Hàm IF là trong những hàm thông dụng và quan trọng nhất vào excel. Bạn dùng hàm để yêu mong Excel bình chọn một đk và trả về một giá trị nếu đk được đáp ứng, hoặc trả về một quý giá khác nếu điều kiện đó không được đáp ứng.

Bạn đang xem: Cách dùng if trong excel

Trong bài viết này, aryannations88.com học tập Excel Online sẽ tìm hiểu về cú pháp với cách sử dụng hàm IF phổ biến trong Excel, tiếp đến sẽ có cái chú ý sâu rộng bằng những ví dụ về phương pháp mà hi vọng là sẽ bổ ích cho cả những người mới dùng Excel và những người có khiếp nghiệm.


Những điều cần nhớ về hàm IF vào Excel:Cách áp dụng hàm IF vào Excel và các ví dụ:Hàm IF trong văn bản:Ví dụ về cách làm hàm IF mang đến ngày, tháng:

Cú pháp hàm IF và bí quyết dùng:

Hàm IF là trong những hàm logic có thể chấp nhận được đánh giá chỉ một điều kiện nhất định và trả về cực hiếm mà bạn chỉ định nếu đk là TRUE và trả về một giá trị khác nếu điều kiện là FALSE

Cú pháp đến hàm IF như sau:

IF (logical_test, , )Như bạn thấy, hàm IF có 3 tham số, nhưng mà chỉ gồm tham số thứ nhất là sẽ phải có, còn 2 tham số còn lại là ko bắt buộc

logical_test: là 1 trong giá trị xuất xắc biểu thức ngắn gọn xúc tích có giá trị TRUE (đúng) hoặc FALSE (sai). Sẽ phải có. Đối với tham số này, chúng ta cũng có thể chỉ rõ kia là cam kết tự, ngày tháng, con số hay bất kể biểu thức đối chiếu nào.

Ví dụ: Biểu thức xúc tích của bạn có thể là hoặc B1=”sold”, B110.

Value_if_true: Là giá bán trị nhưng mà hàm sẽ trả về giả dụ biểu thức súc tích cho cực hiếm TRUE hay có thể nói rằng là điều kiện thỏa mãn. Không sẽ phải có.

Ví dụ: bí quyết sau sẽ trả về từ bỏ “Good” nếu cực hiếm ở ô B1 to hơn 10: =IF(B1>10, “Good”)


*

*

Value_if_false: là giá chỉ trị nhưng mà hàm đã trả về giả dụ biểu thức ngắn gọn xúc tích cho cực hiếm FALSE hay nói cách khác là điều kiện không thỏa mãn. Không sẽ phải có.

Ví dụ: nếu như khách hàng thêm biến chuyển thứ 3 là “Bad” vào bí quyết ở lấy ví dụ như trên, nó đang trả về tự “Good” nếu cực hiếm ở trong ô B1 to hơn 10, còn nếu trái lại thì quý giá trả về đã là “Bad”:

=IF(B1>10, "Good", "Bad")

*

Những vấn đề cần nhớ về hàm IF trong Excel:

Mặc cho dù hai biến sau cuối trong hàm IF là không cần nhưng công thức có thể trả về hầu như giá trị không muốn đợi nếu khách hàng không nắm vững những quy tắc cơ bạn dạng nhất

1. Trường hợp như value_if_true bị bỏ qua

Nếu value_if_true bị bỏ qua mất trong cách làm IF (ví dụ chỉ tất cả dấu yêu cầu sau logical_test), thì hàm IF sẽ trả về kết quả là 0 nếu đk chính được đáp ứng. Đây là ví dụ:

=If(B1>10,,”Bad”)Nếu bạn không thích hàm If của bản thân mình không hiển thị bất kể điều gì khi đk thỏa, hãy nhập 2 lần dấu nhấy trong tham số lắp thêm 2 như thế này:

=If(B1>10,””,”Bad”). Về cơ bản, trường vừa lòng này hàm if sẽ trả về chuỗi trống.

*

2. Nếu như như value_if_false bị bỏ qua

Nếu các bạn không cân nhắc điều gì sẽ xẩy ra nếu điều kiện quy định ko được đáp ứng, bạn có thể bỏ qua trở thành thứ 3 trong bí quyết hàm IF, điều này sẽ dẫn đến hiệu quả như sau

Nếu biểu thức xúc tích được cho là FALSE và thông số value_if_false bị bỏ qua mất (chỉ bao gồm một cực hiếm duy tốt nhất ứng với thông số value_if_false) thì hàm IF vẫn trả về giá trị FALSE. Đây quả là 1 trong điều không hề mong muốn phải ko nào?

