Cuối tuần vừa rồi, nhỏ tuổi em tôi bảo là muốn đi lên nhà bái Đức Bà ở tp sài thành chơi mà lại lại không biết đường