều lúc bạn phải làm tròn một số âm về một bội số âm hoặc làm tròn một số trong những có chứa các vị trí thập về một bội số có chứa các vị trí thập phân. Chúng ta có thể dùng hàm MROUND trong số những trường vừa lòng này.