Đây là một ví dụ mang lại công thức

=IF(B1>10, "Good")Nếu các bạn đặt dấu phẩy sau tham số value_if_true thì hàm IF đã trả về giá bán trị bằng 0, điều này còn có nghĩa rằng cực hiếm trả về không tương xứng với cách làm =IF(B1>10, “Good”,).

Lần nữa, tại sao thuyết phục nhất để tại vị “” trong thông số thứ cha là các bạn sẽ nhận quý hiếm rỗng trường hợp điều khiện không vừa lòng =IF(B1>10, “Good”, “”).

*

3. Làm cho hàm IF hiện lên cực hiếm TRUE hoặc FALSE

Nếu như bạn muốn các phương pháp Excel hoàn toàn có thể hiện lên các giá trị xúc tích như TRUE hoặc FALSE lúc một điều kiện nhất định được vừa lòng thì chúng ta phải gõ TRUE trong ô thông số value_if_true. Ô value_if_false rất có thể điền vào là FALSE hoặc để trống. Đây là một trong những ví dụ cho công thức trên:

=IF(B1>10, TRUE, FALSE)hoặc

=IF(B1>10, TRUE)

*
Lưu ý. Nếu như bạn có nhu cầu hàm IF trả về quý giá TRUEFALSE như giá trị xúc tích và ngắn gọn (Boolean) mà cách làm excel khác rất có thể nhận dạng thì chúng ta cần bảo đảm an toàn rằng không đặt nó trong dấu ngoặc kép. Dấu hiệu của một Boolean vào một ô như bạn cũng có thể thấy vào hình minh họa trên.

Nếu bạn muốn giá trị “TRUE” với “FALSE” là ký kết tự thì nên đặt chúng trong lốt ngoặc kép. Trong trường hợp này, cực hiếm được trả về sẽ nằm cạnh trái với được định dạng là dạng General. Không có công thức Excel nào nhấn dạng “TRUE” cùng “FALSE” là giá bán trị súc tích cả.

4. Khiến cho hàm IF hiển thị một phép toán cùng trả về một kết quả

Thay do trả về một gái trị nhất quyết thì chúng ta có thể làm cho công thức hàm IF kiểm tra điều kiện đưa ra, giám sát một cách làm toán cùng trả về quý hiếm dựa trên hiệu quả của phép toán đó. Bạn triển khai điều này bằng cách dử dụng các công thức sô học hoặc các hàm khác của Excel vào ô tham số value_if_true và /hoặc value_if_false. Dưới đây là một vài ví dụ như điển hình:

Ví dụ 1:

=IF(A1>B1, C3*10, C3*5)Công thức so sánh giá trị trong cột A1 và B1, cùng nếu quý giá trong cột A1 lớn hơn trong cột B1 thì tác dụng sẽ là việc nhân quý hiếm trong ô C3 cùng với C10, còn trái lại sẽ nhân cùng với 5

Ví dụ 2:

=IF(A1B1, SUM(A1:D1), "")Công thức sẽ so sánh giá trị trong các ô A1 cùng B1, nếu cực hiếm trong ô A1 không bằng B1 thì phương pháp sẽ trả về cực hiếm là tổng của toàn bộ các cực hiếm từ ô A1 cho tới D1, ngược lại thì sẽ là 1 trong chuỗi cam kết tự rỗng.

Cách áp dụng hàm IF trong Excel và các ví dụ:

Bây giờ chúng ta đã thân thuộc với cú pháp của hàm IF, hãy coi xét một trong những ví dụ về bí quyết và tìm hiểu cách sử dụng hàm IF như là một hàm thống kê giám sát trong Excel

Công thức lấy ví dụ như về hàm IF chất nhận được so sánh số học như: khủng hơn, bé dại hơn, bằng

Việc sử dụng hàm IF với các giá trị số dựa vào việc sử dụng các toán tử so sánh khác biệt để biểu đạt các đk của bạn. Bạn sẽ tìm thấy danh sách đầy đủ các toán tử lô ghích được minh họa bằng các ví dụ về bí quyết trong bảng bên dưới đây.

Điều kiệnToán tửVí dụ về công thứcMô tả
Lớn hơn>=IF(A2>5, “OK”,)Nếu số trong ô A2 to hơn 5 thì phương pháp sẽ trả về quý giá là “OK”, ngược lại thì trả về 0
Nhỏ hơn=IF(A25, “Wrong number”, “OK”)Nếu số trong ô A2 không giống 5 thì phương pháp sẽ trả về giá trị là “Wrong Number”, trái lại thì đã hiển thị “OK”
Lớn rộng hoặc bằng>==IF(A2>=5, “OK”, “Poor”)Nếu số trong ô A2 to hơn hoặc bằng 5 thì phương pháp sẽ trả về giá trị là “OK”, ngược lại thì đã hiển thị “Poor”
Nhỏ hơn hoặc bằng

Hình minh họa tiếp sau đây thể hiện tác dụng của việc đối chiếu “lớn hoăn hoặc bằng”

*

Hàm IF vào văn bản:

Nhìn chung, khi chúng ta viết bí quyết hàm IF cho những giá trị văn bạn dạng thay vì những toán tử “bằng” hoặc “không bằng” thì nên theo dõi một vài ví dụ bên dưới đây.

Ví dụ 1. Bí quyết hàm IF không minh bạch chữ hoa giỏi chữ thường cho những ký tự

Giống như nhiều phần các tác dụng của Excel, hàm IF được mang định không rành mạch chữ hoa tuyệt chữ thường. Điều này còn có nghĩa rằng những biểu thức lô ghích có chứa ký tự không thể sáng tỏ được đẳng cấp chữ hoa tuyệt thường trong bí quyết hàm IF

Ví dụ, công thức hàm IF sau đây trả về quý giá “Yes” hoặc “No” dựa trên trạng thái phục vụ (cột C)

=IF(C2="delivered", "No", "Yes")Công thức này thể hiện rằng Excel vẫn trả về “No” ví như một ô vào cột C bao hàm từ “Delivered”, còn trái lại thì đã trả về “Yes”. Không quan trọng đặc biệt là chúng ta gõ từ “Delivered” ra làm sao trong tham số biểu thức súc tích – “delivered”, “Delivered”, xuất xắc “DELIVERED”. Cũng không đặc trưng liệu từ bỏ “Delivered” được viết hoa giỏi thường ngơi nghỉ trong bảng, như minh họa vào hình bên dưới đây.

*

Một phương pháp khác để sở hữu được một kết quả đúng chuẩn hơn kia là thực hiện phép đối chiếu “không bằng” và tráo đổi hai thông số value_if_true với value_if_false

=IF(C2"delivered", "Yes", "No")Ví dụ 2. Công thức hàm IF riêng biệt chữ hoa xuất xắc chữ thường cho các ký tựNếu như bạn muốn tạo một biểu thức logic có sáng tỏ kiểu chữ hoa tuyệt thường thì dùng kết hợp hàm IF với hàm EXACT bằng phương pháp so sánh nhì chuỗi cực hiếm và trả về TRUE nếu xâu đúng, trái lại thì trả về FALSE. Mặc dù hàm EXACT tất cả sự rõ ràng hoa tuyệt thường mà lại vẫn bỏ lỡ sự khác hoàn toàn về định dạng.

Bạn sử dụng hàm EXACT bằng phương pháp như sau:

=IF(EXACT(C2,"DELIVERED"), "No", "Yes")Biểu thức lô ghích bạn vận dụng và “DELIVERED” là giá trị văn bản in hoa mà chúng ta phải hiện lên một cách đúng mực tương ứng cùng với cột C.

*

Một cách thuận lợi hơn, chúng ta cũng có thể dùng cách tham chiếu ô thay vì tham số chứa cam kết tự thứ hai trong hàm EXACT nếu như bạn muốn.

Lưu ý. Khi sử dụng văn bạn dạng như một trở thành trong hàm IF thì hãy nhớ luôn luôn phải đi kèm với dấu ngoặc kép.

Ví dụ 3. Bí quyết IF cho giá trị văn bản với vấn đề tham chiếu từng phần

Nếu bạn có nhu cầu điều kiện mà chúng ta đưa ra dựa trên việc tham chiếu từng phần hơn cơ mà tham chiếu chính xác, một giải pháp tức thì cho vấn đề đó đó là thực hiện ký tự thay mặt (hoặc) vào biểu thức logic. Tuy nhiên cách tiếp cận đơn giản và dễ dàng và thuận lợi này sẽ không hoạt động. Tương đối nhiều hàm vào Excel gật đầu đồng ý ký tự thay mặt nhưng hàm IF là nước ngoài lệ.

Một phương án khác kia là sử dụng hàm IF kết hợp với hàm ISNUMBER SEARCH (không khác nhau chữ hoa chữ thường) hoặc hàm FIND (phân biệt chữ hoa chữ thường).

Ví dụ, trường hợp việc tiến hành điều kiện No là bắt buộc cho tất cả hai mục “Delivered” cùng “Out for delivery” thì công thức sau sẽ hiệu quả:

=IF(ISNUMBER(SEARCH("deliv",C2)), "No", "Yes")

*
Chúng tôi đã thực hiện hàm SEARCH cho bí quyết trên vì chưng việc so sánh có tách biệt chữ hoa hay thường sẽ có vẻ hợp lý và phải chăng hơn với dữ liệu đưa ra. Nếu bạn có nhu cầu đối chiếu có phân biệt chữ hoa xuất xắc thường thì đơn giản chỉ cần thay cụ hàm SEARCH bằng hàm FIND theo phong cách này:

=IF(ISNUMBER(FIND("ký tự", nơi để tìm kiếm)), value_if_true, value_if_false)

Ví dụ về công thức hàm IF mang đến ngày, tháng:

Thoạt quan sát thì bí quyết hàm IF đối cùng với ngày tháng như thể như so với số và cam kết tự chúng ta vừa đề cập. Nhưng đáng tiếc là chưa hẳn như vậy.

Ví dụ 1. Công thức hàm IF cho 1 ngày tháng với hàm DATEVALUE

=IF(C2Như minh họa của hình bên dưới, bí quyết hàm IF này đáng giá ngày tháng trong cột C cùng trả về quý hiếm “Completed” ví như như trò đùa này diễn tra trước thời gian ngày 11 mon 11, còn trái lại thì bí quyết sẽ trả về quý giá “Coming soon”.

*

Ví dụ 2. Bí quyết hàm IF với hàm TODAY()

Với đk điều kiện bạn đưa ra phụ thuộc vào ngày tháng hiện nay tại, bạn có thể dùng hàm TODAY() vào biểu thức logic. Lấy một ví dụ như:

=IF(C2Hàm IF còn rất có thể hiểu các biểu thức súc tích phức tạp hơn hoàn toàn như ví dụ tiếp theo:

Ví dụ 3. Công thức hàm IF mở rộng cho tháng ngày trong vượt khứ cùng tương lai

Giả sử như chúng ta chỉ muốn đánh dấu trong khoảng tầm hơn 30 ngày tính từ lúc này thì bạn cũng có thể biểu diễn biểu thức súc tích như sau A2-TODAY()>30. Công thức hoàn chỉnh có dạng:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", "")Để chỉ ra phần đa ngày đã diễn ra cách trên đây hơn 30 ngày, bạn cũng có thể dùng phương pháp sau:

=IF(TODAY()-A2>30, "Past date", "")

*
Nếu bạn muốn có cả hai dấu hiệu trong cùng một cột bạn sẽ cần sử dụng đến hàm IF được tích hợp như sau:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", IF(TODAY()-A2>30, "Past date", ""))

*

Ví dụ về bí quyết hàm IF cho tài liệu và ô trống:

Đôi khi bạn có nhu cầu đánh vệt ô dữ liệu hay ô trống một mực thì bạn cần triển khai một trong những cách sau:

Sử dụng kết hợp hàm IF với ISBLANKSử dụng các biểu thức lô ghích =”” (bằng ô trống) hoặc ”” (khác ô trống).

Bảng tiếp sau đây sẽ phân tích và lý giải rõ sự biệt lập giữa hai cách trên và đưa ra ví dụ

Biểu thức logicMô tảVí dụ
Ô trống=””Được chỉ ra rằng TRUE nếu ô được chỉ định và hướng dẫn là ô trống, bao hàm cả các ô với độ lâu năm xâu bằng 0.

Ngược lại vậy nên FALSE

=IF(A1=””, 0, 1)

Trả về 0 trường hợp A1 là ô trống. Trái lại thì trả về 1

Nếu A1 là một chuỗi cực hiếm rỗng thì trả về 0

ISBLANK()Được cho rằng TRUE ví như ô được chỉ định là ô rông hoàn toàn – không có công thức, không có cả chuỗi cực hiếm rỗng được trả về từ phương pháp khác.

Ngược lại thì là FALSE

=IF(ISBLANK(A1), 0, 1)

Trả lại công dụng giống với bí quyết trên nhưng mà xử lý các ô tất cả độ lâu năm chuỗi bởi 0 như những ô rỗng.

Tức là, giả dụ A1 chứa một chuỗi giá trị rỗng, bí quyết sẽ trả về 1.

Ô có chứa dữ liệu””Được chỉ ra rằng TRUE nếu ô chỉ định gồm chứa dữ liệu. Trái lại thì là FALSE

Những ô với độ nhiều năm chuỗi bởi 0 thì là ô trống

=IF(A1””, 1, 0)

Trả về 1 giả dụ A1 ô có dữ liệu, ngược lại thì trả về 0

Nếu A1 gồm chuỗi giá trị rỗng thì cách làm trả về 0

ISBLANK()=FALSEĐược cho là TRUE giả dụ ô ấn định chưa phải ô rỗng. Trái lại thì là FALSE

Ô với độ nhiều năm chuỗi bằng o thì là ô không rỗng

=IF(ISBLANK(A1)=FALSE, 0, 1)

Tương từ như những công thức trên, nhưng lại trả về 1 nếu A1 có bao gồm một chuỗi giá trị rỗng

Ví dụ tiếp sau đây sẽ màn biểu diễn biểu thức logic có đựng dữ liệu/ trống rỗng sẽ như vậy nào.

Xem thêm: 1 Kb Bằng Bao Nhiêu Byte, Bit, Mg Và Gb Trong Công Nghệ Thông Tin

Giả sử như tài liệu trong cột C chỉ gồm được sau thời điểm đã có dữ liệu trong cột B tương ứng với trò chơi đã ra mắt thì bạn có thể dùng phương pháp hàm IF sau để khắc ghi những game đang hoàn thành

=IF($C2"", "Completed", "")=IF(ISBLANK($C2)=FALSE, “Completed”, “”)

Vì không có độ nhiều năm chuỗi bằng 0 vào bảng buộc phải cả hai bí quyết đều trả về công dụng như nhau:

*

Nếu bạn có nhu cầu xem chỉ dẫn cách sử dụng hàm IF trong Excel này bên dưới dạng video, thì mời chúng ta theo dõi video sau đây:

Ví dụ sử dụng hàm IF trong bài toán xếp một số loại theo điểm số

Trong ngôi trường hợp chúng ta có một yêu thương cầu thu xếp điểm số như sau:

Từ 5 mang lại 6.5: xếp nhiều loại trung bìnhTừ 6.5 đến 8: xếp các loại kháTừ 8 trở lên: xếp các loại giỏi

giả sử điểm số phía trong ô A1, thì chúng ta có thể viết hàm IF lồng nhau như sau:

=IF(AND(A1>=5,A1 IF(AND(A1>=6.5, A1 IF(A1>=8,"Giỏi","Không xếp loại")))

Trong trường hợp này, nếu như bạn thấy việc viết hàm IF lồng nhau quá phức hợp và khó hiểu, thì bạn cũng có thể tham khảo bí quyết làm khác gọn gàng và dễ dàng nắm bắt hơn bằng cách thực hiện hàm VLOOKUP

Như vậy với nội dung bài viết này, aryannations88.com đã chia sẻ cho các bạn cách dùng hàm IF trong Excel: công thức cho số, ký tự, tài liệu và ô trống và một số các ví dụ. Nếu như có ngẫu nhiên thắc mắc gì tất cả thể bình luận ngay dưới nội dung bài viết này để công ty chúng tôi có thể xử lý mọi thắc mắc của người tiêu dùng một phương pháp sớm nhất.

Những kỹ năng và kiến thức bạn vẫn xem ở trong khóa học: Excel trường đoản cú cơ bạn dạng tới nâng cao của học Excel Online. Khóa học này cung cấp cho mình kiến thức một cách không thiếu và có hệ thống về các hàm, các công cố trong excel, vận dụng excel vào công việc…